Pozvanie do APOINKy

   
   
   Rôzne sú cesty človeka v dnešných dňoch. Má plány, a podľa nich smeruje svoje kroky. Cestou zavíta tam, či onam. Je dôležité ako naše cesty dopadnú. Pre kresťana je veľmi dôležité aj odovzdávanie svojej viery ďalej.

   Je mnoho rôznych spôsobov a možností komunikácie, odovzdávanie informácií. Dnešným fenoménom je komunikácia na internete. Cez internet sa dá veľa záležitostí vybaviť a veľa úloh splniť. Pre mnohých ľudí dneška je internet samozrejmosťou. Stal sa súčasťou ich života. Pomocou internetu pracujú, plnia úlohy,komunikujú ale aj relaxujú alebo sa virtuálne stretávajú. 
   Výmena informácií a zdieľanie zážitkov sa deje bleskovou rýchlosťou od jedného kraja sveta k druhému. No nemožno sa len opájať výdobytkami dnešnej techniky. Nie je jedno, či človek slúži technike, alebo technika slúži človekovi. Môžeme povedať, že je to ako s používaním noža. Používať nôž môžeme tak, že niekoho zraníme, alebo niekomu odkrojíme kus chleba. Tak aj internet treba používať zodpovedne a účelne. Kresťan by mal používať internet aj na šírenie Božej slávy a na šírenie viery. Pre všetkých platí misijný príkaz Pán aJežiša:"Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 ) Internet je veľkou príležitosťou pre intenzívnejšie a účinnejšie hlásanie Radostnej zvesti.
   Hovorí sa, že viac očí viac vidí. Tak isto môžeme povedať, že spoločnými silami viac dokážeme. To platí iste aj pri odovzdávaní viery novým nasledovníkom Ježiša. Tak isto možno internet veľmi dobre použiť pri apoštoláte. Ukážkou je aj tento portál - Mojakomunita.sk . Tu možno robiť bohaté apoštolské aktivity aj formou kampane. No Mojakomunita je viac zamerný na vnútorný život kresťanov. Je potrebné, aby bola viera ohlasovaná aj ďalším ľuďom, ktorí ešte nemajú vzťah s Ježišom. Veľmi nádejným miestom apoštolátu sú sociálne siete. Je veľmi výhodná možnosť prepojenia statusov a príspevkov z Mojakomunita na sociálne siete, pričom takto oveľa silnejšie zaznieva hlas apoštolátu aj v okolitom svete. Sociálne siete sa stali tiež misijným územím. Pritom nemusíme opustiť miesto svojho životného stavu, svojho povolania. A tak, okrem misionárov v ďalekých krajinách môžeme konať virtuálne misie aj medzi svojimi priateľmi na sociálnych sieťach. Aj o tom je APOINKA - Apoštolská internetová kampaň.
Ebook - APOINKA - voľne stiahnuteľný na: https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904683/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1%20internetov%C3%A1%20kampa%C5%88%20-+APOINKA/96b0bc7e-d44b-4600-bf20-cdc0e4099ad3 
   

Priemerne (0 Hlasy)
Priemerné hodnotenie je 0.0 hviezdičiek z 5.
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým

Zobrazenie knižnice dokumentov

« Späť

Ebooky zadarmo

Voľne stiahnuteľné ebooky s rôznou tématikou . Napr. návody, postupy, poézia, próza a pod..
Dokumenty
Ukazujem 15 výsledkov.
Položiek na stránku 20
z 1
Názov Veľkosť
Ako sa učiť a naučiť - ebook
Vydanie bolo aktualizované. Ebook ,,Ako sa učiť a naučiť" sa zaoberá procesom štúdia a technikami na lepšie naštudovanie ľubovoľnej učebnej látky. Ebook je určený hlavne pre kresťanskú komunitu. Postupy v tomto ebooku sú overené a účinné. Je vhodný pre žiakov aj študentov všetkých stupňov. Taktiež je vhodný pre prípravu ne vedeckú činnosť, či prípravu na skúšky, alebo štúdium v ľubovoľnom kurze. Je možné ho ľubovoľne zdieľať, alebo tlačiť na tlačiarni.
288,7k
APOŠTOLÁT pomocou EBOOKU - NOVÁ AKTUALIZÁCIA
NOVÁ KTUALIZÁCIA. Vydanie bolo aktualizované. Voľne stiahnuteľný ebook s postupom ako písať ebooky s duchovným zameraním, a tak konať apoštolát, predevanjelizáciu a evanjelizáciu.
335,4k
APOŠTOLÁT pomocou poézie
Vydanie bolo aktualizované. Ebook, elektronická kniha, " APOŠTOLÁT pomocou poézie", je určená pre veriacich, ktorí majú talent na písanie básní, a chcú ho využiť na apoštolát. Ebook sa zaoberá aj teóriou poézie, aj popisuje praktický, overený postup pri tvorbe básní. Postup, ktorý tu uvádzam, je možné použiť aj pri tvorbe textov piesní.
433,9k
APOŠTOLÁT, talenty a tvorivosť - NOVÁ AKTUALIZÁCIA
NOVÁ AKTUALIZÁCIA. Vydanie bolo aktualizované. Ebook zdarma stiahnuteľný, ktorý sa zaoberá využitím tvorivosti a rozvíjaných talentov, ktoré možno použiť na apoštolát, predevanjelizáciu, evanjelizáciu a pastoráciu. Môže slúžiť ako pomôcka pre biskupov, kňazov a laikov pre potreby Cirkvi.
142,2k
Apoštolská internetová kampaň - APOINKA - NOVÁ AKTUALIZÁCIA
NOVÁ AKTUALIZÁCIA . Vydanie bolo aktualizované. Manuál, ebook v PDF, ako pomôcka pre jednoduchý ale účinný apoštolát na internete, konkrétne na sociálnych sieťach. Informácie môžu pomôcť tak laikom, ako aj duchovným.
123,7k
Laický apoštolát a laický apoštol ( Tretie doplnené vydanie )
Vydanie bolo aktualizované. Doplňovaný Ebook "Laický apoštolát a laický apoštol" v treťom vydaní je pomôcka pre každého kresťana pri šírení Radostnej zvesti - Evanjelia svojím životom a slovom. Je napísaná podľa overených životných skúsenosti pri apoštoláte aktívneho laického apoštola. Ebook môže inšpirovať každého, kto cíti povolanie ku laickému apoštolátu pri šírení Evanjelia. V ebooku i nájde zaujímavé myšlienky a informácie aj duchovná osoba - biskup, kňaz, diakon, alebo rehoľník. Ebook je zadarmo, a môžete ho ľubovoľne zdieľať a rozširovať osobám, ktoré majú dobrý vzťah ku viere v Ježiša Krista.
266,4k
Laický apoštolát a laický apoštol - NOVÁ AKTUALIZÁCIA
NOVÁ AKTUALIZÁCIA. Vydanie bolo aktualizované. Ebook "Laický apoštolát a laický apoštol" je pomôcka pre každého kresťana pri šírení Radostnej zvesti - Evanjelia svojím životom a slovom. Je napísaná podľa overených životných skúsenosti pri apoštoláte aktívneho laického apoštola. Ebook môže inšpirovať každého, kto cíti povolanie ku laickému apoštolátu pri šírení Evanjelia. V ebooku i nájde zaujímavé myšlienky a informácie aj duchovná osoba - biskup, kňaz, diakon, alebo rehoľník. Ebook je zadarmo, a môžete ho ľubovoľne zdieľať a rozširovať osobám, ktoré majú dobrý vzťah ku viere v Ježiša Krista.
