Blog

« Späť

Prečo chce Boh, aby sme poznali Máriu?

Prečo chce Boh, aby sme poznali Máriu?

"Duchovnosť nesprávne chápaná alebo praktizovaná je najväčším zdrojom ľudksej biedy a vzbury proti Bohu." - Dallas Willard

 

„Môže nám Mária skutočne pomáhať?

Áno. Máriinu pomoc zakúšali ľudia už od počiatku Cirkvi. Milióny kresťanov o tom vydávajú svedectvo. … Jej láska k nám nikdy neprestáva..“

 

Povedzte mi jednu vec, odkiaľ toto ľudia majú? Ako je možné, že sa to nenachádza v Biblii ale nachádza sa to v katechizme (148).

 

„Môžeme sa Márii klaňať?

Nie... Máriu si však môžeme uctievať ako matku nášho Pána.“

 

Môžeme ju uctievať? Naozaj. Milióny kresťanov o tom vydávajú svedectvo? Ľudia už prestali čítať Bibliu? Galaťanom 3:8 

 

Ale keby sme my alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám hlásali, nech je prekliaty!

 

Myslím, že Pavol dáva dostatočný dôvod na to, aby sme neprijali nič od anjela, ktorý by hlásal iné evanjelium.  Aj v deviatom verši opakuje to isté, tie isté slová.. Dáva na to celkom rázny dôraz.

 

  Toto je síce všetko pravda, ale pravdou je aj to, že Boh chce, aby sme poznali Máriu. Venovali sa aj jej príbehu a tomu ako ju Boh použil na svoju slávu.

  Mária poznala Boha a poznala Písmo (vtedy zatiaľ len Tanakh), v Lukášovi 1:28-36 prišiel anjel Gabriel k Márii. Mária, aj keď sa bála, nedovolila svojmu strachu, aby narušil alebo zabránil poslušnosť voči Bohu.

  Mária, pravdepodobne už ako vdova, stála pri kríži a hľadela na Ježiša, na svojho Syna ako zomiera (Ján 19).

  Mária si vybrala radosť nie zármutok. Videla ako svoj syn zomiera a prijala milosť.

Čo sa môžem od Márii naučiť?

Mária bola poslušná, milovala, verila a žila v Duchu. Žime tak ako ona žila, nie je pre nás ale pre Ježiša. Príjmime jeho milosť, ako aj ona pri kríži.  

 

Prečo ju nebudem uctievať? 

  Ježiš povedal, že celým svojim srdcom, dušou, mysľou a z celej sily mňa uctievajte. (Mk. 12:30). Ježiš nič nevraví o tom, že by niekto mal uctievať Máriu. Prečo asi? Ale Ježiš spomína niečo takéto v Mt. 12:48-50, kde povedal:

 

"Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Ukázal rukou na svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia! Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratom, sestrou i matkouAké privilégium a milosť. 

 

  Rovnako odmietol aj náznak jej uctievania, keď raz jedna žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré ťa pridájali. On však odpovedal: Blahoslavení sú skôr tí, ćo počúvajú a zachovávajú Božie slovo. (Lk. 11:27-28)

 

  K tomu všetkému nám nikde Ježiš nevraví, aby sme sa modlili k Márii alebo skrze Máriu. 

  Ale predsa, Máriu si berieme ako príklad, ženy, ktorá bola výnimočne poslušná, oddaná, láskavá a príjemným príkladom toho, ktorý nesie ovocie z ducha (Galaťanom 5:22-23). 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ja Vášmu blogu nerozumiem, odporúčanie môžem akceptovať, ale nemôžem ho prijať, lebo odporuje učeniu môjho náboženstva.
Odoslané 13.4.2013 11:45.
Pani Zita, hovoríte, že blog odporuje učeniu vášho náboženstva ? Nech je Pán milostivý ak hovorím hlúposť, ale celé je to postavené na biblických argumentoch a teda ak blog odporuje vášmu náboženstvu, vaše náboženstvo sa nezhoduje z Bibliou, teda z učením Ježiša a jeho príkazom. Totiž nie je dôležité, to čo hovorí náboženstvo, ale čo urobil a hovorí JEŽIŠ - ak sa nebudeme riadiť tým nemôžme očakávať, že On sa prispôsobí nám.

