Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Zariadenie NPSSPDR

 

V zariadení NPSS pre deti a rodinu sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- preventívne aktivity

 

a zabezpečuje sa:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- záujmová činnosť.

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou službou a terénnou formou sociálnej služby.

Blogy

« Späť

Letné tábory

Letné tábory

Do Važca sme aj v lete roku 2015 opäť zavítali, natešení, že nás čakajú krásne dni plné spevu, zábavy, spoznávania vlastnej kultúry, tvorivých workshopov a zaujímavých prednášok, či aktivít. Nebolo by to možné bez finančnej podpory Úradu vlády Slovenskej republiky, programu Kultúra národnostných menšín 2015.

V dňoch od 20. do 24.7. 2015 bolo DCVČ vo Važci vyhradené pre dievčatá od 9 do 12 rokov. Ovocie našich hudobno-speváckych stretnutí ocenili aj domáci obyvatelia, ktorí dievčatá pochválili a poďakovali za to, že ich potešili krásnym spevom. Okrem spevu sme obdivovali krásu tatranskej prírody počas výletu k Štrbskému Plesu, vyskúšali šikovnosť našich rúk pri maľovaní na tričká a zažili veľa krásnych a zábavných chvíľ.

Po krátkej pauze od 17. – 21. 8. 2015 sa do Diecézneho centra voľného času vo Važci na pár dní nasťahovali chlapci z Lomničky  vo veku od 9 do 12 rokov. Hra na hudobných nástrojoch, spev a rôzne vzdelávacie aktivity boli hlavnou náplňou každého dňa. Okrem toho stihli aj výlet či futbal. No a ako by to bolo, keby si chlapci nezmerali sily. Tentokrát to urobili pri preťahovaní lanom a iných športových aktivitách.

Veľká vďaka parí všetkým darcom, dobrovoľníkom a každému kto akýmkoľvek spôsobom realizáciu tohto projektu podporil.

Viac foto: Fotky k blogom/2015/Letný tábor dievčatá, chlapci