Blogy (Pôst s deťmi)

« Späť

Náš pôstny kalendár: Šiesta pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa
 


Liturgické čítania:

Iz 50, 4-7
Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Flp 2, 6-11
Mk 14, 1 – 15, 47
Jn 12, 12-16

Z evanjelia podľa Jána:
Veľký zástup, čo prišiel na sviatky, sa dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“
Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané: „Neboj sa, dcéra sionská! Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice.“
Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to urobili.
(Jn 12, 12-16)


Nadšený zástup prevolával Ježišovi na slávu: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“(Jn 12, 13) Oslavovali Toho, v ktorom spoznali svojho mesiáša.
Ale netrvalo dlho, a v Jeruzaleme sa ozývali iné výkriky. Adresované tomu istému Kráľovi: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!" Aj Rímski vojaci pridali svoj podiel výsmechu: "Buď pozdravený, židovský kráľ!" A bili ho po tvári. (Jn 19, 3) 

Človek sa často zmýli v úsudku. Zvlášť vtedy, keď sa snaží zapáčiť sa iným ľuďom. Aj mne sa to často stáva. A tak chcem dnes prosiť, aby som vždy vedela rozoznať čo je dôležité. Aby som si vždy volila život, pravdu, lásku... a bola ochotná zniesť aj odmietnutie tých, ktorí pravdu, lásku a život odmietajú. Aby som si priveľmi nezakladala na ľudskej sláve, na onom "Hosana!", ktoré by mi bol ktosi ochotný prevolávať. Aby som nezabúdala, že o chvíľu môžu tí istí volať "Ukrižuj!"

Dôležité je len to, čo si o mne myslí môj Pán.
 
 
Celý "pôstny kalendár" nájdete na http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/postny-kalendar-4.html