Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Zariadenie NPSSPDR

 

V zariadení NPSS pre deti a rodinu sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- preventívne aktivity

 

a zabezpečuje sa:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- záujmová činnosť.

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou službou a terénnou formou sociálnej služby.

Blogy

« Späť

"ROMANI ČHAJORI DŽANEL..."

   Veľmi príjemné miesto na realizáciu letného tábora, DCVČ vo Važci, sme navštívili s rómskymi dievčatami z Lomničky aj tento rok od 15.8. do 19.8. 2016.

            Názov kultúrno-vzdelávacieho tábora "Romani čhajori džanel... - "Rómske dievča vie...", vystihoval priebeh celého týždňa. Dievčatá sa dozvedeli niečo o svojej histórii a kultúre, ktorú spoznávali nielen počas prezentácií, ale aj pri návšteve Múzea kultúry Rómov na Slovensku v Múzeu slovenskej dediny v  Jahodníckych hájoch pri Martine.

            Okrem poznávacej časti tábora sme zažili množstvo zábavy pri hrách, či tvorivých dielňach (maľovanie tašiek, pedigovanie košíkov, výroba náušnic z modelovacej hmoty fimo) a veľa pekných duchovných zážitkov.

            Naša vďaka patrí v prvom rade Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý nám prispel dotáciou na podporu kultúry národnostných menšín. Chceme sa zo srdca poďakovať aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tábora a taktiež tímu DCVČ vo Važci za ich starostlivosť a prijatie.

            Vďační Bohu za tento krásny čas veríme, že sa stretneme aj v roku 2017.