Blogy

« Späť

Formácia kresťana - modlitba

Formácia kresťana - modlitba

Modlitba je dýchaním duše.

 

Modlitba je v živote kresťana veľmi dôležitá a potrebná. Životne dôležitá. Bez nej, hovorili svätí, nemôžeme byť v kontakte s Bohom.

Kresťan má milovať modlitbu, lebo miluje Boha a chce s ním byť v živom spojení. Nemôžeme bez toho žiť.

Viem, že všetci vieme, čo modlitba je. Nezaškodí si niečo zopakovaťsmiley.

Nie je bez významu doplniť si, čo je dnes obnovené a objasnené cez mnohých skutočných ľudí modlitby.

Tí z nás, ktorí intenzívne hľadajú Boha v živote, sa snažia stále lepšie ho spoznať. Chcú porozumieť tomu, ako Boh koná v našom živote, ako mu môžeme umožniť, aby mohol účinne konať v našich životoch. Nechceme sa pohybovať "iba" okolo Neho. Sme na ceste s Ním!

 

Samozrejme tieto riadky nie sú nijakou náhradou na skutočné štúdium toho, čo je modlitba a ani nenahradia to, čo sme sa už v živote naučili. Sú len iným pohľadom na celú vec. Sú len zmenou uhlu pohľadu. je to skôr pokus, opísať modlitbu jednoduchou rečou, ktorej slová nenaháňajú odpor a nie sú ešte zaťažené minulou skúsenosťou (negatívnou, rozumie sa). Tieto riadky sú pre každého. Nie sú adresované pre spoločenstvá. V spoločenstvách sa riadime spoločnými pravidlami,  ktoré sme si vybrali a zvolili dobrovoľne. Toto je hlavne o osobnom pohľade na modlitbu. Zatiaľ.smiley

 

Modlitba

 

Dôležité je, vedieť, čo modlitba je.

Dôležité je zistiť, čo modlitbou nie je.

 

Modltba nie je jednorazová akcia, nie je to veľa slov, nie sú to NAŠE výkony, nie je to preplnenie sa niečím, o čom si žiaľ nesprávne myslíme, že TO je modlitbou...

Modlitba je prítomnosť Boha v mojom živote, je to jeho láska, ktorá je prejavovaná mne a ktorú ja prejavím Bohu, iným ľuďom, sú to všetky moje malé činnosti, je to už moja túžba po Bohu, už to je modlitba... Mali by sme si to zviditeľniť, napísať a rozmýšľať o tom, čo považujem za modlitbu. Isto by  to osobne pomohlo, aby sme si nebrali príliš tzv. modlitieb ale mali tú skutočnú, ktorá mení môj život, ktorá zo mňa robí nového človeka...

Modlitba je odrazom toho, čo Boh koná v mojom živote, ako ja vnímam, ako jeho prítomnosť...

Modlitba je aj hľadanie, počúvanie Boha v tichu mojich myšlienok...

+

Modlitba v SZ

- Kráľ Dávid

- modlitby prorokov

- modlitby vladárov, kráľov, obyčajných ľudí, mužov a žien tých čias

 

Modlitba v živote Ježiša heart

 

Ježiš sa modlil vždy. Bol vždy spojení s Otcom. Nič nekonal bez modlitby. Modlil sa v radosti - chválil Boha, v problémoch s apoštolmi, modlil sa pred umučením...

- Ježiš sa modlí za seba   Ján 17, 1-5;

- Ježiš sa modlí za apoštolov  Ján 17, 6-19;

- Ježiš sa modlí za Cirkev   Ján 17, 20-26;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modlitba v živote apoštolov  vtedy - - - - NZ, Skutky apoštolov ----- DNES - - - - my, naši mladí, deti, zrelí ----

Modlitba je aj nerobiť nič, iba dovoliť Bohu, aby konal ON

 

Je dôležité nájsť počas dňa chvíle, kedy vedome necháme Boha, aby nás obklopil svojou láskou. Pár minút, kedy sa pri ňom pristavíme a dovolíme mu objať nás, zohriať a povzbudiť. Pár minút, kedy sa nebudeme snažiť milovať, ale dovolíme Mu, aby On miloval nás. To nás oživí. Nie je to o výkone, ale o jednoduchom utíšení srdca, ktoré znovu vedome vstúpi do pravdy o sebe, a táto pravda ho opäť premení. (zo stránky autorky)

 

+

Môžem si vybrať zopár statí z Písma, kde sa hovorí o modlitbe. Skutočne premeditovať aspoň niekoľké z nich. Môžem  si vybrať niektorú vetu, dve,  z textov, ktoré "mne padli do srdca", nie len do oka a opakovať si, rozmýšľať o tom.

