Blogy

« Späť

Prosba o pomoc s obnovou fasády kostola

Prosba o pomoc s obnovou fasády kostola

Prosba o pomoc

Drahí bratia a sestry v Kristovi,

      obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Sme maličká farnosť Tichý Potok na Východnom Slovensku ( cca 150 dospelých veriacich). No napriek tomu, že je nás málo, začali sme s vierou plniť veľkú Pánovu výzvu: obnovu Jeho domu – nášho farského chrámu. Už tretí rok postupne obnovujeme chrám a tohto roku je pred nami posledná etapa – celková obnova fasády (náklady cca 20 000 eur). Sami sme doteraz medzi sebou zozbierali 14 000 eur, ale ako viete z médií situácia u nás na Východnom Slovensku so zamestnaním a výškou platov nie je veľmi dobrá.

     Keď som v modlitbách prosil Pána o pomoc, vnukol mi myšlienku obrátiť sa na ľudí dobrej vôle prostredníctvom Mojej Komunity. Verím, že Pán nám takto chce splniť naše prosebné modlitby. Veď Ježiš nás vyzýva žiť Jeho Slovo predovšetkým konaním dobrých skutkov a pomocou núdznym.

     Preto chcem poprosiť všetkých ľudí s dobrým srdcoma živou vierou  o finančný dar v akejkoľvek výške, aby sa nám podarilo dokončiť naše dielo.Viem, že v dnešnej dobe nik nemá nadbytok peňazí, ale verím, že ak mnohí spoja svoje sily dá sa urobiť veľa. 

    Názov nášho účtu je: Farnosť Tichý Potok  IBAN: SK4109000000005054102494

     Za všetkých dobrodincov prosíme a ďakujeme pri každej nedeľnej sv. Liturgii. 

     Nech Vás všetkých žehná náš Pán.

     S pozdravom  a vďakou  o. Leontín Lizák, farár farnosti Tichý Potok

PS: 4.6.2017: Zo srdca ďakujem darcom , ktorí zatiaľ prispeli na opravu nášh chrámu sumou 471 eur. Nech Vám náš Pán vynahradí stonásobne vaše dary

PS 2: Práca Zlého pri dobrom diele je evidentná. Dokazuje to aj búrka 6.4.,2017  pri ktorej udrel blesk do nášho kostola. Zničil ozvučenie, ovládanie zvonov, a iné el. zariadenia, aby tých financií na opravu bolo ešte menej.No my sa nevzdávame a veríme, že On je vždy s nami.

PS 3: 30.5.2017 sme začali s prácami na našom chráme (môžte si pozrieť foto na našej stránke). Prosím o modlitby za úspešné dokončenie prác. Ďakujem

Predchádzajúci Ďalej