« Späť

Deň začína nocou

Deň začína nocou

Ako môže to s čím zaspávaš ovplyvniť to, do čoho vstávaš...

Tento úryvok textu ma naozaj hlboko vnútri zasiahol, preto som sa rozhodla ho zdieľať, hoci nie som jeho autorom.

"It has been a practise of mine for many years now to go to sleep at night with this simple act: release my affection for Him until I sense His presence rest upon me. Now, because I am interested in sleep, I do not use this time to sing praises or even intercede about some great need. I SIMPLY LOVE HIM UNTIL MY HEART IS WARMED BY HIS PRESENCE. If I wake in the night, I resume and turn my heart toward Him again and go to sleep engaged with Him.

It is important to know how life works. When God created everything, "there was evening and there was morning, one day." This is repeated many times in Genezis chapter one. The day starts at night. Giving Him our nights is the way to start our day. Many would do better in the daytime if they'd learn to give Him their nights. For many, the torment that is experienced in the night watches would end by this simple action. Start your day at night by giving Him your affection until He warms your heart. Learn to maintain that sense of Presence throughout the night, and it will affect your day."

Už zopár rokov praktizujem jednu jednoduchú vec: preciťujem moju náklonnosť k Nemu, pokiaľ nepocítim Jeho prítomnosť spočívajúcu na mne. A keďže mám rád spánok, nezvyknem si v tomto čase spievať chvály, dokonca sa ani neprihováram za nejaké veľké potreby. JEDNODUCHO HO MILUJEM POKIAĽ MOJE SRDCE NIE JE ZOHRIATE JEHO PRÍTOMNOSŤOU. Ak sa v noci prebudím, pokračujem a znovu nasmerujem svoje srdce k Nemu, a spím zasnúbený s Ním.

Je dôležité porozumieť, ako funguje život. Keď Boh všetko tvoril, "bol večer a bolo ráno, deň prvý." Toto sa mnohokrát opakuje v prvej kapitole knihy Genezis. Deň začína nocou. Odovzdať Mu naše noci je spôsob, ako začať deň. Mnohým by sa darilo lepšie, ak by sa naučili odovzdať mu svoje noci. Pre mnohých by trápenie, ktoré prežívajú v nočných hodinách, skončilo týmto jednoduchým skutkom. Začni svoj deň tým, že mu venuješ svoju pozornosť a náklonnosť, pokiaľ ti nezohreje (neutíší, neupokojí) srdce. Nauč sa udržiavať vnímavosť na Jeho prítomnosť počas noci, a ovplyvní to tvoje dni.

 

Citované z knihy Billa Johnsona - Hosting His Presence, str. 159

Preložila: jguri

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Pekna myšlienka... je to skutočne tak, ako píše. Ak nedokážeme odovzdávať Bohu skončený deň - aj nedoriešené, neskončené diela dňa a nejdeme do noci v pokoji, s ním, o to ťažšií je ten ďalší a ďaľší... preto sa dakedy divíme, že zrazu to či ono "krachne". To vôbec nie je "zrazu"... to je len nahromadené neodovzdané.
Odoslané 17.9.2012 9:36.
Áno, aj ja s Billom úplne súhlasím!!! :o)
Škoda, že neviem, prečo niekto ako prvý dal článku iba 3 hviezdičky. Zaujímalo by ma (je to len moja zvedavosť), s čím nesúhlasil...
Odoslané 17.9.2012 15:31.
Na istých duchovných cvičeniach nám povedali, že keď sa v noci prebudíme s pocitom opustenosti, je to nežné volanie Božieho Srdca, aby sme sa k nemu privinuli. Veď Ježiš skutočne vie, čo je to bolesť aj opustenosť.
Odoslané 17.9.2012 19:11.
veľmi pekné zdieľanie sa so svojimi rituálikmi!
Tak by sme si mali navzájom slúžiť a povzbudzovať sa, ak niečo mám čo iným môže pomôcť abymocnel náš vnútorný človek.
vďaka, Janka
Odoslané 18.9.2012 10:08.
Ja mám takú knihu: Rukoväť kontemplatívnej modlitby (Francisko de Osuna)

http://www.superdeal.sk/knihy-e-knihy-a-audioknihy/rukovat-kontemplativnej-modli­tby-francisko-de-osun.p419429.html

A tam je jedna celá kapitola presne o tomto, o kontemplatívnej modlitbe počas spánku. Naozaj je to krásna praktika - modliť sa spánkom.
Odoslané 18.9.2012 19:24.