« Späť

Evanjelium v kocke

Evanjelium v kocke

... jednou vetou :)

"Ale keď sa zjavila sa dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života."

List Títovi 3, 4-7

Pavol to zhrnul fenomenálne. Vždy, keď natrafím na túto stať, vzbudí vo mne radosť a pokoj. Prečo?

- lebo moju záchranu pripisuje dobrotivosti Boha, ktorá sa zjavila

- lebo moja záchrana je aj mojou istotou o Jeho milosrdenstve

- lebo kúpeľ znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, z ktorého som nevyšla stará ja, ale nová je, je ten úžasný a jedinečný spôsob, ktorý zabezpečil On pre mňa, aby som bola čistá

- lebo to všetko urobil preto, aby som sa ospravedlnená Jeho milosťou stala dedičkou

Toľko dôvodov na radosť! Vďaka ti, Bože, že si urobil pre mňa všetko, od A po Z... nielen prvých 5 krokov k mojej spáse, ani len posledné 3. Ďakujem, že Tvoja láska je nemenná a stála. Že si ma miloval skôr, než mi napadlo začať Ťa hľadať, že si ma hľadal v čase, keď som chcela žiť len podľa seba, že ma miluješ teraz, keď píšem tieto slová, ako miluješ aj toho, kto ich práve číta. Že ma miluješ, keď nerobím dobre, keď zlyhávam zo slabosti, ale aj keď hreším celkom vedome. Ďakujem, že tvoja dobrotivosť voči mne sa zjavila, a zachránil si ma podľa svojho milosrdenstva...

 

P.S. Záložka z obrázku sa dá pozrieť i kúpiť na mojej stránke www.christiandizajn.blog.com :)