Správy

« Späť

Súťaž FAČA 2015

Network Slovakia ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže FAČA 2015.

Dňa 30. júna 2015 bola posledná možnosť prihlásiť farský časopis do súťaže.

Do dňa uzávierky sa prihlásilo 25 časopisov z rôznych farností Slovenska.

Nasleduje proces hodnotenia zo strany odborníkov.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas Letného žurnalistického seminára 2015.

(podrobnosti v predošlej správe)

Odporúčame všetkým prihláseným účasť na tomto seminári.

Na stretnutie s Vami sa už tešíme!