Blogy

« Späť

Pomôž - pomôžu aj tebe!

Pomôž - pomôžu aj tebe!

Staré dobré pravidlo znie: "Čokoľvek chceš, aby ľudia robili vám, robte aj vy im."

Myslím, že to veľmi dobre platí aj v oblasti pomoci tým, ktorí si zatiaľ nedokážu sami pomôcť, možno kvôli nám, ktorí na bohatej severnej pologuli žijeme v takom prepychu a v takom mimoriadnom zabezpečení, že sa nedá ani trochu porovnať s južnou pologuľou, ktorú sme  aj my Európania a Američania svojím spôsobom priviedli do takého stavu, v akom je - samozrejme, nehovorím o všetkých, ale ruku na srdce - je nás dosť, čo si nežijeme zle, nehladujeme a niektorí dokonca od tej radosti nevedia, čo s peniazmi, a tak ich bezhlavo utrácajú kde sa dá... aj tak sa dá prežiť život... ale je tu aj iná možnosť, ktorú praktizujú mimochodom aj mnohé populárne osobnosti - časť svojho darovať tam, kde sa to naozaj použije na dobré účely... krajinám tretieho sveta, prípadne ľuďom ,ktorí aj v našom okolí skutočne potrebujú pomoc, predovšetkým mladé rodiny s nedostatkom financií - aj takých si musíme všímať a pomáha im, inak sa mnohé rodiny môžu aj našou nečinnosťou rozpadať. Ponúkam vám teda niekoľko možností.

O prvých zbierkach kresťanov hovoria už Skutky apoštolov: „Na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval.“ (Sk 4, 34-35)

Veľký misionár Ježiša Krista, svätý apoštol Pavol, písal do Korintu: „Čo sa týka zbierok pre svätých, urobte aj vy tak, ako som nariadil galatským cirkvám. Nech si každý z vás v prvý deň týždňa u seba odloží, čo môže, aby sa nerobili zbierky, keď prídem. Keď budem u vás, pošlem tých, ktorých uznáte za hodných, s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar; ak bude vhodné, aby som aj ja šiel, pôjdu so mnou.“ (1 Kor 16, 1-4)

V 21. storočí kresťanské zbierky zostávajú dôležitou súčasťou života Cirkvi. Krajiny, v ktorých misionári pôsobia, sú zväčša chudobné a miestne cirkevné spoločenstvá nie sú schopné samy riešiť svoju sociálnu situáciu – sú odkázané na pomoc z iných krajín.

Finančná pomoc konkrétnemu misionárovi formou zbierky

Teda prvou možnosťou je vo svojej farnosti zorganizovať konkrétnu zbierku pre konkrétneho misionára, kotrého poznáte, s ktorým sa dohodnete, aby vám poslal zopár fotografií miesta, kde pôsobí a takisto pár slov o projekte, ktorý by chcel podporiť finančne. Vy môžete pripraviť všetko na papieri a zájsť za svojím pánom farárom, ktorý má v týchto veciach rozhodné slovo. Ak vám to dovolí, potom na nástenku v kostole umiestnite plagáty, fotografie, popis projektu a pozvanie pre veriacich. Nezabudnite na nedeľné oznamy, v ktorých sa to musí dopredu niekoľko týždňov avízovať. Nezabudnite dohodnúť s misionárom spôsob posielania finančnej pomoci. Či už priamo misionárovi na konto, ak ho má v danej krajine, alebo, ak je to verbista, môžete sa skontaktovať s naším Misijným oddelením v Nitre na Kalvárii (tel.: 037/7769442 alebo si pozriete článok Účty pre finančnú pomoc misionárom, kde nájdete viacero účtov misionárov s ich telefónnymi číslami). Tam vám ochotne poradia, ako na to, a poinformujú vás aj o momentálnych potrebách v našich misiách – tak zistíte, čo sa oplatí zbierať okrem financií a čo nie.

