Blogy

« Späť

PRÁZDNIK ROŽDESTVA IC XC

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 25.12. 2023 do 01.01.2024

 

 


PONDELOK

25.12.

 

 

 


NARODENIE IC XC /Roždestvo IC XC /

(prikázaný sviatok)

 

 

 

 


 

H 08.00

 B 09.30

Š 11.00

 

 

 

      * František (r.Kočišova)

  * rod.Ľaš, Haščak, Kerpčar

  * veriaci farnosti   (csl.)

       == MYROVANIE ==

 

UTOROK

26.12.

 

Zhromaždenie k MP OY

/Sobor MP OY/

(prikázaný sviatok)

 

 

 


B 08.00

H 09.30

Š 11.00

 

 

 

   * rod.Kapitančikova

   * Ján s rod. (r.Bebko 40)

  * veriaci farnosti (slov.)

 

STREDA

27.12.

 

Sv.prvomuč.Štefan

(odporúč. sviatok)

 

 

 


Š 08.00

B 09.30

H 11.00

 

 

 

  + Peter Hardoň s panych. (9dň.)

  + Bohumil (z pohrebu)

  + Jozef, ... (r.Gerykova)

 

ŠTVRTOK

28.12.

 

Sv.muč.v Nikomédii

 

 

 

 

Š 09.00

 

 

 

  + Ján Mindek s panych. (9dň.)

 

PIATOK

29.12.

 

Sv.Betlehem.neviniatka

 

 

 

Š 09.00


Š 15.00

 

 

 

  + Mária Ščigulinská s panych.
           (9dň.)      (slov.)
    
      = ROŽDESTVENNÝ

                      KONCERT =

 

SOBOTA

30.12.

 

Sv.muč. Anýzia

Prep.Zotik

 

 

 


Š 09.00

 

 

 

 

 

   * rod.Boguska

 

 

 

NEDEĽA

31.12.

 

Po Narodení IC XC

Pred Sv.Osvietením

 

(posled.deň obč.r.2023)

 

 

 


B 08.00

H 09.30

Š 11.00

 

 

 

   + Anna, … (r.Medzeňákova)

   + Helena, … (r.Príhodova 75)

   * veriaci farnosti     (slov.)

 

PONDELOK

01.01.2024

NOVÝ ROK

 

Obrezanie IC XC

(prikázaný sviatok)

Sv.Bazil Veľký

 

 

 

H 08.00

 B 09.30

Š 11.00

 

 

 

   * František, Vincent
          (r.Bujnovska)

   * rod. Kormošova 119

   * veriaci farnosti (csl.)
         == MYROVANIE ==

 

 

Požehnané a milostiplné

Sviatky

Christovho Roždestva

a tiež požehnaný,

pokojný vstup do Nového roka!

o.Pavol s rod.

 

 

 


 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie