Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Zariadenie NPSSPDR

 

V zariadení NPSS pre deti a rodinu sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- preventívne aktivity

 

a zabezpečuje sa:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- záujmová činnosť.

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou službou a terénnou formou sociálnej služby.

Blogy

« Späť

Tvorivé dielne 2015

Tvorivé dielne 2015

V roku 2015 máme znova možnosť objavovať a rozvíjať kreativitu našich detí a mládeže. Vo veľmi veľkej miere tomu pomohla finančná podpora Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Deti aj mládež sa pravidelne stretávajú pri tvorivých aktivitách, kde si okrem kreslenia, maľovania, vystrihovania, či modelovania z plastelíny, môžu vlastnými rukami vyrobiť krásne náramky, ozdoby aj šperky z rôznych materiálov a rôznymi technikami. Medzi najobľúbenejšie techniky patrí servítková (decoupage), maľovanie na textil (tričká a čelenky), korálkovanie, frivolitkovanie (pre náročnejších) a drôtikovanie. S veľkou radosťou uvítali dievčatá šitie na šijacom stroji, pri ktorom si vyrobili ozdobné gumičky do vlasov. Nech dobrý Boh odmení svojim požehnaním všetkých, ktorí majú zásluhu na krásnych chvíľach a stretnutiach, ktoré vďaka nim zažívame. S vďačnosťou myslíme aj na tých, ktorí sa našim deťom a mládeži venovali, venujú a budú venovať.

Viac foto: Fotky k blogom/2015/Tvorivé dielne