Blog

« Späť

Kultúra a Ježiš, náš vrcholný cieľ

Možno vás napadlo, že Kresťanstvo ovplyvňuje kultúru, chcel by som hovoriť presne o tom. Ako a prečo ovplyvnilo našu kultúru a čo môžeme s tým robiť.

Kultúra a Ježiš, náš vrcholný cieľ

Počul som výrok, že Kresťanstvo má ovplyvniť kultúru. V Novej Zmluve sa totiž s takýmto výrazom nič nespája. Cirkev ovplyvnilo kultúru 1. storočia, ale nebolo to jej hlavným cielom.

 

Hlavným cielom bolo zachrániť ľudí. Samozrejme tým pádom ak zachraňujeme ľudí, tak mením spôsob akým žili alebo žijú. “Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho Kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilńíci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho Kráľovstva. A takýmto ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení  v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.” (1. Korinťanom 6:9-11)

 

Takto sme kedysi žili, toto bola naša identita, v tomto sme existovali. Už neexistujeme. je to niečo čo bolo našou súčasťou, teraz však žijeme inak, už keď sme zachránení skrze milosť a vieru. Preto, ak to ovplyvní jednotlivcov, tak to ovplyvní aj kultúru ako celok.

 

Robert Bellah, sociológ (neviem vám podať zdroj) raz povedal, “Kvalita kultúry môže byť zmenená dvomi percentami ľudí, ak majú novú víziu.” A keďže Kresťanstvo pohltilo vtedajšiu Rímsku Ríšu v 4. storoči po Kristovi, s 51% populácie, ktorích bolo veriacich, tak bolo je jasné, že to malo dopad na pohlavný styk, sluhov, ženy, a pod.

Prečo zmenenie Kultúry nie je náš Vrcholný Cieľ

Ježiš nepovedal, aby sme zmenili kultŕu pre naše dobro, ani pre dobro spoločnosti. Ježiš povedal, aby sme išli a získavali mu “učeníkov vo všetkých národoch” a krstili ich “v mene Otca i Syna i Svätého Ducha” a naučili ich “zachovávať všetko, co [nám] prikázal.”  (Matúš 28:19-20)

Dal nám tri rozkazy:

  1. Získavajte mi učeníkov z každej kultúry.

  2. Krstite ich v mene Otca a Ducha.

  3. A naučte ich žiť svätý život, ktorý ma oslávi.

 

Dopad týchto vyslaní, prikázaní

Vieme, že všetky tri majú dopad na kultúru ale nie sú náš hlavný cieľ. Ak máme získavať ľudí z každej kultŕuy tak bude to mať dopad na ich svet. Ak ich budeme krstiť verejne, tak ľudia uvidia, že chcú žiť inak, tým pádom to bude mať dopad aj na ich životy. A ak budú žiť život plný dobrých skutkov, ktoré nám Boh vopred pripravil tak umlčia neveriacich a vzdajú slávu Bohu “v deň navštívenia” (1. Peter 2:12).


Zhrnutie:
Naša nádej je v osobe Ježiša Krista. Chceme ho nasledovať, to automaticky bude mať dopad na našu kultúru, lebo to ovplyvní to ako vnímame našu sexualitu, vzťahy, rodiny, a pod. Dúfam, že vás povzbudil tento článok, meňme naše okolia, ale to nie je náš vrcholný cieľ. Náš cieľ je poznať Ježiša a žiť v dennodennej milosti, ktorú nám dáva.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Prosím vás, ak by sa niekto chcel zapojiť do diskusie vystavím tu niekoľko otázok, na ktoré by ste mohli odpovedať a napokon by sme sa mohli aj o tých otázkach rozprávať:

1. Ako vnímate, že Kresťanstvo ovplyvnilo práve Slovenskú kultúru?
2. Myslíte si, že Kresťanstvo začne upadať v blízkych rokoch?
3. Ako môžeme viac času venovať nášmu okoliu, aby poznali krásu Ježiša a veľkoleposť Božej milosti?
Odoslané 17.11.2014 8:41.
V náboženskej relácii CR som si vypočula, že už sv. Augustín hovoril, že „rozhodujem sa pre to, čo je správne, nie čo chcem.“

Hovoríme si, že patríme do kresťanskej kultúry, ktorá by mala formovať našu identitu. Božie pravidlá máme rešpektovať, aby sme rešpektovali Božiu vôľu. A nemali by nás obmedzovať, lebo slúžia životu, aby nám bolo v živote dobre. Ani nebudeme hlúpi či neslušní, keď ich budeme dodržiavať, alebo od blížnych vyžadovať. Uvažovanie v týchto morálnych kategóriách sa v našom súkromnom či verejnom živote vôbec nevedie. Nepýtame sa na otázky, či je niečo v našom správaní, alebo v konaní slušné, čestné, dobré a správne. Bolo by to od nás neslušné, žiadať a pýtať sa na dodržiavanie pravidiel morálky (etiky), keď je to v čase, v ktorom je niekto na vrchole moci a všetko sa mu darí? Hľadáme a máme záujem o také morálne autority, ktoré by mali byť pre všetkých dobrým vzorom?
Odoslané 17.11.2014 15:37.
Dnes som si vypočula reláciu v rozhlase, ktorá potvrdila môj názor. Hovorilo sa, že sa nám strácajú kresťanské hodnoty, že kresťanstvo sa posunulo do Číny, kde si ľudia dôverujú viac ako spoluveriaci, že u nás strácame dôveru.
Odoslané 18.11.2014 17:28.
To je smutné, ale celkom pravdivé. Aj historicky, tam kde bolo Kresťanstvo prenasledované, tak tam vždy kvitlo a rástlo.
Odoslané 24.11.2014 7:40 ako reakcia na Zita Podhradská.