Veľmi odporúčam blogy o rodine, manželstve a výchove mojej drahej manželky.

« Späť

Slovo pre chlapov - duchovná autorita rodiny

Slovo pre chlapov - duchovná autorita rodiny

V spoločnosti sa často hovorí o kríze autority. Žiaci si otierajú ústa voči svojím učiteľom, slovo Cirkevných predstaviteľov je znehodnocované a pojem otec už stratil rešpekt. Pýtam, sa či práve diabol nemá stratégiu rozdrobiť autoritu, aby sám mohol panovať v daných oblastiach. Rodina bez pravého otca prechádza bojmi a v duchovnom obraze sa môže cítiť ako fackovací panák. Problém je v tom, že muž sa zriekol svojej prirodzenej a aj duchovnej autority. Rodina je potom ako kráľovstvo bez svojho kráľa – vydaná na nemilosť utláčateľom z vonku.

To, čo Boh žiada od muža, je viac, ako byť iba strojom na zarábanie peňazí. Úlohou muža je byť vodcom rodiny, jej hlavou a ochrancom. V tomto blogu sa chcem zamerať predovšetkým na duchovný rozmer autority a to, ako ju prakticky používať.
Verím, že každý z nás mužov v sebe nesieme hlbokú túžbu, aby rodina u nás cítila bezpečie a oporu. Túto túžbu do nás vložil náš stvoriteľ, aby sme boli dobrými správcami našich rodín. Psychoanalytici túto oblasť mužskej psyché popisujú ako archetyp kráľa.

Autorita a moc z kresťanského hľadiska je predovšetkým o službe. Sila je daná mužovi, aby dokázal chrániť svojich zverencov a bojovať za nich. Ako už aj písal Štefan Patrik Kováč vo svojom blogu, čaká nás duchovný boj: Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. (Ef 6,12)

Muž, ktorý nepoužíva svoju autoritu, ktorá mu bola daná od Boha, alebo sa jej zriekol, musí si ju opäť prevziať, aby mohol čeliť nepriateľovi a bojovať za rodinu. Boh nám mužom, dáva úrad autority v rodine, ktorý nám nikdy nezoberie.

Otázka znie, ako si opäť prevziať duchovnú autoritu.

Pozrime sa najskôr na biblický princíp v Mt 8, 5-13: Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: »Choď!« - ide; inému: »Poď sem!« - tak príde; a svojmu sluhovi: »Urob toto!« - on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.

Stotník si je vedomý, že ho vojaci neposlúchajú iba kvôli nemu samotnému, ale hlavne preto, že za ním stojí celé rímske impérium. To isté môžeme vidieť aj dnes. Ak by ste zhodili policajtovi čiapku a od zlosti ju podupali, keď by vám chcel udeliť pokutu, nemali by ste dočinenie iba s ním samotným, ale s celou výkonnou mocou Slovenskej republiky. Problém nastáva vtedy, ak by sa stotník rozhodol, už viac nebude poslúchať svojich nadriadených, ale začne konať na vlastnú päsť. V momente, kedy by sa odtrhol od impéria, jeho autorita stotníka by stratila moc. Možno by mu zostala prirodzená autorita a charizma jeho osobnosti, ale to je všetko. Nebol by chránený mocou impéria. Ak by sa dostal v boji do problémov, bol by na to sám. Stotník bol presvedčený, že Ježiš má aktívnu duchovnú autoritu, preto Ježišovi navrhol, aby povedal len slovo.

Odpoveď na to, ako si opäť vziať späť autoritu, spočíva v poslušnosti. Ak sa podriadiš ako muž a hlava rodiny vo všetkom Ježišovi Kristovi, On sa za teba postaví (ako impérium za stotníka) v boji s nepriateľom. Vtedy sa môžeš modliť v Ježišovom mene a tvoja modlitba bude okamžite vypočutá.
Postupnosť duchovnej autority v rodine naznačuje sv. Pavol: Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. (1Kor 11, 3)
Autorita je tu vykreslená ako reťaz. Ak sa reťaz autority na jednom mieste odtrhne, zvyšok nemôže využívať výhody krytia vyššej moci.

Žiaľ, na Slovensku často vidíme zbožnú ženu, ktorá sa roky modlí za obrátenie manžela alkoholika a svojich rebelujúcich detí. Pýtam sa, prečo jej modlitba akoby roky nemala efekt a všetko ide tak ťažko? Problém je v tom, že jej manžel, ako jej nadradená duchovná autorita sa odtrhol svojou neposlušnosťou od Ježiša Krista. Jej duchovná autorita nad deťmi nemá taký efekt, akoby keby jej manžel bol taktiež poslušný Bohu a používal svoju duchovnú autoritu. Takto svoju autoritu prenechal hriechom diablovi a otvoril mu nevedome cestu, aby si mohol robiť v jeho rodine čo sa mu zachce. Na druhej strane vidíme, že ak muž je poslušný Bohu, jeho rodina má správne vedenie, čo veľmi pomáha k tomu, aby všetci jej členovia žili kresťanským životom.

Ako zápasiť?

Ako duchovná hlava svojej rodiny budeš môcť zápasiť proti zloduchom v nebeských sférach, ktorí útočia na tvoju rodinu. Tvoja autorita je predovšetkým službou, pretože dlhodobé zápasenie nie je prechádzkou v ružovej záhrade. Ako bojovník budeš musieť byť bdelým, aby si dokázal rozoznať úklady zlého. Niečo môže byť prirodzené, ako únava alebo aj bolesť a iné problémy sú kvôli duchovným mocnostiam, ktoré sa prejavú v rodine rôzne. Napríklad zvláštna nervozita, zlyhávanie techniky, keď idete slúžiť, náhla horúčka dieťaťa pred stretkom a podobne. Potrebujeme sa učiť rozlišovať. Ak vec rozlíšiš ako duchovný útlak, Boh ti dáva v rodine autoritu zviazať ho a prikázať mu v Ježišovom mene, aby okamžite odišiel.
Keď som sa oženil, raz sme šli s manželkou v aute a veľmi ju bolela hlava, zvykla mať migrény. Vnímal som, že mi Boh hovorí, aby som prikázal bolesti v Ježišovom mene, aby odišla od mojej manželky. Cítil som, že Boh mi dáva autoritu nad mojou manželkou. Keď sme zastavili, pomodlil som sa, prikázal bolesti v Ježišovom mene aby odišla a s vierou som poďakoval Bohu, že to odchádza. Polhodinová migréna do minúty zmizla. Od vtedy sa takéto bolesti hlavy u manželky neobjavili. Chvála Pánovi. Nespravil som to svojimi schopnosťami či svojou mocou, ale mocou vzkrieseného Krista, ktorý ma pozval do tejto modlitby.
Píšem to preto, aby som vás bratia povzbudil do modlitby s autoritou, ktorú Vám dáva Ježiš Kristus vo vašich rodinách. Budem rád, ak sa pozdieľate so svojimi podobnými skúsenosťami pre povzbudenie ostatných.
Ak ťa oslovil tento princíp, prepošli to svojim priateľom a daj zdieľať na sociálnych sieťach.

Myšlienky som čerpal z covenanttruth.com: AUTHORITY IN THE FAMILY
Obrázok použitý z www.integratedcatholiclife.org

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Možno to nie je vždy také jednoduché ako v tomto príklade modlitby v aute, ktorý tu spomínate, lebo Boh môže mať iné plány, ktoré nepoznáme. Ale očividne Vás chcel v tej chvíli povzbudiť vo viere a dôvere a toto jeho povzbudenie nepadlo u Vás do "suchej pôdy". Myslím na Vás oboch...
Odoslané 17.2.2013 11:04.
Vďaka za reakciu. Určite som neobsiahol širokú "škálu" problémov v rodinách. Sme mladá rodinka a učíme sa. Určite sú problémy alebo situácie, kedy iba Pán skúša našu vieru, aj keď sa to môže zdať ako séria ťažkostí. Ďakujem, že na nás myslíte, je to vzájomné emoticon
Odoslané 17.2.2013 12:20 ako reakcia na Stanislav Košč.
Veľmi pekne ďakujem Martin
Odoslané 17.2.2013 16:09 ako reakcia na Martin Lojek.
Prepáčte páni :-) že sa miešam do CHLAPSKEJ diskusie, ale páči sa mi tento blog a myslím, že si ho aj vytlačím a nenápadne podstrčím manželovi. Súhlasím aj s p. Stanislavom, že nie vždy je to také jednoduché, ale verím, že nikdy to nebude na škodu. :-)
Odoslané 17.2.2013 19:16.
Šťastná rodina, kde manžel zastupuje autoritu hlavy rodiny nanajvýš zodpovedne, vedomý si svojich práv, i povinností.
Nádherný blog, vo všetkom s ním plne súhlasím, vďaka, Martinko! emoticon
Odoslané 17.2.2013 20:01.
Veľmi sa mi páči ako dávaš dôraz na chlapov. Určite je to veľmi dôležité. Krásny článok. Ale mám otázku, ako vnímaš význam slov: "V Ježišovom mene"? Necháp ma zle, chcem len povedať toľko, že niekedy môžme pochopiť význam týchto slov celkom sebecky a nepochopíme naozaj o čo ide. Lebo vidím, že aj ty si mal skúsenosť, v ktorej išlo o inú osobu, o vyliečenie, o zázrak. Na jeho slávu, ďakujem za toto svedectvo emoticon Som rád.
Odoslané 3.4.2013 16:08.
"Stotník si je vedomý, že ho vojaci neposlúchajú iba kvôli nemu samotnému, ale hlavne preto, že za ním stojí celé rímske impérium. "
...
"Ak sa podriadiš ako muž a hlava rodiny vo všetkom Ježišovi Kristovi, On sa za teba postaví (ako impérium za stotníka) v boji s nepriateľom."

Amen priateľu, tak takto som sa na to doteraz nepozeral. Toto slovo v tejto chvíli pre mňa ožilo, vďaka.
A toto poznanie potrebujú všetci, ale najviac chlapi. Tak dotoho chlapi!
Odoslané 5.11.2013 0:29.
„V spoločnosti sa často hovorí o kríze autority“...
Dnešný svet potrebuje morálne autority, pre ktoré si vážime jeden druhého. Potrebujeme ich v rodine, aby nebolo toľko rozpadnutých manželstiev, voľných zväzkov, aby boli lepšie medziľudské vzťahy, aby ľudia nedávali prednosť materiálnemu prebytku, aby nehľadali len materiálne istoty. Očakávame ich aj od predstaviteľov verejného života, aby sa netvoril zisk s pochybným kapitálom, aby ľudia mali dostatok spravodlivosti, aby mali príležitosť na prácu, možnosti bývania ... Preto potrebujeme Cirkev, kňazov, aby nás k morálnym hodnotám viedli.
Je to dobrá téma na vysvetlenie pre všetkých veriacich.
Odoslané 5.11.2013 17:12.

 

Momentálne píšem adventné zamyslenia pre mužov zamerané na mužskú identitu a spiritualitu: rok 2018, rok 2017rok 2016, rok 2015, rok 2014.