Mrzí ma, že náboženské učenie zastiera pohľad na Božie slovo, to nie je správne.
Odoslané 13.4.2013 12:07 ako reakcia na Zita Podhradská.
Milý Marek, nehádajme sa, nehľadajme to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája, o tom si napíšme, v tom si môžeme skrátiť vzdialenosti medzi sebou... Napíšte nám, v čom inom ste bohatší od nás, a nemusíte sa pridať k nám. Každý niekde patrí, každé náboženstvo má svoju pravdu, svoj poriadok, a my veriaci sme museli vždy tú rôznosť a stále musíme len rešpektovať, a môže existovať aj postupom doby. My katolíci sme vyrastali vo svojom učení, ani sa nepotrebujeme od svojho spoločenstva Cirkvi odtrhnúť, sme spojení jedným učením, jednou vierou. Každý z nás musí byť niekde doma..
Odoslané 13.4.2013 12:44 ako reakcia na Marek Kováčik.
Som rád, že ste povedali svoj názor. Ja milujem ekuméniu. Som rád, keď sme tak spolu, takže mne to neprechádza ale súhlasím s názorom Franka Laubacha, ktorý povedal: "Ak vás už otravuje nejaká mdlá forma zbožnosti, Boha pravdepodobne otravuje presne tak isto."
Verím, že kopu katolíkov pôjde do neba a majú správnu vieru. Niektorí sú úžasní ľudia. Takisto ako v každej denominácii sa však nájdu takí, ktorým ide viac o náboženstvo ako o Boha. Spolu sa samozrejme môžme zjednocovať a učiť sa od seba. Ale mať názor, že sme spojený jedným učením nie je celkom pravda, lebo máme svoje rozdiely a nedá sa ich ignorovať, k čomu by to viedlo? emoticon Ježiš neprišiel nastoliť mier, ale meč (Mt. 10:34). Ale v láske, mam vás naozaj rád a nechcem sa hádať takouto formou, každý má svoj názor. Nech nám Ježiš povie pravdu.
Odoslané 13.4.2013 13:24 ako reakcia na Zita Podhradská.
Ja asi rozumiem.
Ale priznám sa, že až takmer do konca som nevedela, k čomu blog príde. Trochu prekvapene som očakávala, že autor chce povedať, že je úplne v poriadku ctiť si matku (nie uctievať) a brať si príklad tej, na ktorú platia slová: "každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratom, sestrou i matkou" - viac ako na kohokoľvek iného.

Takisto ako slová: "Blahoslavení sú skôr tí, ćo počúvajú a zachovávajú Božie slovo." (Lk. 11:27-28) Mária je podľa týchto slov blahoslavená. Ale nie preto, že ho porodila, ale preto, že počúva a zachováva Božie slová.

Takisto slová z listu Galaťanom "Ale keby sme my alebo aj anjel z neba hlásali INÉ evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám hlásali, nech je prekliaty!" by bolo vhodné použiť, ak by ktosi hlásal *INÉ* evanjelium.

