Blog

« Späť

Máriine rúcho: Katechetický námet na október

Máriine rúcho: Katechetický námet na október

Ponúkam katechetický námet na mesiac október.

Téma: Ružencová Panna Mária

Cieľová skupina: Deti prvého a druhého stupňa

Použitie: Sv. omša za účasti detí, farská a školská katechéza

Ciele aktivity:

Spoznať a naučiť sa modlitbu posvätného ruženca (všetky tajomstvá)

Prežívať tajomstvá ruženca v spojení s vykupiteľským dielom Ježiša Krista

Získať návyk pravidelnej modlitby

Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca. Počas detských sv. omší za účasti detí je v kostole vystavený plagát na ktorom je obraz P. Márie (viď príloha, formát podľa počtu detí, npr. 2xA0). Je úplne bez farby. Deti počas celého mesiaca môžu svojou modlitbou ruženca zdobiť a farebne „obliekať“ Pannu Máriu. Rúcho ma 4 časti. Rovnako aj modlitba ruženca ma 4 časti – Radostný, Bolestný, Slávnostný, Svetla. Za každú modlitbu a rovnako aj za účasť na modlitbe posvätného ruženca môže dieťa prilepiť danú farbu na Máriine rúcho. Lepený farebný papier môže obsahovať aj krátku vďaku, alebo prosbu dieťaťa za aktuálne potreby v jeho okolí. Druhý možnosť je, že naliepať môžu aj farebný „pukanec“ z krepového papiera. (Nastrihaný farebný krepový papier v rozmere cca 4x4 cm, následným pokrčením vznikne „pukanec“).

Na konci mesiaca vznikne kompletný obraz Panny Márie, ktorá sa za nás v nebi prihovára a vedie nás k svojmu Synovi, Ježišovi Kristovi. Aktivitu detí sa odporúča vhodne zakončiť. Modlitbou sa rozprávame s Nebeským Otcom, stávame sa lepšími, obliekame si rúcho Božej lásky, milosti pomáhajúcej.. atď. Na mieste je povzbudenie k modlitbe do ďalších dní. (Na záver aktivity môžeme deťom premietnuť vhodný film, alebo rozprávku..)

  1. Radostný ruženec – farba papiera červená
  2. Bolestný ruženec – farba papiera tmavomodrá (alebo tmavozelená)
  3. Slávnostný ruženec – farba papiera svetlo modrá
  4. Ruženec svetla – farba papiera žltá

Autor pracuje v Diecéznom katechetickom úrade Spišskej diecézy - www.dkuspis.sk