Môžem si vybrať niektorú hodnotnú definíciu z Katolíckeho katechizmu. Je ich tam viac. Postupne treba prejsť každú z nich a naučiť sa niekoľké, aby som si ich opakovala nie len pre seba, ale aj pre to, ak by bolo potrebné tak niekomu poradiť. Mali by sme si vybrať tú, ktorá nás najlepšie vystihuje. Tu je jedna z nich:

2564 Kresťanská modlitba je zmluvný vzťah medzi Bohom a človekom v Kristovi. Je to činnosť Boha a človeka. Vychádza z Ducha Svätého a z nás, je celkom zameraná na Otca v spojení s ľudskou vôľou Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. KKC

Môžem vybrať z vhodných textov nie len "učencov", ale aj ľudí, ako som ja a ty! Tie si potom isto doplním aj textami skúsených, ktorí oslovili mňa.

 

Je životne dôležité, aby som si zadefinoval pre seba, čo je pre mňa modlitba. Inak môžem ťažko motivovať seba a ešte menej iného, alebo sebe či inému pomôcť pri hľadaní osobnej modlitby. Nemusí sa každý modliť  tie isté modlitby, výber je na každom z nás. Ako koho vedie Duch svätý.

 

K modlitbevždy  potrebujeme Ducha svätého

Vstupujeme do priestoru, kde je prítomný Boh

- požiadať o prítomnosť Ducha svätého - musím sám seba do nej uviesť, vstúpiť do nej, dostať sa tam, kde je On. Na to potrebujem stíšenie, sústredeného ducha, pozornosť.

Duch sv. je vždy tu, v duši, my nie, čiže "žiadať o prítomnosť Ducha svätého" je vlastne vchádzanie do spoločenstva s Duchom svätým, ja idem do jeho prítomnosti..., ja sa stíšim, spozornirm a načúvam.

Potrebujem dbať na to, aby som bola v prítomnosti Ducha svätého.

Potrebujem mať

- čisté srdce, ktoré hľadá Pána, učí sa počúvať jeho hlas; čisté srdce je slobodné od vlastných predstáv, je plné Boha;

- pokora - skutočnú, nie takú, že si myslíme, že sme pokorní...,

- viera ako horčičné zrnko - mocnú, skutočnú, živú;

- dôvera v Boha - bez hraníc;   - treba to trénovať, opakovane zisťovať, či som v dôvere v Boha;  - vidno to v mojich postojoch, v skutkoch, aj v slovách...

 

- miesto - fyzické, aj duchovné, t.j. miesto v mojom živote - pravidelnosť,

- čas - doba kedy, ako dlho - doba trvania  -  jednorazovo - počas dňa, počas mesiaca, roka a pod.,

- spôsob, druh, ktorý je vhodný - Boh je kreatívny, buďme aj mysmiley

 

Výber modlitby

 

Mám si vybrať spôsob, druh modlitby.

Výber modlitby je to, čo mne osobne vyhovuje, čo mne "sedí", to, čo mám rád, to, čo viem "ľahšie" splniť, čo stíham (čo chcem a aj môžem ak chcem stihnúť). Je to však aj to, na čo si urobím čas. Totiž čas od času potrebujem intenzívnu, dlhšiu, mocnejšiu modlitbu. O tom neskôr.

+

Je dôležité, aby som sa modlitbou približovala k Bohu.

Je dôležité, aby bolo niečo vidno..., z účinkov mojej modlitby. Mali by sa diať zázraky..., na mne, na tých, ktorí so mnou žijú, a aj na tých, ktorých stretnem v živote. Veď ja sa stretávam, ja žijem s Ježišom... A stretnutie s inými ľuďmi je dar.

Človek je Dar pre mňa - ak mi dajú radosť, potešenie, lásku, alebo ja som dar pre neho - ak mám dať ja potešenie, povzbudenie, mlčanie, pozornosť, lásku, odpustenie jemu.

+

Výber správnej modlitby je veľmi dôležitý.

Správna modlitba - je tá, ktorá je pre môj stav, poslanie, povolanie vhodná a potrebná. Inak sa bude modliť človek, ktorý pracuje týždeň od rána do neskorého popoludnia, inaksa bude modliť matka rodiny, a zasa inak slobodný chlapec, dievča, inak dieťa, inak zrelý dospelý a podobne. Boh nikdy nežiada od nikoho, aby dával veľa modlitby ani nejakých mimoriadnych skutkov. Boh očakáva od nás, že sa budeme modliť, ako nám to ukázal Ježiš, a mnohí jeho nasledovníci, ktorí pochopili a našli spôsoby aj možnosti. Niektorí hľdali veľmi dlho, hoci to robili úprime a ozaj s veľkou túžbou. Iní našli rýchlo. Boh dáva každému denár - tomu, čo pracoval od rána, i tomu, čo prišiel hodinu pred koncom pracvnej smeny... Každý z nás má talenty. Jeden, päť, desať. Niet takého, ktor by nemal aspoň jeden - čo je tiež veľa:o) Boh má inú matematiku:o) U neho je jeden veľa, sedem je nekonečne veľa, stále:o)