Nechcem sa prieť, len upozorňujem na iný uhol pohľadu. Úcta k Ježišovej matke neodporuje Božiemu slovu. I keď chápem, že podľa iného uhla pohľadu sa môže zdať že odporuje.
Odoslané 13.4.2013 14:01 ako reakcia na Zita Podhradská.
Som rada, že máte porozumenie pre ekuméniu.
„Spolu sa samozrejme môžme zjednocovať a učiť sa od seba", v tom čo máme spoločné, môže nás to kultivovať, môže to byť lepší dialóg, alebo snaha o väčšiu otvorenosť v každej Cirkvi. Ak sa nechceme venovať len sami sebe, ale aj ľuďom, ktorí vyznávajú podobné normy a hodnoty, majú podobný životný štýl, hoci majú nejaké odchylky medzi sebou v náboženskom učení, by nám aj tak mali byť blízki. Preto by naše vzájomné vzťahy nemali byť chladné, ale ako ich doteraz pozorujem sa v náboženstve s rozdielnym zameraním veru nebudujú, nevnímame ich tak medzi sebou, že patríme k sebe, že máme niečo spoločné, naše vzťahy nemajú takú podobu. A to je chyba.
Odoslané 13.4.2013 14:21 ako reakcia na Jakub Ferenčík.
Neviem presne odhadnúť denomináciu autora blogu.. ale pre vysvetlenie by som rád povedal, že my katolíci máme dve postoje: klaňanie a úcta. Klaniame sa JEDINE BOHU Otcovi, Synovi a Duchu Svätému. Voči Márií a svätým máme úctu. Mk 12, 30 máme asi inak preložené: (SSV) Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!" Bohu nestačí úcta, máme sa mu klaňať.
Odoslané 13.4.2013 17:41.
"Mária si vybrala radosť nie zármutok. Videla ako svoj syn zomiera a prijala milosť."(citát)
Panna Mária neprijala milosť pri kríži. Ona bola milosti plná od narodenia - bez poškvrny dedičného hriechu.
Je Kráľovnou všetkých cností a už vôbec si nevybrala radosť. Je Sedembolestnou Matkou, to znamená Matkou plnou bolesti. Práve tam, pod krížom svojho Syna prežívala to, čo jej predpovedal Simeon v chráme v deň jeho obetovania. Meč prenikal jej dušu! Jej srdce bolo rozdrásané bolesťou tak, ako aj Ježišovo. Pán Ježiš nám ju odovzdal pod krížom za Matku nás všetkých, aby bolo splnené písmo: Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu (Gn3,15)
Odoslané 13.4.2013 19:23.
Prepáčte ale toto je to iné evanjelium, ktoré sa spomína v Galaťanom. Pekný príklad toho, ďakujem. Ale v podstate s ostatnými aj súhlasím ale s vami. Bez poškvrny dedičného hriecu? Kráľovnou všetkých cností, nevybrala radosť? Matkou plnej bolesti? ... To na čo som narážal slovami, že si vybrala radosť je, že sa nenechala premôcť bolesťou, ktorú cítila pre svojho syna. Ďakujem za pochopenie emoticon
Odoslané 13.4.2013 21:32 ako reakcia na Eva Vráblová.
To je celkom malý preklep môj, ospravedlňujem sa. Tam je chyba. V tom verši, hneď to opravím, ďakujem za postreh. A myslím, že som celkom pochopil rozdielu, a keby to naozaj bolo tak, že len ctili tak by som s tým naplno súhlasil, ale ako pani Eva Vrablová jasne vysvetlila, je o mnoho viac, priam výnimočne nadprirodzená. Ja som si myslel, že len Ježiš je "bez poškvrny dedičného hriechu". Ale súhlasím s vašim postojom. Klaňať sa mu so všetkým čo mám. Ďakujem.
Odoslané 13.4.2013 21:35 ako reakcia na Štefan Hrbček.
Náhodou ja si myslím, že táto diskusia je jednou z najlepšicj, ktoré som tu zažil. Mám kopu priateľov katolíkov a sú to naozaj dobrí ľudia. Týmto blogom nechcem povedať, že sme rozdielny a preč s vami. Ale sme rozdielny tak sa otvorme k sebe a rozprávajme sa o tom.
Odoslané 13.4.2013 21:39 ako reakcia na Zita Podhradská.
Tento článok odporuje učeniu Písma sv., odporuje tomu, že samotný Ježiš učil. Panna Mária je matkou každého, kto verí v Pána Ježiša Krista, ale to je potrebné zistiť na modlitbách, na štúdiu písma sv. (nie rozpisovaním, ale osobným rozhovorom). Odporúčam vám, aby ste navštívili OBRÁTENÉHO kňaza, ktorý vie o čom je život s Kristom a určite dostanete argumenty, ktoré vás nie len že presvedčia o správnosti vierouky v kat. cirkvi, ale s plačom pokľaknete pred Máriou a už nikdy na ňu nezabudnete.
Odoslané 14.4.2013 8:10 ako reakcia na Marek Kováčik.
Jakub, vďaka za tento blog emoticon. Myslím, že problémy sú na oboch stranách... Protestantská časť cirkvi občas nielen, že nemá úctu (hoci len obyčajnú, ľudskú) k Márii, ale dokonca ju znevažuje a aj všetkých ľudí, ktorí ju "berú normálne."
Tak to je, by som povedala, jeden extrém.
Druhý extrém je, ak sa kladie ako podmienka spásy, ak je "jedinou cestou k Ježišovi," a ak katolíci pre toto smerovanie svojej viery nakoniec viac, než Božiemu slovu veria kdejakým ľudovým pseudozjaveniam z vyhrážkami a katastrofy zvestujúcimi odkazmi a posolstvami, že ak neurobíme to alebo ono sedemkrát, ale presne sedem, tak Boh už neznesie pohľad na toto ľudstvo a beda nám. To je druhý extrém.

