Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Zariadenie NPSSPDR

 

V zariadení NPSS pre deti a rodinu sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- preventívne aktivity

 

a zabezpečuje sa:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- záujmová činnosť.

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou službou a terénnou formou sociálnej služby.

Blogy

« Späť

Snažíme sa búrať vzájomné predsudky

Super akcia - odstraňovanie predsudkov minority a majority, prezentovanie zručnosti našich mladých v Rómskom dome na Campfeste.

Tento rok bol prvý krát na Campfeste stan - "Rómsky dom", v ktorom mali program rôzne komunitné centrá. Naše KC malo workshop "Tvorivé dielne". Prezentovali sme zručnosti a talenty našich mladých na tvorivých dielňach a zároveň sme učili návštevníkov z minority i majority (ktorí prejavili záujem) vyrábať rôzne náramky a ružence. Záujemcov bolo stále dosť, rôzneho veku i pohlavia, niektorí čakali až 30 min., kým sa pre nich uvoľnilo miesto. Bariéry a predsudky sa lámali, účastníci workshopu i naši mladí boli povzbudení z prijatia majority a hrdí na svoju prácu, i na seba.

 

 

 

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým