Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Zariadenie NPSSPDR

 

V zariadení NPSS pre deti a rodinu sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- preventívne aktivity

 

a zabezpečuje sa:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- záujmová činnosť.

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou službou a terénnou formou sociálnej služby.

Blogy

Chceli sme viac

Ako to urobiť? Rozhodli sme sa zdramatizovať Jeho krížovú cestu, aby sa stala viac aj našou. Veď je to všetko kvôli nám. ...
Čítaj ďalej o Chceli sme viac »

Spolu dokážeme viac

Takzvaný výnimočný deň pre deti sa niesol v indiánskom duchu. Náčelník kmeňa „Wotang shu“ Veľký Medveď, jeho dcéra Soči s veľmi dobrým srdcom, spolu s deťmi mali za úlohu presvedčiť biele tváre
Čítaj ďalej o Spolu dokážeme viac »

Indické korene

Dnes sme mali v centre vzácne stretnutie našich sestier z Indie a našich dievčat z Lomničky. S údivom i určitou blízkosťou na seba pozerali,
Čítaj ďalej o Indické korene »

Cukráreň

Ďalšia z aktivít pre rozvoj zručností rómov
Čítaj ďalej o Cukráreň »

Posviacka DOMU

Posviacka kaplnky
Čítaj ďalej o Posviacka DOMU »

Sestričky bývajú už v Lomničke

Po namáhavom sťahovaní - pastoračné centrum začalo spĺňať svoje poslanie
Čítaj ďalej o Sestričky bývajú už v Lomničke »
Ukazujem 21 - 26 z 26 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 3