Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Zariadenie NPSSPDR

 

V zariadení NPSS pre deti a rodinu sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- preventívne aktivity

 

a zabezpečuje sa:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- záujmová činnosť.

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou službou a terénnou formou sociálnej služby.

Blogy

« Späť

Návšteva predstavení Spišského divadla

Návšteva predstavení Spišského divadla

V priebehu mesiacov jún až september 2015 sme vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, navštívili divadlo dvakrát, 25.6. 2015 a 28.9. 2015. Tento raz to bolo Spišské divadlo.

Júnové predstavenie s názvom Dlhý, Široký a Bystrozraký nás vtiahlo do deja, v ktorom traja kamaráti znovu zachraňovali unesenú princeznú, svoju najlepšiu kamarátku Karamelku. No okrem černokňažníka im cestu komplikoval aj rozmaznaný princ. No ako inak, nakoniec všetko dobre dopadlo. Okrem divadelného predstavenia sme si deň spestrili aj návštevou ZOO v Spišskej Novej Vsi.

V septembri sme zavítali do Spišského divadla opäť. Plní očakávania, čím nás herci prekvapia tentokrát. Naozaj sme neboli sklamaní. Melodické piesne, zaujímavé povesti a príhody dvoch kamarátov Jana a Ondra nás pobavili a chvíľami dokonca aj vystrašili. Napríklad strašidelný ujko Špak, ktorý mal tri srdcia a tri duše alebo tetka Cholera, ktorú museli Ondro a Jano prekabátiť. Nezabudnuteľná pre deti z Lomničky bola cigánska princezná, ktorá nám porozprávala svoj príbeh.

Chceme sa ešte raz zo srdca poďakovať všetkým, ktorí mali podiel na tom, že sme mohli prežiť tieto chvíle spolu a v hojnom počte.

viac foto: Fotky k blogom/2015/návšteva divadla jún,september