Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Zariadenie NPSSPDR

 

V zariadení NPSS pre deti a rodinu sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- preventívne aktivity

 

a zabezpečuje sa:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- záujmová činnosť.

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou službou a terénnou formou sociálnej služby.

Blogy

« Späť

Nikdy sa nevzdávaj

„ ... Maloverný, prečo si zapochyboval?“ Túto vetu nám Ježiš hovorí vždy, keď sa nám zdá, že veci nejdú podľa našich predstáv, keď vietor i okolnosti života fúkajú proti nám, keď prehrávame...

Aprílový výnimočný deň sme venovali "námorníctvu". Všetci sme totiž na tej istej lodi, všetci sa učíme v ťažkostiach, problémoch a zlyhaniach nevzdávať, ale dôverovať Ježišovi. Učíme sa, že robiť chyby, patrí k životu a snažíme sa tomu učiť aj druhých, pretože tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.

Ježišu, dôverujeme Ti, postaraj sa o všetko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým