Blog

« Späť

Ako mám čítať Bibliu?

Ako mám čítať Bibliu?

Keď som sa snažil viac spoznávať Bibliu tak som prechádzal rôznymi obdobiami čítania. Raz som sa snažil 10 kapitol denne, čo sa mi nedarilo. Tak som pokračoval s piatimi. Potom som sa snažil čítať kapitolu denne, alebo dve, jednu z nového zákona, jednu zo starého. Teraz si už užívam pomalé čítanie a meditovanie nad Božím slovom. Všetci máme nejaké svoje spôsoby, ktorými čítame Bibliu. No, aby sme ju správne pochopili, tak si musíme uvedomiť niekoľko vecí.

 

"Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy." -2: Tim. 2:15

 

  1. Každý si ju môže nesprávne interpretovať

  Určite, ak ste diskutovali o Biblii niekedy, tak vás dostihol takýto argument. Mňa niekoľko krát. Je to celkom obľúbený a často používaný argument ateistov. „Každý človek si môže interpretovať Bibliu inakšie, preto jej neverím.“ A je to určite pravda. Mormoni, niektoré charizmatické hnutia, sekty a rôzne iné cirkvy si zle vyložia Bibliu. Ako môžeme takému niečomu predísť?

  „Predstav si, že čítaš novelu spôsobom: otvoríš si knihu do stredu a prečítaš si tretí odstavec. Skús to ak chceš. Nebude to mať nejaký zmysel. To ti zaručujeme. Preto čítame novelu od začiatku až po koniec.“ -Nigel Beynon, Andrew Sach (Dig Deeper str. 36)

  To čo chceli autori povedať nie je, že máme čítať Bibliu od Genesis až po Zjavenie Jána, tesne za sebou. Ale, že máme čítať celú kapitolu, tým pádom, pochopiť kontext, v ktorom sa nachádza nejaký text.

 

Príklad nesprávnej interpretácie:

  Ján 6:54. Čo to znamená jesť telo a piť krv? Niektorých napadne posledná večera, niekoho zas kanibalizmus! Ale, pred niekoľkými veršami Ježiš povedal: „Veď to je vôla môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Ján 6:40)

  Všímaš si ako je 40. a 54. verš identický? Pozri si ich, aby si správne pochopil prepojenie. Obidve polovice veršov sú paralelné: „Kto je moje telo a pije moju krv“ a „aby každý kto verí v neho“. Obidva myšlienky sa nachádzajú v obidvoch veršoch. Inými slovami_ „obraz jedenia a pitia je iný spôsob ako rozprávať o viere v neho... To je to čo to znamená - dôverovať jeho smrti na kríži, aby sme mali večný život.“ -“Dig Deeper str. 64

 

 

  1. Ako sa pripraviť na správne chápanie Slova? 

a) Modliť sa, aby ti to Duch Svätý zjavil

b) Čítať komentátory (Kalvín, Stott, D. A. Carson, Sproul, atď.)

c) Testovať, skúmať to čo vraví prednášateľ

  • nebuď naivný a never všetkému čo tvrdí tvoj kazateľ, kňaz. Ale hľadaj a skúmaj (Skutky Ap. 17:11)

d) Mať správny postoj k Božiemu Slovu

  • stretol som sa s luďmi, ktorí pochybovali o autorite Božieho slova. Kresťanmi..

  • maj správny postoj k tomuto, biblický! (2. Timotejov list 3:16; Genesis 2:24; 2. Petra 3:1-2)

  • Milujem Slovo Božie!“- Citujem používateľa na mojejkomunite. John Piper tiež povedal: „Radšej čítam ako jem.“ (parafrazovane). Vybuduj si radosť z čítania.

  1. Mysli na tieto veci počas toho ako si čítaš Bibliu:

Čo mi to hovorí o Ježišovi?“

Čo môžem spraviť, aby som mu spravil radosť?“ (bacha na zákonníctvo, spasení skrze milosť!)

 

 

Ďalšie čítanie: John Chapman „A Fresh Start“, Nigel Beynon, Andrew Sach „Dig Deeper! Tools to Unearth the Bibles treasure“, Jan Johnson „Learning to Hear God“ 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Pekné, vďaka. Slovo musíme čítať a uvažovať nad prečítaným. u nás sa to nazýva lectio divina, podľa školy sv. Ignáca z Loyoly a iných predstaviteľov
Odoslané 28.5.2013 20:23.
David Torkington z knižky "Modlitbou k radosti" str. 38: Lectio - čítanie. Prví kresťania nepoznali iný spôsob meditácie. Mnohí z nich vedeli naspamäť celé úryvky, často i celé evanjelium. Nemali žiadne iné modlitbové knižky a ani ich nepotrebovali. Keď otcovia púšte používali Písmo, zvlášť Nový zákon a Žalmy, nezaujímalo ich, koľko toho prečítali, ale ako hlboko prenikli do posvätných textov. Čítali niekoľko veršov dvakrát i trikrát, rozjímali o nich a vstupovali hlbšie do ich dynamického vnútorného významu.
Odoslané 28.5.2013 20:50.
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. Prvý List Korinťanom 13:1

Ako mám čítať Bibliu? To je veľmi dôležitá téma. Bibliu čítam občas, možno sa mi číta o niečo ťažšie ako iné knihy. Čítanie mi pomáha žiť niečo z toho čo som tam čítala, hľadám tam radu aj pre dnešný život a obohacuje ma to duchovne. Mám rada texty apoštola Pavla, jeho nádherný Hymnus na lásku.
Táto internetová stránka má 6468 členov, bolo by chvályhodné keby mala aj toľko čitateľov Biblie.
Odoslané 29.5.2013 9:41.
Odoslané 29.5.2013 11:11 ako reakcia na Mária Hudáková.