« Späť

Zmena uhlu pohľadu

môže priniesť rozlúsknutie do mnohých vecí...

Je úplne prirodzené, ak sa na veci pozeráme z nášho vlastného uhlu. V konečnom dôsledku, to je ten jediný, ktorý máme. Samozrejme, môžeme ho meniť tým, ako sa k veciam (ľuďom, situáciám) postavíme.

Je tu však ešte niečo viac. Sme pozvaní k zmene. Nielen sa pohnúť, skloniť, nazrieť viac zblízka. Sme pozvaní získať novú optiku. Boh nás pozval VIDIEŤ s veľkým V. Je to presne, ako keď dlho zanedbáte to, že sa vám zhoršuje zrak. Potom vás niekto prinúti ísť k očnému a on vám predpíše okuliare. Nasadíte si ich, chvíľu vám všetko pripadá zvláštne. Akosi viac... farebné... výraznejšie... jasnejšie... žiarivejšie... podrobnejšie. Veci, ktoré ti roky unikali, máš ako na dlani. Vidíš. Tvojej pozornosti už neunikajú veci. Nastavil si svoje zmysly na nový level.

Zrak je v tomto blogu len pomôckou, obrazom, alebo ak chceš podobenstvom. Chcem povedať o jednej veci, ktorá hýbe mojím svetom. O zmene zmýšľania. Viete, je veľa vecí, ktoré su akosi zaužívané medzi kresťanmi, a je veľmi ťažké ich zmeniť, vyrušiť ľudí z ich konceptu, hraníc, ktoré si sami dali. Niekedy je ťažké presvedčiť ľudí, že Boh má toho v rukáve ešte oveľa oveľa viac... že je plný prekvapení a že je nadšený ukazovať sa novým a novým spôsobom, pretože asi miluje ten výraz tváre, ktorý máme, keď žasneme nad Ním a sme Ním uchvátení...

Mnohí vzdychajú v nadšení nad veršami "Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú." 1 Kor 2, 9 Vzdychajú v údive, že to, čo má Boh pre nás si ani nevieme predstaviť a väčšinou pri tom myslia na nebo. Vnímame tie verše ako tajomný prísľub neba, niečo, čo dnes nemôžeme ešte vidieť. Lenže tie verše pokračujú! Boh nám otvára oči aj uši, a mení uhol pohľadu nášho srdca! Čítaj ďalej, lebo to, čo ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudskéo srdca nevystúpilo, už nie je pred tebou skryté! "Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny!" 1 Kor 2, 10

Komu to Boh zjavil? Nám. Čiže tebe a mne. "Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch. A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval." Čítaš so mnou? Dostal si Ducha, ktorý je z Boha, ABY SI VEDEL, ČO TI BOH DAROVAL (opäť upozorním na minulý čas! - daroval, nie daruje. Áno, tak veľmi potrebujeme prijať to, čo sme dostali!)! Ako ľahko sa upneme k veršu, ktorý znie vznešene, a to naozaj vznešené nám unikne.

Jednoducho vravím dnes toto: Ak si mal doteraz pocit, že Boh sa pred tebou skrýva, že síce pre teba má niečo, čo tvoje oko nevidelo, ucho nepočulo, ani do tvojho srdca nevystúpilo, ale asi ti nie je "súdené" sa toho dopátrať, či kedykoľvek zažiť, že hovorí, ja ti vravám: je čas začať počúvať Ho, čas začať hľadieť na Neho a čas zobudiť svoje srdce zo spánku. Je čas neprestať s tým, kým sa to nestane. Tak ako teba nepozná nik z ľudí, lebo nevedia, čo je naozaj v tebe, iba ty, tak isto iba Duch pozná Boha, aj Jeho hlbiny. Tento Duch prišiel k tebe. Býva v tvojom vnútri. Chce spočívať na tvojom živote. Isto nie preto, aby sa ti skrýval. Boh túži byť poznaný. Si tým, komu sa Boh túži dať spoznať. A môžeš byť tým, komu Boh ZJAVÍ seba samého.

Jeho zámerom s tebou je, aby si videl. Zjavenie za zjavením, za zjavením, za zjavením. Jeho zámer je, aby si počul, čo ti daroval. Jeho zámer je, aby tvojmu srdcu bolo známe, ako veľmi si milovaný. Boh s nami nehrá skrývačku. Boh s nami hrá odkrývačku, ak Ho hľadáme. Miluje ukazovať nám seba samého, pretože vie, že nám to urobí dobre. Uvidieť akýkoľvek kúsok z Neho je väčším naplnením, než čokoľvek, čo ponúka tento svet.

Modlím sa, aby sme mali smäd po Duchu, ktorý nám chce zjaviť šírku, dĺžku, výšku aj hĺbku svojej lásky. Dnes som vyslovila myšlienku: "Očakávaj viac od Boha. To, že bude k tebe hovoriť, že Ho budeš počuť. Ježiš povedal, že Jeho ovce poznajú a počujú Jeho hlas a idú za Ním."

Chcem počuť Jeho hlas, poznať Ho a ísť za Ním. Zanechávam "mode" v zmysle "ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo." Mením uhol pohľadu. A viem, že to nebude schopnosť mojich očí, ani uší, ani srdca. Bude to Jeho dar a svedectvo a dôkaz Jeho túžby byť poznaný. Nemôžeme mať smäd po niečom, čo neexistuje. Ak máme smäd po poznaní Boha, už to je dôkazom Jeho túžby byť poznaný. Boh je nekonečne hlboký. Nekonečne nádherný. Nekonečne napĺňajúci. A ja chcem z Neho čím skôr poznať a zakúsiť čo najviac. Nebudem čakať do smrti :), ak raz viem, že mi dal Ducha, aby som vedela, čo mi daroval! Nenechám moje dedičstvo ležať len tak na sklade!