Farské oznamy 13.01. - 26.01.2020
 • 26. januára (nedeľa) vykonáme zbierku na cirkevné gréckokatolícke školy.

 • Farský ples – pozývame Vás milí rodičia, deti, mladí, ale aj Vás drahí starí rodičia na farský ples 8. februára v sobotu. Ako tradične so začiatkom o 14.30 hod. a pokračovali až do večera ako minulého roku. Verím, že prijmete toto pozvanie a jedno sobotné popoludnie prežijeme nielen v spoločných rozhovoroch, ale aj v zábave pri hudbe spolu ako jedna farská rodina. Tak si rezervujte na tento deň voľno, aby sme sa mohli spolu stretnúť.

 • Upratovanie chármu 17.01. (piatok) – p. Malackaničová, Ružena Franková, Eva Ušalová, Silvia Domaničová, Mária Humenová, Anna Jonašová, Helena Pariaková.

 • Upratovanie chármu 24.01. (piatok) – Mária Sotáková, Magda Korbuľaková, Darina Bučková, Helena  Glezová, Darina Horňaková, Beáta Serbinová, Jarka Ihnatová.

Farské oznamy 30.12.2019 - 12.01.2020
 • 31. decembra (Silvester) budú sväté liturgie slávené v rovnakom čase vo všetkých našich chrámoch (v Sečovciach, Trnávke a Albínove) o 16.00 hod. Budeme ďakovať za všetky dobrodenia a milosti, ktoré sme prijali v roku 2019.

 • Prvopiatkova spoveď – v prípade potreby budeme spovedať piatok hodinu pred svätou liturgiou.

 • 5. januára (PREDVEČER BOHOZJAVENIA) bude požehnanie jordánskej vody pri večierni o 15.00 hod. V Trnávke a Albinove svätenie vody bude na samotný sviatok Bohozjavenia v pondelok. S týmto dňom (5. januára) je spojený aj pôst ako v predvečer Narodenia Ježiša Krista – zdržanlivosť od mäsa s pôstom. Večer svätá liturgia nebude.

 • 6. januára slávime sviatok Bohozjavenia – je to nedeľa a zároveň prikázaný sviatok aj s myrovaním. V tento deň budeme požehnávať domy a byty. Vzadu v chráme sú hárky, kde môžete zapísať svoje príbytky k požehnaniu.

 • 6. januára vykonáme zbierku na našu farskú budovu.

 • Dobrá novina – všetkým štedrým darcom, ktorí otvorili svoje príbytky koledníkom DN úprimné Pán Boh zaplať. Spolu aj s filiálkami sa vyzbieralo 1180 eur - Sečovce (55 domov) 918 eur, Albinov (6 domov) 152 eur a Trnávka (10 domov) 110 eur.

 • Farský ples – pozývame Vás milí rodičia, deti, mladí, ale aj Vás drahí starí rodičia na farský ples 8. februára v sobotu. Ako tradične so začiatkom o 14.30 hod. a pokračovali až do večera ako minulého roku. Verím, že prijmete toto pozvanie a jedno sobotné popoludnie prežijeme nielen v spoločných rozhovoroch, ale aj v zábave pri hudbe spolu ako jedna farská rodina. Tak si rezervujte na tento deň voľno, aby sme sa mohli spolu stretnúť.

 • Upratovanie chármu 03.01. (piatok) – Marcela Gamratová, Mária Lukačová,  Viera Babinčaková, Eva Horňaková, Zuzana Havrilová, Dana Zakuťanská, Katka Dribňaková.

 • Upratovanie chármu 10.01. (piatok) – Marta Prokopovičová, Božena Talianová, Jana Beľušová, Helena Kocanová, Mária Kolesarová,  Monika Kandraková, Jana Tomašová.

Farské oznamy 23. - 29.12.2019
 • Koledníci Dobrej noviny navštívia vaše príbytky 25. decembra od 14.00 hod. Prosím zapíšte sa čím skôr  nie až na poslednú chvíľu, aby sme mohli urobiť rozpis pre jednotlivé skupiny.

 • Požehnanie príbytkov bude tradične 6. januára. Prosím zapíšte sa aj s presnou adresou, ktorí chcete dať požehnať svoje domovy. Vzadu sú pripravené hárky.

 • 28. decembra (sobota) bude svätá liturgia o 08.00 hod. z dôvodu konania futbalového turnaja s vladykom Milanom.

