Zariadenie NPSSPDR

 

V zariadení NPSS pre deti a rodinu sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- preventívne aktivity

 

a zabezpečuje sa:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- záujmová činnosť.

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou službou a terénnou formou sociálnej služby.

Blogy

Spolu dokážeme viac

Takzvaný výnimočný deň pre deti sa niesol v indiánskom duchu. Náčelník kmeňa „Wotang shu“ Veľký Medveď, jeho dcéra Soči s veľmi dobrým srdcom, spolu s deťmi mali za úlohu presvedčiť biele tváre
Čítaj ďalej o Spolu dokážeme viac »

Indické korene

Dnes sme mali v centre vzácne stretnutie našich sestier z Indie a našich dievčat z Lomničky. S údivom i určitou blízkosťou na seba pozerali,
Čítaj ďalej o Indické korene »

Cukráreň

Ďalšia z aktivít pre rozvoj zručností rómov
Čítaj ďalej o Cukráreň »

Posviacka DOMU

Posviacka kaplnky
Čítaj ďalej o Posviacka DOMU »

Sestričky bývajú už v Lomničke

Po namáhavom sťahovaní - pastoračné centrum začalo spĺňať svoje poslanie
Čítaj ďalej o Sestričky bývajú už v Lomničke »
Ukazujem 21 - 25 z 25 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 3