 

„Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?“ (1 Jn 3,17)

Misijný jarmok

Jednou z nových foriem pomoci misiám sa za posledné roky stal Misijný jarmok. Je to akcia, ktorá sa konala už aj vo viacerých farnostiach a na viacerých školách na Slovensku, a posledné štyri roky sa koná aj u verbistov v Misijnom dome v Bratislave a v Misijnom dome v Nitre v poslednú adventnú nedeľu. O čo ide? V čase pred touto nedeľou si naši mladí priatelia - mladí z farnosti chystajú rôzne doma vyrobené darčekové predmety. Napríklad vyrábajú sviečky, pečú koláče, chystajú rôzne okrasné poháre s farebnou soľou a mnoho ďalších vecí, ktoré sa dajú predať ako vhodný darček na Vianoce.  Veriaci pečú koláče alebo pripravujú ozdobné svietniky na vianočný stôl. „Predávať“ sa dá všetko - od záložiek, evanjelizačných zápaliek a slamených ozdôb - cez kaktusy, zákusky a sviečky - až po obrazy, knihy a keramiku. Nápaditosti sa medze nekladú a farnosť či škola v ten deň naisto ožije. Všetky tieto veci a darčeky sa v túto poslednú adventnú nedeľu predávajú pred areálom kostola. Každý rok je výnos z predaja venovaný na misie v nejakej konkrétnej krajine alebo konkrétnemu misionárovi na určitý jeho projekt.

No misijný jarmok nie je len akciou na získanie peňazí. Je to zároveň miesto na spoločné stretnutie veriacich mimo sv. omše a myslím, že celú akciu by sme mohli charakterizovať slovami "daruj a buď obdarovaný" alebo "pomôž aj tebe pomôžu". Povzbudzujeme vás k podobným dobročinným a veselým akciám vo vašich farnostiach. Je to príležitosť pre nadviazanie nových kontaktov a spolupráce s ľuďmi vedľa nás, pričom každý nás môže obohatiť nielen novým nápadom, ale najmä svojou prítomnosťou. Chce to hlavne veľa odvahy začať a mať otvorené srdce, cez ktoré sa aj vy sami necháte obohatiť tými druhými.

Hravá zbierka

„Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 18,3)

„Blaženejšie je dávať, ako prijímať,“ hovorí Pán Ježiš. Pri tomto type zbierky dávajú hneď dvaja! Jeden daruje dielo svojich rúk a druhý daruje peniaze na misie a – odnesie si darček. Vyzerá to teda ako predaj, no v skutočnosti je to obojstranné darovanie.

Základný princíp hravej zbierky spočíva v zbieraní vecí, ktoré ľudia nepotrebujú. Tieto sa potom pekne zabalia buď priesvitným celofálom alebo sa zabalia do pestrofarebných látok a organizuje sa tzv. "Mačka vo vreci" - určí sa cena balíčka a veriaci si kupujú niečo, čo nevidia a nechajú sa prekvapiť. Samozrejme od organizátorov závisí, aké darčeky sa vyberú z tých, ktoré ľudia poprinášali počas pár týždňov do sakristie kostolo alebo deti do nejakého kabinetu v škole. Treba jednoznačne vytriediť nevzhľadné, špinavé a poškodené veci, pretože druhý krát vám už nikto nebude chcieť žiadnu mačku vo vreci kúpiť. Darčeky v mačke ukryté musia mať akú takú hodnotu, aby sa ľudia radi vrátili na ďalší rok a znova si ju kúpili. Bónusom môže byť niekoľko kartičiek, ukrytých v jednotlivých balíčkoch "mačky vo vreci". Na týchto kartičkách môže vyť všeličo od výmyslu sveta ako špeciálna výhra - napr. večera s p. farárom, zájazd na ľubovoľné mariánske miesto na Slovensku, alebo posedenie na káve s misionárom, ktorý sa práve nachádza vo farnosti a organizuje sa takáto hravá zbierka práve na deň jeho návštevy farnosti - jednoducho čokoľvek, čo by bolo nielen lacné, ale hlavne lákavé pre veriacich. Takto sa balíčky rozpredajú jedna radosť a utŕžené peniaze sa odošlú na misie. Veľký význam hravých zbierok je v tom, že sa nimi deti (ale aj všetci zapojení dospeláci) učia svojou prvou, najmenšou obetou prispieť k šíreniu evanjelia. Nevýhodou je, že hravé zbierky často zaberajú veľa času alebo vyžadujú veľké úsilie (je to piplačka - triediť všetky veci a baliť ich ale aj to sa dá zorganizovať medzi deťmi a mladými ako forma pomoci misiám).

