Profil


Celý profil
Neboj sa , len ver !

Miroslav patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Anna Lojeková
Martin Lojek
Martin Majda
Stefan Patrik Kovac
Stanislav Košč
Peter Homza
Robert Krett

Zobrazenie knižnice dokumentov

« Späť

Ebooky zadarmo

Voľne stiahnuteľné ebooky s rôznou tématikou . Napr. návody, postupy, poézia, próza a pod..
Dokumenty
Ukazujem 16 výsledkov.
Položiek na stránku 20
z 1
Názov Veľkosť
Ako sa učiť a naučiť - ebook
Vydanie bolo aktualizované. Ebook ,,Ako sa učiť a naučiť" sa zaoberá procesom štúdia a technikami na lepšie naštudovanie ľubovoľnej učebnej látky. Ebook je určený hlavne pre kresťanskú komunitu. Postupy v tomto ebooku sú overené a účinné. Je vhodný pre žiakov aj študentov všetkých stupňov. Taktiež je vhodný pre prípravu ne vedeckú činnosť, či prípravu na skúšky, alebo štúdium v ľubovoľnom kurze. Je možné ho ľubovoľne zdieľať, alebo tlačiť na tlačiarni.
288,7k
APOŠTOLÁT pomocou EBOOKU - NOVÁ AKTUALIZÁCIA
NOVÁ KTUALIZÁCIA. Vydanie bolo aktualizované. Voľne stiahnuteľný ebook s postupom ako písať ebooky s duchovným zameraním, a tak konať apoštolát, predevanjelizáciu a evanjelizáciu.
335,4k
APOŠTOLÁT pomocou poézie
Vydanie bolo aktualizované. Ebook, elektronická kniha, " APOŠTOLÁT pomocou poézie", je určená pre veriacich, ktorí majú talent na písanie básní, a chcú ho využiť na apoštolát. Ebook sa zaoberá aj teóriou poézie, aj popisuje praktický, overený postup pri tvorbe básní. Postup, ktorý tu uvádzam, je možné použiť aj pri tvorbe textov piesní.
433,9k
APOŠTOLÁT, talenty a tvorivosť - NOVÁ AKTUALIZÁCIA
NOVÁ AKTUALIZÁCIA. Vydanie bolo aktualizované. Ebook zdarma stiahnuteľný, ktorý sa zaoberá využitím tvorivosti a rozvíjaných talentov, ktoré možno použiť na apoštolát, predevanjelizáciu, evanjelizáciu a pastoráciu. Môže slúžiť ako pomôcka pre biskupov, kňazov a laikov pre potreby Cirkvi.
142,2k
Apoštolská internetová kampaň - APOINKA - NOVÁ AKTUALIZÁCIA
NOVÁ AKTUALIZÁCIA . Vydanie bolo aktualizované. Manuál, ebook v PDF, ako pomôcka pre jednoduchý ale účinný apoštolát na internete, konkrétne na sociálnych sieťach. Informácie môžu pomôcť tak laikom, ako aj duchovným.
123,7k
Kresťanské blogovanie
Ebook v PDF sa zaoberá blogovaním kresťana. Sú tam praktické rady hlavne pre začínajúcich blogerov, ale aj pokročilí blogeri si môžu nájsť v tomto ebooku nejaké dobré tipy. Ebook je určený predovšetkým pre laikov, ale možnú inšpiráciu pre blogovanie si v tomto ebooku môžu nájsť aj zasvätené osoby.
4 326,8k
Laický apoštolát a laický apoštol ( Tretie doplnené vydanie )
Vydanie bolo aktualizované. Doplňovaný Ebook "Laický apoštolát a laický apoštol" v treťom vydaní je pomôcka pre každého kresťana pri šírení Radostnej zvesti - Evanjelia svojím životom a slovom. Je napísaná podľa overených životných skúsenosti pri apoštoláte aktívneho laického apoštola. Ebook môže inšpirovať každého, kto cíti povolanie ku laickému apoštolátu pri šírení Evanjelia. V ebooku i nájde zaujímavé myšlienky a informácie aj duchovná osoba - biskup, kňaz, diakon, alebo rehoľník. Ebook je zadarmo, a môžete ho ľubovoľne zdieľať a rozširovať osobám, ktoré majú dobrý vzťah ku viere v Ježiša Krista.
266,4k
Laický apoštolát a laický apoštol - NOVÁ AKTUALIZÁCIA
NOVÁ AKTUALIZÁCIA. Vydanie bolo aktualizované. Ebook "Laický apoštolát a laický apoštol" je pomôcka pre každého kresťana pri šírení Radostnej zvesti - Evanjelia svojím životom a slovom. Je napísaná podľa overených životných skúsenosti pri apoštoláte aktívneho laického apoštola. Ebook môže inšpirovať každého, kto cíti povolanie ku laickému apoštolátu pri šírení Evanjelia. V ebooku i nájde zaujímavé myšlienky a informácie aj duchovná osoba - biskup, kňaz, diakon, alebo rehoľník. Ebook je zadarmo, a môžete ho ľubovoľne zdieľať a rozširovať osobám, ktoré majú dobrý vzťah ku viere v Ježiša Krista.
266,4k
Miluj Boha nadovšetko, a potom rob ostatné - NOVÉ AKTUALIZOVANÉ
NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE! Tento ebook je dostupný zadarmo a je určený na voľné zdieľanie v rámci kresťanskej komunity. Zaoberá sa častým hriechom aktívnych kresťanov - ochabnutím v láske k Bohu.
149,7k
Nebeské znelky
Ebook ,,Nebeské znelky" je zbierka poézie s duchovnou tematikou. Je k dispozícii aj na jednom internetovom portáli s ebookmi. Ebook ,,Nebeské znelky" je ZDARMA stiahnuteľný a autor oprávňuje každého na voľné zdieľanie podľa svojho uváženia. Ebook je určený aj na predevanjelizáciu, evanjelizáciu a apoštolát na slávu Božiu a na spásu ľudí.
526,4k
Spoločenstvo a laický apoštol -NOVÁ AKTUALIZÁCIA
NOVO AKTUALIZOVANÉ. Vydanie bolo aktualizované. Ebook ,,Spoločenstvo a laický apoštol" je elektronická publikácia, ktorá je stiahnuteľná zadarmo, a zaoberá sa významom a úlohou spoločenstva v živote i v službe laického apoštola. Je určený v prvom rade laickým apoštolom. Môže byť inšpiratívny aj pre biskupov a kňazov, ako laický pohľad na problematiku laického apoštolátu a laických apoštolov. Ebook je možné voľne šíriť v rámci Katolíckej cirkvi v elektronickej aj tlačenej forme, pričom je možné vytvoriť neobmedzený počet kópií šíriteľných zdarma.
127,2k
Šumenie v srdci
Ebook ,,Šumenie v srdci" je zbierka poézie, ktorá obsahuje aj duchovnú poéziu. Ebook je možné stiahnuť ZDARMA. Ebook je možné použiť na predevanjelizáciu, evanjelizáciu a apoštolát. Ebook je možné ľubovoľne zdieľať podľa svojho uváženia na slávu Božiu a na spásu ľudí.
393,6k
Talenty, apoštolát a pokánie - NOVÉ AKTUALIZOVANÉ
NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE! Ebook zadarmo na stiahnutie, ktorý sa zaoberá problémom ochabnutia v láske ku Dobrému Pánu Bohu, a riešením tohto problému - konaním pokánia, a snahou o rast v láske k Bohu a ku blížnym.
1 311,3k
Tvorivý APOŠTOLÁT spoločenstva - NOVÁ AKTUALIZÁCIA
NOVÁ AKTUALIZÁCIA. Vydanie bolo aktualizované. Zadarmo stiahnuteľný ebook, ekniha ktorá sa zaoberá využitím tvorivosti pri apoštoláte, predevanjelizácii, evanjelizácii a pastorácii. Je určená ako pomôcka biskupom, kňazom aj laikom pre potreby Cirkvi.
513,4k
Účinnosť apoštolátu ( Aj laického ) - NOVÁ AKTUALIZÁCIA
NOVÁ AKTUALIZÁCIA. Vydanie bolo aktualizované. Ebook ,,Účinnosť laického apoštolátu" je pomôcka pre apoštolov. Hlavne pre laických, ale môžu si v ňom nájsť svoje zaujímavosti aj zasvätené osoby - biskupi, kňazi aj rehoľníci. Je to druhé vydanie, ktoré je doplnené o hodnotné informácie. Ebook je zdarma.
145,6k
VÍŤAZSTVO POMOCOU DOBRA - Nové aktualizované
NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE ! Druhé vydanie bolo upravované a doplňované. Ebook ,,Víťazstvo pomocou dobra" je krátke načrtnutie možností vedenia duchovného zápasu a boja za víťazstvo dobra. Ebook je zadarmo a je voľne stiahnuteľný. Mal by sa voľne šíriť v rámci kresťanskej komunity. Je inšpiráciou a povzbudením pre každého kresťana, ktorý by rád pomáhal svojim bratom a sestrám v ich duchovnom zápase. V zápase, v ktorom je možné s pomocou Božou aj vyhrať.
118,5k
Ukazujem 16 výsledkov.
Položiek na stránku 20
z 1

Vitajte na mojej stránke

Som rád, že ste navštívili moju stránku. Ak by ste mi chceli niečo odkázať, použite chat alebo napíšte niečo na moju nástenku.

 

Wall - najnovšie