Blogy

« Späť

Poďakovanie za pomoc s obnovou fasády kostola

Poďakovanie za pomoc s obnovou fasády kostola

Prosba o pomoc

Drahí bratia a sestry v Kristovi,

      chcem sa poďakovať všetkým darcom na opravu fasády nášho farského chrámu. Práca už je ukončená s Božou i Vašou pomocou. Preto ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhali finančne aj modlitbami. Naša sv. liturgia je stavaná tak, že vždy v nej spomíname na dárcov a dobrodincov chrámu. Preto na Vás všetkých budeme aj naďalej spomínať

       S vďakou a úctou   o. ThLic. PaedDr. Leontín Lizák, farár farnosti Tichý Potok

Predchádzajúci Ďalej

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.