Koláčiky, pohľadnice, výšivky...

Koláčik (medovník) pre misie „predávaný“ pred kostolom po nedeľnej svätej omši je snáď najjednoduchšou predajnou zbierkou, ktorú zvládne hociktorá šikovná gazdinka. A funguje to aj s pohľadnicami, adventnými vencami, výšivkami a vlastne čímkoľvek, čo vaše šikovné ruky dokážu urobiť.

Vrchnáky plastových fliaš alebo známky

Veľmi populárnou bola kedysi zbierka plastových uzáverov z fliaš. Po zozbieraní veľkého množstva sa odovzdali na recykláciu a peniaze sa použili na misijné účely. V súčasnosti neviem o nijakej misijnej zbierke plastových uzáverov, no napriek tomu k nám občas ktosi prinesie zopár plných vriec. Zatiaľ tieto prinesené plastové uzávery posielame ďalej istej rodine z Nitry, čo robí súkromnú zbierku uzáverov kvôli dcére, ktorá potrebuje nový invalidný vozík.

 

Ďalšou formou zbierky je zbieranie poštových známok. U nás ešte donedávna bežala v spolupráci so zahraničným odberateľom tohto zberateľského materiálu. V súčasnosti je však zbierka poštových známok pre misie SVD pozastavená kvôli problémom s ich odberom. Preto vás prosíme, neposielajte a nenoste nám poštové známky až do odvolania. Ak chcete touto formou podporiť misie, pomôže vám skôr Spoločnosť katolíckeho apoštolátu. Zozbierané poštové známky a prázdne telefónne karty (z ich predaja misionári v Zambii postavili vraj už 15 kostolov) môžete tiež posielať na adresu misijnej horliteľky:

Helena Šíblová
Medňanská 523
019 01 Ilava

Zbierka recyklovateľného materiálu

Najjednoduchšou zbierkou je zbieranie recyklovateľného materiálu (plastov, kovov, papiera, handier). Možno ju uskutočniť v rámci farnosti, školy alebo len jednoduchým prechádzaním od domu k domu s káričkou, pýtajúc sa: „Nemáte, prosím, nejaký starý papier? Zbierame ho, lebo misionári v Kolumbii potrebujú peniaze na stavbu novej školy pre chudobné deti.“ To je skutočná romantika a Božia jednoduchosť.
 

Finančne výhodnejšia by bola napríklad zbierka starých šperkov pre misie. Viem, že v mnohých rodinách majú kdesi zastrčenú škatuľu so starými prsteňmi a náušnicami, ktoré už dávno vyšli z módy alebo sú nejako poškodené a nik ich už nenosí. Najprv treba samozrejme nájsť zlatníctvo, kde budú ochotní šperky odkúpiť ako materiál na výrobu nových alebo iba jednoducho šperky vyčistia.

Upozorňujeme, že pred začatím každej zbierky je nutné poradiť sa najprv s miestnym správcom farnosti a dohodnúť sa s misionárom konkrétne alebo ak je to verbista, s naším Misijným oddelením v Nitre - kontakt bol už uvedený vyššie.

Materiálna zbierka

Lieky, hračky, bohoslužobné predmety a iné užitočné veci, ktoré sa v misijnej krajine nedajú zohnať, tam treba poslať. Výdavky spojené s ich doručením do chudobnejších štátov sú však veľmi vysoké. Preto si treba veľmi dobre rozmyslieť, čo kam posielať.

Pekným príkladom materiálnej zbierky je zbieranie starších ale použiteľných okuliarov pre krajiny tretieho sveta. Organizuje ju Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a viac sa o nej môžete dozvedieť na stránkach ÚNSS.

Materiálna zbierka pre konkrétnu misiu musí nutne vychádzať z aktuálnych potrieb vybranej misie (aby sme neposielali nafukovacie kačičky tam, kde teraz nutne potrebujú lieky proti horúčke). Preto ak máte túžbu urobiť materiálnu zbierku pre misie, kontaktujte konkrétnych misionárov alebo naše Misijné oddelenie v Nitre alebo organizácie uvedené v našom článku: Účty pre finančnú pomoc misionárom, kde nájdete viacero účtov misionárov s ich telefónnymi číslami.

Peňažná zbierka

Zbierať peniaze pre misie v kostole (ale nie len tam), je dôležité zvlášť v prípadoch akútnej potreby, napríklad po živelnej pohrome v misijnej krajine, pri stavbe nemocnice a podobne. Vhodnou príležitosťou sú tiež výnimočné dni, najmä sviatky svätých misionárov a patrónov misií –  sv. Pavla Mikiho (6. februára), sv. Jozefa Freinademetza (29. januára),  bl. Kateri Tekakwithy (17. apríla), sv. Noe Mawaggaliho (3. júna), bl. Terézie z Kalkaty (5. septembra), Ondreja Kim-Taegona (20. septembra), sv. Magdalény z Nagasaki (28. septembra), sv. Terezky z Lisieux (1. októbra), sv. Daniela Comboniho (10. októbra), sv. Ondreja Dung-Laka (24. novembra), sv. Františka Xaverského (3. decembra)...

Misijná zbierka na misijnú nedeľu

Na Slovensku sa konajú viaceré akcie na pomoc misiám a misionárom. Jednou z takých je predovšetkým tradičná zbierka na misie, ktorá sa koná na misijnú nedeľu, čo je tretia októbrová nedeľa. V tento deň sa na celom svete koná zbierka, ktorej výťažok je určený na pomoc obyvateľom chudobných krajín. No spolupracovníci a dobrodinci misionárov stále hľadajú ďalšie - nové spôsoby ako pomôcť misiám a misijnému dielu Cirkvi.

Peňažná zbierka sa dá urobiť aj v rámci rôznych kresťanských akcií, ako sú trebárs farský deň (niekde nazývaný farfest), festivaly kresťanskej hudby, plesy...

Ak vlastníte čo i len maličký obchodík (alebo ak v ňom aspoň pracujete a šéf nebude mať námietky), môžete v ňom na primerané miesto položiť neveľkú pokladničku s nápisom povedzme Zbierka pre misiu v Keni. A pamätajte, že pravý poklad sa pre vás uchováva v nebi.

Pri peňažnej zbierke je vždy veľmi osožné rozhodnúť sa pre konkrétnu misiu, resp. konkrétneho misionára (hlavne ak k nemu majú tamojší ľudia nejaký vzťah). Omnoho lepšie pôsobí nápis Zbierka na stavbu nemocnice v Zambii či Zbierka pre misiu nášho pátra Ondreja Peštu v Bolívii, ako neurčité Zbierka na misie.

O akútnych potrebách misií, o našich misionároch a ich činnosti sa môžete dozvedieť na Misijnom oddelení SVD, ale priebežne aj v našich misionárskych časopisoch (Mladý misionárHlasy) ale aj na internetových stánkach misijných reholí a organizácií - článok:Kontakty na rehole a organizácie.

Zdroj: www.mladymisionar.sk

Predchádzajúci Ďalej
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým