Blogy

« Späť

Vďaka Vám všetkým milodarcom

Srdečná vďaka a úprimné Pán Boh zaplať všetkým Vám štedrým milodarcom, ktorí ste od začiatku roka 2021, odkedy sa nemôžeme stretať pri spoločných sláveniach v chráme /no pri sv.liturgiách, ktoré slávim denne na Vás všetkých v modlitbách pamätám/ doteraz prispeli na našu farnosť či už vkladom na účet alebo aj osobne spoločne sumou: 1.000 eur /účet/ a 700 eur /osobne/. Je to veľká pomoc pre našú farnosť a zároveň aj veľký prejav štedrosti z Vašej strany. Verím, že Pán Vám to odmení a aj mnohonásobne vynahradí v tej oblasti, v ktorej to najviac v osobnom živote potrebujete.  

Kto chce  v tomto čase podporiť našu farnosť milodarom, môže tak urobiť vkladom na účet farnosti.

Číslo účtu  farnosti ŠAMBRON je: SK19 0200 0000 0022 6616 6955 

 
 Mená všetkých darcov budú vyhlásené v cerkvi po skončení doterajších epidem. nariadení.  Všetkým darcom udeľ Pane MNOHAJA i BLAHAJA ĽITA!   

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie