Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Zariadenie NPSSPDR

 

V zariadení NPSS pre deti a rodinu sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- preventívne aktivity

 

a zabezpečuje sa:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- záujmová činnosť.

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou službou a terénnou formou sociálnej služby.

Blogy

« Späť

Výlet so svätou Máriou Goretti

Päť prázdninových, slnečných dní sme strávili vo Važci, na pobyte s dievčatami a dobrovoľníčkami. Z Lomničky sme vybrali 20 dievčat od 9 – 13 rokov, ktoré počas roka chodili do centra na dievčenskú školu.

Bol to nádherný výlet, kedy sme sa snažili dievčatám odovzdať živú vieru. Odchádzali sme však my samé povzbudené v láske k nášmu Bohu dievčatami.

Po jednej večernej modlitbe nás prekvapili otázkou: „Sestra, čo mám robiť, keď chcem Ježiša objať?“ ...

V ten večer sme sa viaceré ocitli v Ježišovom náručí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým