Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Zariadenie NPSSPDR

 

V zariadení NPSS pre deti a rodinu sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- preventívne aktivity

 

a zabezpečuje sa:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- záujmová činnosť.

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou službou a terénnou formou sociálnej služby.

Blogy

« Späť

Ženy v Ježišovom živote

Ježiš nechal ženám značný priestor a ony zohrali dôležitú úlohu v jeho živote ...

Ježiš neodolateľne priťahoval hriešnikov, utláčaných, odstrkovaných, chromých, slepých - jednym slovom úbožiakov. Určite aj preto, lebo v Ňom videli prijatie, pochopenie, svoju hodnotu a dôstojnosť, cítili v Ňom svoj nový začiatok, nový život. Skrátka to, čo všetci potrebujeme.

Žena, ktorá je milovaná, stáva sa ohniskom lásky. Lásky, ktorá je mocnejšia ako smrť. Milovaná žena dokáže premrhať vzácny olej, dokáže riskovať, aby podala šatku, dokáže stáť pod krížom, dokáže ... - lebo je milovaná a miluje.

Milované mladé ženy a dievčatá zo stretka sv. Márie Goretti, sv. Barbory a sv. Rity zostali spolu pri Ježišovom kríži, hrobe i zmŕtvychvstaní, pretože chceli byť blízko pri Ňom - pri svojej Láske.

Nech si nás Ježiš, všetkých bez rozdielu, stále silnejšie priťahuje lanami lásky!

 

 

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým