Blogy

« Späť

Čo keď príde vyhorenie?..

Čo keď príde vyhorenie?..

Mnohí z nás to poznajú - vyhorenie. Sme aktívni, horliví... Náš apoštolát dobre napreduje. Sme spokojní. No - zrazu - chýbajú sily, ochabujeme, a už nemáme taký výkon, ako predtým. Je to hriech?...

    Starý Zákon je prípravou na príchod Krista. V písme Starého Zákona je veľa podnetných slov, ktoré môžu pomáhať
v duchovnom živote aj kresťanom - ľudu Nového Zákona. Môžu pomôcť tiež pri zvládaní takého problému, ako je vyhorenie v aktívnom náboženskom živote. Človek často naháňa výkony... ktoré sa môžu stať cieľom. Namiesto Ježiša a vzťahu s Živým Bohom, sa výkon stane modlou, a cieľom nášho snaženia. Možno práve preto Dobrý Boh dopúšťa na priveľmi aktívneho kresťana čas vyhorenia. Veľmi horlivý aktivista, ktorý si tak považuje svoje výkony, sa zrazu nemôže poriadne modliť, či robiť iné náboženské úkony. Predtým sa môže človek veľa postiť, modliť... Spočinie v akejsi spokojnosti sám so sebou. "Veď koľko som toho urobil!."  Možno práve pre to, aby sa človek spamätal, Dobrý Boh dopustí aj "obdobie duchovnej suchoty". Človek vtedy potrebuje spoznať, že ho Dobrý Boh miluje aj bez veľkých skvejúcich sa výkonov v duchovnom živote, apoštoláte, evanjelizácii. Je tu aj niečo iné....
   Spomeňme si na slová Starého Zákona: "Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať." ( Kaz 3, 1-2 ) Spomeňme si ešte na slová Starého Zákona o Eliášovi:"On sa naľakal, vstal a odišiel, aby si zachránil život. Keď prišiel do Bersaby, ktorá patrí Júdsku, nechal svojho sluhu tam a sám išiel na deň cesty na púšť. Keď došiel, sadol si pod borievku, žiadal si zomrieť a hovoril: " Teraz je už dosť, Pane! Vezmi si môj život! Veď ja nie som lepší ako moji otcovia! Ľahol si a usnul ( pod borievkou). Vtom saho dotkol anjel a povedal mu: "Vezmi a jedz!" Pozrel sa a hľa, pri hlave mal užiarený podpopolný pecník a krčah vody! Jedol teda, napil sa a opäť zaspal. Tu prišiel Pánov anjel druhý raz, dotkol sa ho a povedal: "Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou dlhú cestu!" ( 1 Kr 19, 3 - 7 ) Môžeme si pripomenúť aj slová Ježiša z Nového Zákona: "On im povedal: "Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte." Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť." ( Mk 6, 31-32 )  Ježiš povedal: "...Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." ( Jn 14,6 ) Aj apoštoli potvrdzujú:" Veď Písmo hovorí:"Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu" a "Robotník si zaslúži svoju mzdu." ( 1Tim 5,18 ) A tiež - azda nemôže byť aktívny kresťan aj unavený? Aj sám Ježiš uznáva svojim apoštolom: "Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je sice ochotný, ale telo slabé." ( Mk 14,38) Keď Ježišovi farizeji vyčítali, že je a pije, tak im odpovedal: "Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: "Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!" No múdrosť ospravedlňujú jej skutky." ( Mt 11,19 ) Je každému jasné, že Ježiš týmto neospravedlňuje obžerstvo, Ale vie múdro rozlíšiť, že človek, aby mohol riadne pracovať aj v Božom kráľovstve, potrebuje pokrm, aby sa posilnil.
   Keď teda príde vyhorenie - to je čas pre duchovné naberanie duchovných síl. Možno je vám známy pojem "Sabatický rok". Je to obdobie na duchovnú a telesnú regeneráciu veriaceho. Nemusíme brať doslovne tú dĺžku "rok". Ale môže to znamenať vo všeobecnosti, že aj aktívny horlivý veriaci potrebuje načerpať. Potrebuje nabrať duchovné a telesné sily. Aby mohol zase v horlivosti slúžiť nášmu Pánovi. Znamená to teda, že ak príde na nás vyhorenie, je to znak, že máme z aktívneho režimu prestúpiť do režimu naberania duchovných a telesných síl. Veľmi vtedy môže pomáhať duchovná obnova. Či už súkromná, alebo spoločná v spoločenstve. Pre lepší prehľad odporúčam pozrieť si prednášku od kňaza - duchovného otca  Martina Harčára: https://www.youtube.com/watch?v=6GsadzONFL0 
   Takže - ak príde vyhorenie - neberte ho ako osobné zlyhanie, ale ako príležitosť obnoviť svoj vzťah s Ježišom, a nabrať nové sily pre službu v Cirkvi na slávu Božiu a na spásu ľudí... 
Nech vás Dobrý Boh žehná!

Značky blogov