Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Zariadenie NPSSPDR

 

V zariadení NPSS pre deti a rodinu sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- preventívne aktivity

 

a zabezpečuje sa:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- záujmová činnosť.

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou službou a terénnou formou sociálnej služby.

Blogy

« Späť

P15

Tento krát sme zamierili do Popradu, na celoslovenské stretnutie mládeže P15, ktoré bolo duchovnou prípravou na budúcoročné svetové stretnutie mládeže so svätým otcom v Krakove.

Do auta sa nám vmestilo aj zopár dievčat z Lomničky. Spočiatku boli trochu oťapené z cesty, no po krátkej chvíli sa osmelili, zapojili, zapadli a boli obohatené i vďačné za túto skúsenosť. Ako dobre, že Ježiš zomrel z lásky za všetkých.

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým