« Späť

NEVIETE, ŽE BUDEME SÚDIŤ ANJELOV? (1 Kor., 6,2-3) alebo Rodinná mediácia

NEVIETE, ŽE BUDEME SÚDIŤ ANJELOV? (1 Kor., 6,2-3) alebo Rodinná mediácia
Nie, my nie sme anjeli. Napriek tomu nás apoštol sv. Pavol napomína, že budeme súdiť anjelov. Hovorí to v súvislosti s hádkami a spormi kresťanov v Korinte.
Nie, ani kresťanom v súčasnosti sa nevyhýbajú konflikty. Žijeme v reálnom svete rôznych vzťahov počas dňa. Všedný život manželov je ešte o to náročnejší na komunikáciu. Kríza manželského páru, kresťanského nevynímajúc, dospeje niekedy do takého štádia, že riešenie vidia už iba v rozvode ich manželstva. Ľudia, ktorí sa rozhodli pre Krista by  touto cestou nemali ísť. Konflikt  je možné v mnohých prípadoch riešiť aj za pomoci nestrannej, nezávislej, tretej osoby. Tou je mediátor. 
Mediácia, teda mimosúdne riešenie sporov  sa veľmi dobre uplatňuje zvlášť pri konfliktoch v rodine. Aj keď problém nemusíme úplne odstrániť, mediácia pomôže stanoviť pravidlá ďalšieho vzájomného fungovania, prijatie vzájomného kompromisu. V niektorých prípadoch môže byť efektívnejšia, než psychologická pomoc, či pomoc priateľov a k rozvodu nakoniec nemusí prísť. 
Mediácia pomáha aj pri sporoch, keď už reálne prebieha rozvod, alebo v čase po rozvode manželov. Prostredníctvom mediácie sa dajú stanoviť pravidlá v súvislosti s úpravou rodičovských práv a povinností  ako sú výživné, či vzájomný styk s dieťaťom. Manželia, alebo rozvedení manželia sa dohodnú sami, dobrovoľne a diskrétne,  bez ťažkých situácií v súvislosti so súdnym konaním. Za pomoci mediátora si stanovia pravidlá, ktoré uvedú v rodičovskej dohode. Je však potrebné dodať, že rodičovskú dohodu následne musí ešte schváliť súd. Prostredníctvom mediácie je možné vyriešiť aj vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva po rozvode manželov. V rámci rodinnej mediácie sa dajú obrusovať hrany vzájomných konfliktov aj v širšom rodinnom spoločenstve, medzi príbuznými.
Môžem opísať svoju poslednú skúsenosť v spore starších manželov s už dospelými deťmi. Žijú viac rokov oddelene a ako veriaci sa nechcú rozvádzať. Ich spoločná komunikácia je už dlhšie veľmi ťažká. Odhodlali sa však spoločne riešiť svoj problém prostredníctvom mediácie. Ako mediátorka som im pomohla pri ich vzájomnej komunikácii. Uzavretím mediačnej dohody si veľmi jednoducho stanovili isté pravidlá, akým spôsobom budú ďalej vzájomne komunikovať. Aj keď úplne nedošlo k úprave vzťahov, odišli spokojní, že aspoň začali medzi sebou reálne a efektívne komunikovať. 
Náročnú situáciu v rodine je určite potrebné riešiť v prvom rade s Bohom.  Dobré je však hľadať pomoc aj u nestranného, nezainteresovaného človeka, napríklad mediátora. Nájsť toho svojho mediátora je ľahké. Stačí otvoriť webovú stránku Ministerstva spravodlivosti SR, kde nájdete zoznam zapísaných mediátorov. Ako mediátorka môžem potvrdiť, že aj takáto cesta riešenia sporu je možná.
 
Mgr. et Mgr. Iveta Gallová, mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR č. 1424
www.mediatorgallova.sk
ivetagallova@gmail.com
Predchádzajúci