 • Farský ples – pozývame Vás milí rodičia, deti, mladí, ale aj Vás drahí starí rodičia na farský ples 8. februára v sobotu. Ako tradične so začiatkom o 14.30 hod. a pokračovali až do večera ako minulého roku. Verím, že prijmete toto pozvanie a jedno sobotné popoludnie prežijeme nielen v spoločných rozhovoroch, ale aj v zábave pri hudbe spolu ako jedna farská rodina. Tak si rezervujte na tento deň voľno, aby sme sa mohli spolu stretnúť.

 • Upratovanie chármu 03.01. (piatok) – Marcela Gamratová, Mária Lukačová,  Viera Babinčaková, Eva Horňaková, Zuzana Havrilová, Dana Zakuťanská, Katka Dribňaková.

Farské oznamy 09. - 22.12.2019
 • Vianočná spoveď bude 21. decembra (sobota) od 15.00 hod. a zároveň tento deń bude slúžená aj svätá liturgia so začiatkom o 15.00 hod.

 • Spovedanie v Albínove bude vo štvrtok o 15.30 hod. a v Trnávke v piatok od 15.30 hod.

 • Od 15. decembra sa budeme pri každej rannej a večernej liturgii modliť Moleben pred Narodením Pána z brožúrky Christos raždajetsja.

 • 15., resp. 22. decembra sa budú predávať vianočné oblátky v našom chráme.

 • 19. decembra (štvrtok) bude spovedanie chorých. Prosím nahláste chorých v sakristii s presnou adresou. Tí , ktorí sa spovedajú  na prvý piatok sa už nemusia zapisovať.

 • 20. decembra (piatok) bude slúžiť vladyka Milan svätú liturgiu o 10.00 hod. z príležitosti odpustovej slávnosti našej cirkevnej školy sv. rodiny. Srdečne všetkých pozývame. Ráno sv. liturgia nebude (intencia bude slúžená pri tejto sv. liturgii).

 • Dobrá novina – znova máte možnosť zapísať svoje príbytky pre prijatie koledníkov a tak podporiť chudobných v Turkane, pre ktorých sú tieto peniaze tohto roku určené. Koledovať sa bude 25.12. od 14.00 hod.

 • Upratovanie chármu 13.12. (piatok) – Mária Bačová, Mária Jakubová, Viera Bačová, Marta Kertiščaková, Ľudmila Maliková, Oľga Mazárová, Marta Sokirková.

 • Urpatovanie chrámu 21.12. (sobota večer) – Kveta Moškurjaková, Helena Revaková, Cecília Pačutová, Viktória Hlavačová, Mária Nalepovičová, Mária Miňová, Viera Semanová, Zuzana Havrišová.

Farské oznamy 25.11. - 08.12.2019
 • Spovedanie pred prvým piatkom: 

  • ​pondelok a utorok ráno pred svätou liturgiou,

  • streda a štvrtok od 17.00 hod.,

  • piatok od 16.00 hod.,

  • Trnávka v pondelok od 15.30 hod. a Albínov utorok od 15.30 hod. 

 • 06. decembra (nedeľa) máme sviatok sv. Mikuláša, ktorý je spojený aj s myrovaním.

 • 07. decembra (sobota) bude Požehnanie koledníkov Dobrej noviny vladykom Milanom v Michalovciach. Odchod autobusu  je v sobotu o 8.40 hod. od chrámu.

 • 08. decembra (nedeľa) je prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky aj s myrovaním. Pri všetkých svätých liturgiách bude zbierka na farskú budovu.

 • Dobrá novina – znova máte možnosť zapísať svoje príbytky pre prijatie koledníkov a tak podporiť chudobných v Turkane, pre ktorých sú tieto peniaze tohto roku určené. Koledovať sa bude 25.12. od 14.00 hod.

 • Upratovanie chármu 29.11. (piatok) – Žofia Bukatová, Mária Ferenčíková, Anna Dobošová, Margita Kurpašová, Anna Semanová, Mária Šimková, Marcela Antoliková.

 • Urpatovanie chrámu 05.12. (štvrtok) – Mária Berešová, Viera Gmitrová, Lenka Kučmová, Gabriela Bašarová, Zlatica Borodačová, Iveta Pejová, Mária Šutľaková.