« Späť

Rozsudok znie: Oslobodený!

Rozsudok znie: Oslobodený!

niet odsúdenia... oslobodil ťa... čo bolo nemožné... uskutočnil Boh...

Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh, keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech, aby sa požiadavka zákona splnila v nás, čo nežijeme podľa tela, ale podľa Ducha. Rim 8

 

Nestačia tieto slová, aby človek uveril, že Boh už urobil všetko potrebné, aby sme mali istotu, že jeho prijatie máme isté? Že smieme prísť? Kedykoľvek, bez ohľadu na okolnosti hodín, dní, mesiacov, či rokov predtým... Pre mňa sú tieto slová najlepšou správou! Čo znamenajú pre vás? Cítite tú slobodu? Už môžem konať iba z lásky a nie v snahe zaslúžiť si lásku... lebo Boh urobil všetko, aby jeho láska mohla prúdiť do môjho života bez akýchkoľvek prekážok a obmedzení. Nádhera!

Komentáre