Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Blogy

« Späť

Obnovené ihrisko

Obnovené ihrisko

Od začiatku mája sa tešíme krásne vynovenému ihrisku. Staré betónové ihrisko sme vďaka  finančnej pomoci Nemeckej grantovej organizácii Renovabis a sponzorským darom dobrodincov v darcovskej kampani  obliekli do nového, krajšieho a v prvom rade bezpečnejšieho šatu.  

Oprava ihriska sa realizovala v dvoch fázach.

Prvá fáza sa uskutočnila ešte v lete a v jeseni minulého roka. Táto fáza bola časovo a aj pracovne náročná. Počas nej bolo potrebné vyrezať a rozbiť  poškodené časti betónového povrchu  a nanovo ich zabetónovať.  Tejto úlohy sa ujal  p. kaplán Martin a žiaci  SOŠ v Lomničke. Potom p. farár Štefan, so svojimi bohatými skúsenosťami zvárača,  prizváral železnú konštrukciu na mantinely.  Opäť  sa dostal do akcie p. kaplán s chlapcami a na konštrukciu priskrutkovali mantinely.  Práce  na obnove ihriska sa počas zimy prerušili.

            V renovácii sme pokračovali v tomto roku. Táto fáza  bola  omnoho rýchlejšia a kratšia. Nový umelohmotný povrch Bergo  položili pracovníci firmy Centaury Plus s.r.o. za jeden deň a ihrisko je už teraz pripravené k bezpečnému používaniu.  Chlapci ho aj okamžite vyskúšali.

Obnovenému ihrisku sa všetci veľmi tešíme. Nie len, že sa nám  veľmi páči, ale je aj bezpečné  a priam pozýva k športovaniu.

            Nech  Pán žehná každého, kto sa podieľal na oprave nášho ihriska. 

Ďalej