« Späť

Slovensko potrebuje novú kultúru

Verím, že je príhodný čas. Viditeľný hlad po Bohu na Slovensku rastie nezastaviteľným spôsobom a niečo nové skutočne povstáva.

Pamätám si, ako sme s tímom v Godzone projekte tvorili niekoľko nosných tém pre konferenciu v roku 2012 – Nezastaviteľní! … to bol ten správny názov pre generáciu mladých ľudí odhodlaných hľadať najprv Jeho kráľovstvo. Pre generáciu mladých, zaslepenýchJeho Láskou, odhodlaných veriť, že všetko ostatné sa im pridá!

„Som súčasťou generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo“ bolo heslom konferencie v roku 2012, a vtedy sme ešte len matne tušili, čo bude nasledovať. Prišlo KIOBK tour 2012 a tisíce mladých ľudí odhodlaných stať sa novou generáciou, ktorá prinesie zmenu kdekoľvek príde.

Naozaj sme v srdci boli presvedčení a celá naša práca, či každý výkrik na pódiu, za ním, alebo vedľa neho, volal po jedinom – aby toto nebola téma tour 2012, ale aby naozaj začala povstávať generácia KIOBK!

S miernym odstupom času a tesne pred konferenciou 2013 som zamrazený, keď vidím, ako Boh zobral naše slová vážne!

Pred nedávnom mi písal jeden chlapec o svojich zážitkoch s generáciou KIOBK. V cudzom meste na cudzej škole len vďaka mikine stretol človeka, ktorý bol súčasťou tejto generácie a trocha sa zdieľali…neskôr, v inom meste, bol na ubytovni počas súťaže náhodne ubytovaný s chlapcom z iného konca Slovenska. Večer, pred spaním prišiel čas, kedy obidvaja vybrali svoje Biblie a zistili, že im tiež ide o Božie kráľovstvo … Takéto príbehy mi vyrážajú dych…Čo vidím? Vidím mladých ľudí horlivých po Jeho prítomnosti, plných vášne po Božích veciach. Vidím modliace sa stretká zotrvávajúce na kolenách hodiny po skončení svojho času J… Vidím rodičov zjednotených so svojimi deťmi v boji za prebudenie. Vidím obrovský hlad – tak veľký, že ľudia po prvých 5minútach prednášky plačú dotknutí Duchom Svätým, ktorý napĺňa a očisťuje ich srdce.

Vidím desiatky novovznikajúcich spoločenstiev, preplnené počty na kresťanských konferenciách a nadprirodzenú moc manifestovanú zázrakmi!

V tomto momente sa mi hodia slová:
Toto všetko sa dá vyjadriť takto: Nemá sa evanjelizovať len nejakým okrasným spôsobom, nemá to byť len nejaký povrchný náter, ale treba evanjelizovať do hĺbky a takým spôsobom, aby evanjelizácia presiakla celý život. Treba evanjelizovať predovšetkým kultúru.

Evanjelium, a teda aj evanjelizácia, sa celkom určite nestotožňujú s nejakou kultúrou, naopak, sú nezávislé od všetkých kultúr. Predsa však je zrejmé, že ľudia prežívajú Božie kráľovstvo, ktoré ohlasuje evanjelium, so svojou vlastnou kultúrou.

Budovanie Božieho kráľovstva sa teda nemôže obísť bez zásadných zložiek kultúry ako celku, ani bez jednotlivých ľudských kultúr. Hoci evanjelium a evanjelizácia sú nezávislé od kultúr, to neznamená, že by boli s nimi nezlučiteľné, naopak, sú schopné preniknúť všetky kultúry, pričom sa ani na jednu neviažu.

Rozchod evanjelia s kultúrou je nesporne dráma našej doby, ako to bolo aj v iných obdobiach. Preto je potrebné vyvinúť čo najväčšie úsilie o veľkorysú evanjelizáciu ľudskej kultúry, alebo presnejšie, kultúr vôbec. Majú sa obrodzovať práve stykom s radostnou zvesťou. Takýto styk však nenastane, ak sa radostná zvesť neohlasuje.EVANGELII NUNTIANDI

Ak sa radostná zvesť veľkonočného zmŕtvychvstania začína prejavovať v celom živote jednotlivca, je to úžasné obrátenie a odovzdanie sa Bohu. Ak sa to deje v skupine ľudí, ovplyvňuje to farnosti a niekedy mestá. Keď sa to začína stávať realitou v generácii – mení sa kultúra!Verím, že potrebujeme budovať spoločenstvá, ktoré budú žiť novou kultúrou – kultúrou Božieho kráľovstva!

Je to kultúra Kráľa – je to zmena režimu – nič už nie je dôležitejšie a príťažlivejšie ako Jeho prítomnosť – to je to miesto, kde sa zabúdam. Pred pár dňami som bol doma sám, keď moja manželka bola chvíľu na nákupoch. Modlil som sa a volal na svojho Otca v nebi a bol som hladný po väčšej prítomnosti Ducha v mojom živote... Čo bolo pre mňa zvláštne, bolo to, keď ma Duch pozval do tanca  a tak sme spolu niekoľko minút tancovali po našom byte. Krásny čas!

Je to kultúra Pokoja –Pamätám si na tour 2012, kedy som bol postavený pred prvý vážny technický problém. Technický tím mi oznámil, že plánovaný príchod moderátorov po lanách z konštrukcie pódia nebude možný kvôli preťaženiu konštrukcie. Pravdupovediac sme sa na tento príchod veľmi tešili, ale hlavne to bol asi jediný nápad, ktorý sme po dlhej dobe hľadania našli. A zrazu hrozilo, že to asi nebude reálne. V tej chvíli sa stalo niečo pre mňa neskutočne výnimočné a hlboké. Jasne som videl, že je čas sa rozhodnúť, ako sa problémy na tour 2012 budú riešiť – v hlave ma napadali staré riešenia, kedy som chcel technikom autoritatívne oznámiť, že na to mali myslieť skôr a že je ich úlohou to teraz domyslieť. No nová myseľ ma zaviedla na iné miesta. Odišiel som na pár minút z tejto situácie, oslovil som Iva a Dávida, ktorí mali v tejto veci vystupovať a začali sme sa spolu modliť. Pozvali sme Ducha Svätého do tejto situácie a On prišiel – prišiel ako Pokoj. V tej chvíli v mojom vnútri zavládol nadprirodzený pokoj, ktorý ovládol celé turné a každý z takmer 100 členného tímu to cítil. Za niekoľko minút ma napadlo technické riešenie, ktoré dokonca fungovalo a to spôsobilo v mojom srdci radosť … Pokoj, Radosť – nie sú to iba iné mená pre Ducha Svätého a jeho ovocie? AMEN!… Verím, že aj toto je kultúra Kráľovstva!

Je to kultúra úcty – asi pred 2mesiacmi prišlo za mnou dievča zo spoločenstva s myšlienkou rozbehnutia novej služby. Chcela začať robiť stretká pre rodičov. Áno, bolo to odvážne. No jej rodičia to chceli robiť s ňou! Amen! Tak sme sa do toho pustili a dnes majú rodičia mladých z nášho spoločenstva za sebou už tretie stretnutie – na každom ich pribúda. Asi 25 ľudí z radov našich rodičov sa stretáva a my žasneme. Nepochopiteľným spôsobom tu rastie úcta k rodičom a rodičovská úcta ku svojim deťom. Oni chcú držať v rukách Mojžišovskú palicu, kým mladá generácia ich detí stojí v priamom boji evanjelizácie s Jozuovým mečom! Verím, že toto prinesie prebudenie v tomto meste. Toto je kultúra Kráľovstva – vzájomná úcta a poslušnosť!

Verím, že máme budovať spoločenstvá v našich farnostiach, ktoré budú žiť vo svojich vzťahoch, službe, živote, stretkách, postojoch, či povolaní novú kultúru. Kultúra tak nákazlivá a tak priťahujúca, tak neodolateľná, že zmení mestá, že zmení národ! Kultúra nie je nadšenie z emócií, alebo z poslednej akcie, nie je to ohúrenie produkciou ani aktivizmus, nie je to výkon ani zákon - je to život v Duchu, ktorý oživuje a spája, prináša život suchým kostiam a buduje z nich novú armádu Kráľa!

 

Kľúčovou postavou tejto kultúry je totiž JEŽIŠ KRISTUS - KRÁĽ!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Vďaka za povzbudenie! Veľmi sa ma dotkli tieto slová. Buďte požehnaní v tejto službe. Pripájam sa.
Odoslané 2.4.2013 6:50.