Hej, niekde v strede je pohľad na ženu, ktorú Ježiš ako svoju matku určite miloval výnimočnou láskou a my sa mu v nej môžeme podobať. Vidieť v Márii biblický príklad lásky k Bohu rovnako ako v Ester, Sáre, či Rút... a samozrejme ešte trochu inak emoticon, lebo porodiť Ježiša, mať s ním tento druh osobného vzťahu, to je predsa len špeci. My sa len ťažko vymaníme spod tlaku teológií, ktoré máme rôzne, ale myslím, že to chce len pokoj. Existuje veľmi zdravá úcta k Ježišovej matke, veľmi nezdravá úcta k nej, ale aj veľmi nesprávny odpor voči nej. Toľko môj pohľad emoticon.
Odoslané 14.4.2013 9:05.
Takže nakoniec katolíci sa klaňajú Márii. Viete o tom, že každý z vás hovorí niečo iné? Ak Ježiš učil, že Mária je matkou kaźdého tak mi to nájdite v Biblii a prosím vás necitujte mi Jána 19:27. Nájdite mi priamo ako sa k tomu vyjadruje.
Odoslané 14.4.2013 11:53 ako reakcia na Mário Révész.
Pán Ježiš Kristu po prvýkrát nazval Máriu ženou na svadbe v Káne, povedal: "žena, čo mňa a teba do toho?" Tento výrok je veľmi dôležitý. Prečo vlastnú matku, ktorú tak miloval nazval ženou? Pretože i Adam (Ježiš je druhý Adam) nazval Evu ženou (Gen2:23). Môžeme to prirovnať naozaj k Márii? Je Mária druhou Evou? Porovnajme si: Eva bola tá, ktorá prvá poslúchla anjela (anjel satan ju nahováral na hriech) a Mária bola tá, ktorá tiež počúvla anjela, hoci tomu úplne nerozumela (Gabriel jej hovoril o požehnaní. Sám Pán prirovnáva Evu k žene, k Márii (Gen3:15), Eva bola stvorená pre Adama, a Mária tiež, aby porodila Krista, bola preň stvorená. Vidíme nepriateľtsvo, ktoré bolo dané medzi ženou a jej potomstvom, toto potomstvo máme zaznamenané v ZJ 12 kapitole. Vieme, že žena nie je slnko, ale Mária, pretože túto stať je nutné vysvetlovať písmom (čiže knihou Genezis). O márii sa hovorí vlastne ako o novej Eve, ktorá bola matkou živých, hovorí sa o nej, ako o matke, ktorej potomstvo bolo Satanom prenasledované a samotný Kristus povedal na kríži, nie Mária alebo matka, "hľa tvoj syn", ale "Žena, hľa tvoj syn".
Podobne môžeme vidieť, že Kristus je hlavou cirkvi (Kol1:18). Táto cirkev je v skutočnosti telo, údom, tvorené mnohými údmi. Ale hlavou tohto tela je Kristus. A táto hlava má aj matku (Lk1:45). Môže byť vari niekto len matkou hlavy? Či nie je tak, že keď niekto porodil hlavu, porodil aj celé telo?
Podobne môžeme i v kresťanskej tradícii vidieť vieru, že Mária je ozaj Božia matka, a teda matkou nás všetkých, ktorí sme údmi Kristovho tela (nie každý ním je), rovnako môžeme vieieť aj tvrdenia kresťanov od prvého storočia, ktorí verili, že Mária je nová Eva a tak ďalej - a tak ďalej.
Odoslané 14.4.2013 12:18 ako reakcia na Jakub Ferenčík.
ty v Biblii nájdi, kde je napísané, že môžeme veriť iba tomu, čo je v Biblii priamo a výslovne napísané emoticon
Odoslané 14.4.2013 13:37 ako reakcia na Jakub Ferenčík.
Prepáčte Peter, ale takúto hlúpu poznámku som ešte naozaj nevidel, vôbec nechápem ako vás mohlo napadnúť niečo také ? Úplné a nechutné pohŕdanie Božím slovom, je mi s toho skutočne smutno. Toto nieje reakcia dospelého kresťana.
Odoslané 14.4.2013 13:42 ako reakcia na Peter Rusyniak.
2. List Timotejovi 3:16 "Celé Písmo je Bohom vnuknuté" .. ak je niečo Bohom vnuknuté tak tomu pravdepodobne môžeme veriť.. Zhodnem sa s každým veriacim o tomto, či katolík, či protestant.
Odoslané 14.4.2013 13:49 ako reakcia na Peter Rusyniak.
Jednoducho, Mária nemá nič spoločné so spásou, v tom sa zhodneme nie? Lebo len Ježiš je cesta pravda i život. Ak sa v tomto zhodneme tak myslím, že je všetko v poriadku. Mária nie je nová Eva. Ježiš je druhý Adam. Mária nie. To nie je biblické. Ale dik, že si povedal svoj názor. Veď ja som rád. emoticon Dúfam, že nám to obom bude na budovanie.
Odoslané 14.4.2013 14:02 ako reakcia na Mário Révész.
Ak je moja poznámka hlúpa a Božím slovom pohŕdajúca, tak napíšte akým spôsobom a prečo. Podľa mňa je to celkom legitímna námietka, ak diskutujeme štýlom "ukáž mi to v Písme". Písmo samo si totiž nikde nenárokuje status toho pravého jediného a absolútne postačujúceho dogmatického manuálu.
Odoslané 14.4.2013 14:26 ako reakcia na Marek Kováčik.
Ukazujem 1 - 20 z 38 výsledkov.
z 2