Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Zariadenie NPSSPDR

 

V zariadení NPSS pre deti a rodinu sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- preventívne aktivity

 

a zabezpečuje sa:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- záujmová činnosť.

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou službou a terénnou formou sociálnej služby.

Blogy

« Späť

"NA 5 MINÚT S NAMI"

V rámci Roka zasväteného života, s. Iva z Kongregácie služobníc Ducha Svätého nakrúca 5 minútové dokumenty (s názvom „Na 5 minút s nami“) o živote a pôsobení rôznych rehoľníkov a rehoľníčok na Slovensku.

Dokumenty odvysielajú vo svojich programoch najčastejšie TV Lux a STV. 18. novembra k nám prišla s. Iva nakrútiť dokument o pôsobení s. Elišky v Lomničke.

Video je TU

http://www.zasvatenyzivot.sk/vyzva-na-5-minut-s-nami/  

Pane, prosíme, povolaj si nových robotníkov do svojej vinice spomedzi Rómov, aj z našej Lomničky. 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým