Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Blogy

« Späť

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Ani v uplynulom roku 2016 sme nepoľavili v rozvíjaní tvorivosti našich detí a mládeže.

Pletenie košíkov z pediga, maľovanie na textil, výroba a maľovanie sadrových odliatkov, vyrábanie náramkov, náušníc, príveskov z korálikov alebo z FIMO hmoty a množstvo iných zaujímavých prác sme mohli zrealizovať na pravidelných aj príležitostných tvorivých dielňach (advent, Vianoce). A to vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Tvorivé dielne sú pre nás aj každého kto k nám prichádza časom, kedy prežívame radosť nie len z toho, že môžeme tvoriť, ale aj potešenie z možnosti obdarovať niekoho svojím výrobkom a tak šíriť radosť a krásu ďalej.

Nech Pán požehná všetkých, ktorí darovali svoj čas, ruky a finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie všetkých príjemných chvíľ pri tvorivej činnosti.

                                                                                                                      Ďakujeme!