Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Zariadenie NPSSPDR

 

V zariadení NPSS pre deti a rodinu sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- preventívne aktivity

 

a zabezpečuje sa:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- záujmová činnosť.

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou službou a terénnou formou sociálnej služby.

Blogy

« Späť

Sv. Mikuláš v KC

7. decembra sme v našom centre už nečakali, že nás prekvapí Mikuláš. Prišlo kopec detí, ako vždy, že sa zahrajú, ale .... kde sa vzal, tu sa vzal - Mikuláš.

Všetkých nás milo prekvapil a veľmi potešil. Trinásťročný Lacko má veľmi dobré, prajné a zbožné srdce. Koľko dobra je v našich deťoch! Naozaj, blízko je Pán všetkým čo Ho vzývajú. Všetkým, čo Ho vzývajú úprimne.

Čo len z toho chlapca bude?

Nech ho Pán požehná, jeho rodičov, súrodencov i jeho budúcu rodinu. Nech je takých Mikulášov v Lomničke čím viac.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým