Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Blogy

« Späť

Poďakovanie nadácií J&T

J&T 

 

Nie len nám leží na srdci zlepšenie kvality života pre obyvateľov obce Lomnička. Na mnohé aktivity v rámci zlepšenia kvality všestranného rozvoja detí a zlepšovania zdravotníckeho ošetrenia ľudí, pre ktorých je náročné dopraviť sa na vzdialené miesto ošetrovania, prispela nadácia J&T.

 

Vďaka tomuto príspevku sa nakúpili veci potrebné na realizáciu športových aktivít pre deti a mládež; šijací stroj, žehličky a žehliace dosky na rozvoj zručnosti viesť domácnosť pre dievčatá; stoličky, stôl a hračky na stretnutia pre najmenších ako aj zdravotnícky materiál a drogéria, ktoré budú použité pri šírení osvety v oblasti hygieny a zdravotníckej starostlivosti. Ďakujeme darcom za ich otvorené srdcia a ochotu pomôcť