Blogy (Echo Slova)

« Späť

Keď nás Zlý duch vedie k Bohu

Keď nás Zlý duch vedie k Bohu

Áno, aj on nám môže byť „vzorom“!

Po prečítaní názvu článku, či jeho podtitulku, si niekto pomyslí, že blúznim alebo sa mýlim, či dokonca, že sa rúham.
Dúfam, že ani jedno :-)

Môže ten, ktorý nás neustále mnohými a rafinovanými spôsobmi odvádza od Boha - kávičkou, internetom, filmom, takým či onakým článkom, receptom, technikou, únavou, sklamaním, znechutením, takou či onakou povinnosťou, ešte párminútovým spánkom, ešte toto, ešte tamto... - veď sami viete, akými ďalšími spôsobmi odputáva našu pozornosť – teda môže nám on ukázať cestu k Bohu? Zdá sa to paradoxné, ale áno.

Keď Ježiš vstúpil na územie Gergezského kraja, „privítal“ Ho muž posadnutý zlými duchmi. Keď zbadal Ježiša, skríkol, padol pred ním a zvolal veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn najvyššieho Boha? Prosím ťa, nemuč ma“! (Lk 8. 26-28)

Čo nám to tu Zlí hovoria?

- To, kto je Boh. - Že je najvyšší a väčšej autority niet!
- To, kto je Ježiš. - Boží Syn!
- To, ako k Bohu prichádzať. - Evanjelista Lukáš píše, že posadnutý pred Ježišom padol. Marek dopĺňa, že sa mu poklonil (Mk 5.6). Diabol veľmi dobre vie, s kým má dočinenia. Vie, že ten, pred kým sa ocitá, je Syn zvrchovaného Boha. Rešpektuje Jeho autoritu, či chce alebo nie. Či sa mu to páči alebo nie. Padá pred Ním, klania sa mu a až potom hovorí!

Už badáte cestu, ktorou môžeme kráčať aj my?

Ešte skôr, ako niečo Ježišovi povieme, máme na rozdiel od Zlého nie povinnosť, ale výsadu v úcte sa pred Ním skloniť a potom mu povedať:
- Ježiš, Syn najvyššieho Boha,  prosím ťa, ujmi sa ma!
- Ježiš, Syn najvyššieho Boha, prosím ťa, zachráň ma!
- Ježiš, Syn najvyššieho Boha, prosím ťa, vysloboď ma!
- Ježiš, Syn najvyššieho Boha, prosím ťa, veď ma k Otcovi!
- Ježiš, Syn najvyššieho Boha, prosím ťa, poteš ma!
- Ježiš, Syn najvyššieho Boha, prosím ťa, zmeň ma!
- Ježiš, Syn najvyššieho Boha, prosím ťa, odpusť mi! a pod.

Viete si predstaviť, ako musí „škrípať“ zubami ten, ktorému záleží na tom, aby nás odlúčil od Boha a ktorý nám nechtiac cez udalosť v Gergeze ukazuje, ako k Bohu prísť a priľnúť k Nemu?!

Ježiš vstúpil na územie Gergezu, z posadnutého vyhnal  Zlých, ale - vyhnaný bol aj On. Vystrašenými obyvateľmi toho kraja.

Vstúpil do nášho priestoru.

Máme vzácne privilégium ísť Mu v ústrety, pokloniť sa Mu a otvoriť si pred Ním svoje srdce:

- Ježiš, Syn najvyššieho Boha, prosím ťa, .........

Alebo .......

 

Kam smeruje dnešné kázanie

Ďalej