Blogy

« Späť

Uctievanie Panny Márie ...

Uctievanie Panny Márie ...

Niekoho azda poburuje, že my - katolíci si uctievame Mamičku Pána Ježiša - Pannu Máriu. Odvoláva sa pritom na to, že vo Svätom Písme sa nepíše, aby sme si Pannu Máriu uctievali...

Ale - štvrté prikázanie Božie, v ktorom Boh nám prikazuje : " Cti si otca svojho i matku svoju. " nás ku tomu pobáda !!! Ak si teda máme ctiť svojich pozemských rodičov podľa Božieho prikázania, o čo skôr si máme ctiť Ježišovu Mamičku Pannu Máriu, ktorú nám na kríži dal za Matku Pán Ježiš! Preukazovaním úcty Panne Márii si len ctíme Matku Pána Ježiša, to nie je adorácia!!! Adorácia - klaňanie patrí Bohu, ale Panne Márii patrí DÚLIA - úcta. Tak ako aj našim pozemským rodičom. Takže sa nikto nemusí pohoršovať nad tým, že si katolíci ctia Pannu Máriu. My sa jej neklaniame, ale si ju ctíme, lebo si úctu fakt zaslúži.
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Je mi zle. Oprava: Pokoj a dobro, priatelia. Žehnám všetkým, čo milujú našho Otca. Ale nakoniec Matt Rogers povedal peknú vec, "Winning souls is not about winning an argument." Dúfam, že netreba prekladať.
Odoslané 15.4.2013 15:25 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
Vďaka za požehnanie. Pannu Máriu ako svoju mamičku si iste ctí aj samotný Pán Ježiš. Veď aj sám hovorí: ... Ja robím, čo sa páči Otcovi ..., presnejšie: "A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu " ( Jn 8;29 ) To Ježiš hovoril o Otcovi v Duchu Svätom !
Odoslané 15.4.2013 18:40 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
Milý Lukáš! Zjavíš sa tu znenazdajky, prídeš do nejakého spoločenstva a hŕrrrrr.....myslíš si, že si najmúdrejší na svete! Samý diabol, samá pretvárka, urážaš Matku Pána Pannu Máriu - i našu Matku, i naše sestry a bratov a čakáš ... čo? Že z Teba padneme na riť? Nepadneme! Už sme tu takého "týpka" mali, čo urážal našu vieru a veru, dlho sa tu nezdržal...Končím: Pokoj s Tebou! +
Odoslané 15.4.2013 19:00 ako reakcia na Lukáš Snina.
Ok chcem sa spýtať aký je u vás rozdiel ako sa hovorí medzi úctou a uctievaním ?
Modlíte sa k Márií ? Kľačíte pred jej sochami?,kľačíte pri modlidbe pri prosbách ? Voláte k nej ? Vzývate jej meno ? ... Tak isto ako uctievate Máriu tak isto uctievate Pána ...
Odoslané 16.4.2013 8:51 ako reakcia na Eva Vráblová.
Lukáš, nevidím u Teba úprimnú snahu o vysvetlenie našej viery, ale prišiel si nás pokúšať. Už hneď Tvoj prvý príspevok je útočný, a hoci sa tu hráš na neviniatko: že spomínaš "pri všetkej úcte"...a sám seba označuješ za nikoho, čo by malo byť známkou pokory, nie je to tak. Cítim z Tvojich slov pýchu, prepáč mi to prosím.
Ak si skutočne padol na kolená pred tvárou Boha a prosil si Ho, nech Ti ukáže Pravdu, tak by si sa tej Pravdy nebál. Nebál by si sa milovať Ježišovu i našu Mamičku, (tak, ako krásne napísal Š.P.Kováč), ktorú nám dal Pán pod Krížom. Ak si taký dobrý v Písme, tak si túto Pravdu určite nájdeš.
Odoslané 16.4.2013 12:00 ako reakcia na Lukáš Snina.
Pre Jakuba: A z čoho ti je zle? Že niekto miluje Máriu, VŽDY Pannu? Veď BEZ NEJ by si, ty úbožiak!, nemal ani Ježiša. Spamätaj sa a s tebou i Lukáš! Myslíš, že tí všetci ľudia tu, keď milujú MOJU Mamičku, "minuli" už všetku lásku a Otcovi a Synovi a DSv "sa už nedostáva"?! Úbožiak, opakujem, spamätaj sa ty i Lukáš. Môžeš všetko dostať skrze Pannu (ako si dostal aj Ježiša), keď sa za teba prihovorí u SVOJHO Syna a NIČ, keď Ježiš uvidí, že zostávaš len v pýche a potupovaní JEHO MATKY (pre Toho "z iných zborov"). Raduj sa svet, že si dostal MATKU, lebo bez nej by si nemal svojho Spasiteľa!
Odoslané 16.4.2013 13:52 ako reakcia na Jakub Ferenčík.
Ako by som nemala uctievať Pannu Máriu, keď si ju Boh tak uctil, že si ju vyvolil za Matku svojho syna Ježiša Krista?!
Odoslané 16.4.2013 15:35.
Ďakujem, že si sa mi zdôveril s tvojim modlárstvom.
Odoslané 16.4.2013 17:16 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
Skúste si prečítať komu to Ježiš hovoril ... iba Jánovi. V Biblií sa takisto píše že Ježiš mal bratov a sestry :Či nie je synom toho tesára? Či sa Mu matka nevolá Mária a bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? 56 A či Jeho sestry nežijú všetky medzi nami? Odkiaľ teda má všetko toto? Mt 13 kapitola ... áno a kľudne mi môžete napísať že to boli Ježišovi bratranci píše tam jasne bratia ... Mt 1:24 Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel Pánov: prijal svoju ženu, 25 neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš.
Odoslané 16.4.2013 20:42 ako reakcia na Eva Vráblová.
Ako by si po aramejsky (tých čias) povedal slovo "bratranci"? Si si istý, že pre iných príbuzných, ako pokrvných bratov existovalo špeciálne slovo? Alebo použili jednoducho slovo "bratia", lebo iné nemali - nepotrebovali? Také isté "bratia", ako bol napr. Lót bratom Abraháma.

"Neobcoval s ňou, kým neporodila syna..." Kde je tam napísané, že po pôrode s ňou obcoval? Ja vidím len, že neobcoval - aby bolo zjavné, že Ježiš sa nenarodil z muža. To je všetko. Nehľadaj tam, čo tam nie je. "Kto by pridal čo len čiarku..." Však to poznáš.
Odoslané 16.4.2013 21:12 ako reakcia na Lukáš Snina.
Mimochodom, akurát ste tam našla niečo čo tam nie je. Áno je tam slovo bratia, ak v tom čase nemali slovo bratranci.. Tak sú najpozastalejší štát čo sa týka lingvistiky. My sa práveže nesnažíme nič pridať do Biblie. Skôr ide o to, že sa snažíme nedomýšlať si. Takisto ako kopu katolíkov, nič proti katoĺíckej cirkvy.
Odoslané 17.4.2013 4:54 ako reakcia na Eva Baranovičová.
Katolíci si nedomýšľajú. Katolíci sú verní tradícii cirkvi - tomu, čomu verilo spoločenstvo kresťanov už od počiatkov. Nemusí byť všetko striktne napísané v tých pár knihách, ktoré boli vyhlásené za Slovo Božie. Mimochodom, aj o tom rozhodla prvotná Cirkev, ktoré knihy patria do sv. Písma a ktoré nie.

A význam toho, čo je tam napísané je treba chápať podľa toho, ako ho chápali tí, čo to písali a následne čítali. Teda rozhodne vo vzťahu k originálu. Poznáš originál Sv. Písma? Alebo čítaš len slovenský preklad?
Odoslané 17.4.2013 6:27 ako reakcia na Jakub Ferenčík.
Mimochodom, si si istý, že v slovanskom nárečí spred 2000 rokov existovalo slovo bratranec? emoticon

(Reagujem na vetu: " Tak sú najpozastalejší štát čo sa týka lingvistiky.")
Odoslané 17.4.2013 6:28 ako reakcia na Jakub Ferenčík.
bol som hladný kým som sa nenajedol ... keď som sa najedol už som nebol hladný .... neobcoval s ňou kým/dakým/dokiaľ/až do času kým neporodila Ježiša ... veta je v minulom čase takže je asi zjavné že potom s ňou už obcoval veď o pár kapitol ďalej píše Matúš o Ježišových sestrách a bratoch ...

Výraz „brat“ v týchto pasážach je gréckym výrazom άδελφός (adelfos) a neznamená nič iné, ako „brat“. V gréckej literatúre sa tento výraz nikdy pre iného príbuzného nepoužíval. Ak by chcel grécky hovoriaci rímsky občan Pavol grécky hovoriacim Galaťanom, ktorí nemali žiadnu predstavu o semitských idiómach, napísať, že Jakub bol Ježišovým bratrancom, nie bratom, použil by grécky výraz άνεψτιός (anepsios), ako napr. v Kolosanom 4:1:
„Môj spoluväzeň Aristarchus vám posiela pozdravy, a tiež Marek, Barnabášov bratranec, o ktorom ste dostali pokyny, aby ste ho privítali, keby k vám niekedy prišiel“

ak by Pavol či Marek chceli uviesť, že Jakub a Jozes boli len Ježišovými príbuznými, nie nutne bratrancami či bratmi, použili by grécky výraz συγγενής (sungenes), s významom „príbuzný“, ako je použitý v Markovi 6:4 a Rimanom 9:3.
Odoslané 17.4.2013 8:49 ako reakcia na Eva Baranovičová.
Môžeme sa naťahovať o slovíčka...
"Nebudem vtáky rušiť, kým nevyvedú mláďatá" - znamená to, že potom ich budem rušiť?
Odoslané 17.4.2013 8:53 ako reakcia na Lukáš Snina.
Nový Zákon bol napísaný v gréčtine nie aramejsky ani hebrejsky ... nemusíte to prijať JE TO PRAVDA,
Stojíte na zhnitom moste falošných tradícií a doktrín ... postavte sa na Božie Slovo a budete stáť pevne a budete stáť v pravde
Odoslané 17.4.2013 9:01 ako reakcia na Lukáš Snina.
zaujímavé video,treba si pozriet
http://www.znamenicasu.cz/video-zpravy-z-nebes-zjeveni-panny-marie/
Odoslané 21.4.2013 9:41 ako reakcia na Lukáš Snina.
Nanebovzatie Panny Márie - Biblické podklady. Kazdá dogma je iba slávnostnym vyhlásením toho, co Cirkev vzdy verila.

Sväté Písmo hovorí o tom, ze Boh nedovolí, aby jeho sväty uvidel porusenie.

Lebo nenechás moju dusu v podsvetí a nedovolís, aby tvoj sväty videl porusenie. (Z 16:10)

Panna Mária bola bez poskvrny akéhokolvek hriechu nielen pri pocatí, ale i cely svoj zivot.

http://redemptoristi.kske.sk/151-200-Q/162_dogma_nanebovzatia_.htm

http://boziemi­losrdenstvo.ic.cz/zasvatenie_panne_marii.html

http://jezismaria.ic.cz/jezis_maria­_subory/Bozie_milosrdenstvo_lub_ma_taky_aky_si/Vnesenosti_Panny_Marie.html#mmm

ht­tp://svedectvoobrateniakjezisovi.ic.cz/co_clovek_zaseje_to_bude_zat/co_clovek_za­seje_%20to_bude_zat.htm

http://zivotysvatych.ic.cz/MARIAEM_JEZIS_MARIA/SVATY_GRIG­NION/grignion/svaty_grignion_ocistec.html
Odoslané 13.7.2014 22:12.
Príspevkom som chcela vyjadriť súhlas s pánom Priecelom, ktorý veľmi pekne vyjadril pojmy adorácia, ktorá patrí jedine Bohu a dúlia- úcta, ktorá patrí Panne Márii. Jasnejšie vyjadrenie nie je ani za teológiou, ani za titulmi, ako tu na mňa niektorí útočíte. Nešlo mi osobnú chválu, iba o to, že som sa tam učila aj pravú katolícku dogmatiku. Nič iné ako pán Priecel netvrdím, provokatérstvo a podráždenosť nič dobré neprináša, obráťte sa s dôverou a úctou k Panne Márii, klaňajte sa Ježišovi a nebude Vám zle. Tým končím, howk.
Odoslané 13.7.2014 22:33.
Ukazujem 21 - 39 z 39 výsledkov.
z 2

Značky blogov