266,4k
Miluj Boha nadovšetko, a potom rob ostatné - NOVÉ AKTUALIZOVANÉ
NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE! Tento ebook je dostupný zadarmo a je určený na voľné zdieľanie v rámci kresťanskej komunity. Zaoberá sa častým hriechom aktívnych kresťanov - ochabnutím v láske k Bohu.
149,7k
Nebeské znelky
Ebook ,,Nebeské znelky" je zbierka poézie s duchovnou tematikou. Je k dispozícii aj na jednom internetovom portáli s ebookmi. Ebook ,,Nebeské znelky" je ZDARMA stiahnuteľný a autor oprávňuje každého na voľné zdieľanie podľa svojho uváženia. Ebook je určený aj na predevanjelizáciu, evanjelizáciu a apoštolát na slávu Božiu a na spásu ľudí.
526,4k
Spoločenstvo a laický apoštol -NOVÁ AKTUALIZÁCIA
NOVO AKTUALIZOVANÉ. Vydanie bolo aktualizované. Ebook ,,Spoločenstvo a laický apoštol" je elektronická publikácia, ktorá je stiahnuteľná zadarmo, a zaoberá sa významom a úlohou spoločenstva v živote i v službe laického apoštola. Je určený v prvom rade laickým apoštolom. Môže byť inšpiratívny aj pre biskupov a kňazov, ako laický pohľad na problematiku laického apoštolátu a laických apoštolov. Ebook je možné voľne šíriť v rámci Katolíckej cirkvi v elektronickej aj tlačenej forme, pričom je možné vytvoriť neobmedzený počet kópií šíriteľných zdarma.
127,2k
Šumenie v srdci
Ebook ,,Šumenie v srdci" je zbierka poézie, ktorá obsahuje aj duchovnú poéziu. Ebook je možné stiahnuť ZDARMA. Ebook je možné použiť na predevanjelizáciu, evanjelizáciu a apoštolát. Ebook je možné ľubovoľne zdieľať podľa svojho uváženia na slávu Božiu a na spásu ľudí.
393,6k
Talenty, apoštolát a pokánie - NOVÉ AKTUALIZOVANÉ
NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE! Ebook zadarmo na stiahnutie, ktorý sa zaoberá problémom ochabnutia v láske ku Dobrému Pánu Bohu, a riešením tohto problému - konaním pokánia, a snahou o rast v láske k Bohu a ku blížnym.
1 311,3k
Tvorivý APOŠTOLÁT spoločenstva - NOVÁ AKTUALIZÁCIA
NOVÁ AKTUALIZÁCIA. Vydanie bolo aktualizované. Zadarmo stiahnuteľný ebook, ekniha ktorá sa zaoberá využitím tvorivosti pri apoštoláte, predevanjelizácii, evanjelizácii a pastorácii. Je určená ako pomôcka biskupom, kňazom aj laikom pre potreby Cirkvi.
513,4k
Účinnosť apoštolátu ( Aj laického ) - NOVÁ AKTUALIZÁCIA
NOVÁ AKTUALIZÁCIA. Vydanie bolo aktualizované. Ebook ,,Účinnosť laického apoštolátu" je pomôcka pre apoštolov. Hlavne pre laických, ale môžu si v ňom nájsť svoje zaujímavosti aj zasvätené osoby - biskupi, kňazi aj rehoľníci. Je to druhé vydanie, ktoré je doplnené o hodnotné informácie. Ebook je zdarma.
145,6k
VÍŤAZSTVO POMOCOU DOBRA - Nové aktualizované
NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE ! Druhé vydanie bolo upravované a doplňované. Ebook ,,Víťazstvo pomocou dobra" je krátke načrtnutie možností vedenia duchovného zápasu a boja za víťazstvo dobra. Ebook je zadarmo a je voľne stiahnuteľný. Mal by sa voľne šíriť v rámci kresťanskej komunity. Je inšpiráciou a povzbudením pre každého kresťana, ktorý by rád pomáhal svojim bratom a sestrám v ich duchovnom zápase. V zápase, v ktorom je možné s pomocou Božou aj vyhrať.
118,5k
Ukazujem 15 výsledkov.
Položiek na stránku 20
z 1