 

Môžem dať len to, čo si skonkrétnim a o čom si zistím, že toto chcem, môžem a dokážem splniť. Neskôr, po čase by mohla modlitba rásť čo do rozsahu, ako aj do času. Modlitba tiež musí rásť, je potrebná k životu. Z nej žije moja viera, z nej žijem s Kristom. Nebude to problém. Milujme modlitbu. Ježiš miloval modlitbu. Je dôležité, potrené, aby som si vybral tú správnu. Aby som príliš nezjednodušoval, ani nepreháňal, a aby som bol ochotným darcom. Neoľutujeme!         Boh nám dáva mnohonásobne viac už len pri úprimnom úmysle, čo ešte po skutočne od srdca danej modlitbe! heartNerobíme to však pre to, aby nám niečo dal. Robíme to pre to, lebo z toho žijeme.

Skutočný kresťan sa modlí veľa a modlí sa rád. Je ako Ježiš, ktorý bol stále v kontakte s Otcom, nikdy nerobil nič bez Otca. Aj my máme konať ako Ježiš. je to jednoduché, povedal by páter Bill, jezuita z Kerally, ktorý už je v nebi. Viera je jednoduchá, modlitba tiež. Neskôr, v inom blogu prídu príkladysmileyUž sa na ne teším!

Modlime sa bez prestania. Tak nám to povedal Ježiš.

 

Druhy modlitby

 

Modlitba stále, bez prestania

Je to modlitba kontaktu s Bohom, v ktorom žijme, hýbeme sa a sme. Je to myslenie s Ním, pri Ňom, je to pýtanie sa Boha, aj čakanie na jeho odpoveď. Je to život v prítomnosti Boha. Je stále. Preto je bez prestania.

Máme sa modliť bez prestania. Nie je to ťažké. Inde uvediem príklady, môžete aj vy v komentári. Uveďte príklady, alebo napíšte, ako to robíte vy - modlitba bez prestania. ----------------prosím, napíšte, ako to robíte vy, O.K.?  ------------

Ak sme to nerobili, začnime to robiť. Cvičme sa v tom, potrebujeme to. Neskôr napíšem zasa, ako to môžeme robiť, ako to robím ja.

 

Modlitba v tichu

Je to moja osobná modlitba - moje chvály, modlitba žalmov, breviára, vzdávanie vďaky, pobožnosti (Ruženec, litánie, deviatniky, iné), prosby v nejakej veci. Má trvať primerane dlho, podľa mojich možností, najmenej 15 minút, čo sa má postupne zvýšiť na 1h, kto chce, vie a dokáže aj na dve a tak ďalej. Nebojte sa, nie je to ťažké! Nie naraz, po krokoch. Naraz sme sa v živote nenaučili eešte nič, ani chodiť ani hovoriťsmileyBoh je trpezlivý a veľmi dobrý učiteľ:D Modlitba sa nemá odfláknuť, lebo láska nič nefláka, dáva zo srdca, ochotne a radasmileySeriózne. Skutočne. Modlitba nie je vtip, alebo nejaké opakovanie niečoho, čo povedali alebo napísali iní. Modlitba je svätá vec. Je našim  darom Bohu, je našou odpoveďou Bohu, je rozhovorom, je prostriedkom na náhradu za niečo zlé, čo sme vykonali a oľutovali, je prosbou, je vďakou Bohu a je prostriedkom na osobné posväcovanie a mnohé iné. Nenechajme si nahovoriť, že to tak nie je.

Modlitba v tichu je aj počúvanie Boha v mojom srdci. Je dôležité počúvať Ho, lebo On hovorí. Ak počujem, mám dať Bohu odpoveď. Aj poďakovať, hlavne však nasledovať, čo mi povedal. Nebáť sa ho počúvnuť. Ak "nepočujem", on odpovie takmer vždysmiley, mám trénovať počúvanie duchovnými ušamismiley. Funguje to dobre, treba trénovať. Naaučíme sa  rozlišovať. Rozumiete, je to hlas nášho dobrého Pastiera, ktorý ľahko rozlíšime od iných "hlasov":D Nie je to ťažké. Duch svätý je pokoj, láska, pravda, hovorí v tichu (ako šepot vánku), možno to počuť aj v hluku pracovného dňa, ak sa napr. cez malinké prestávku stíšime:D Vyskúšjte si! Uvidíte, že je tak:D Časom sa naučíme rozlíšiť. Treba to jednoducho robiť.

 

Modlitba v spoločenstve

Existujú zasa rôzne možnosti alebo odporúčania.

Je zasa potrebné zadefinovať, čo modlitba v spoločenstve je, načo je, prečo je dôležité modliť sa spoločne. Odpoveď nám zároveň ukáže, prečo je potrebné spoločenstvo:D

Spoločná modlitba v Písme svätom - prosím vyhľadajte a dajte dokomentu, O.K.? -------- krátke pasáže z Písma, o spoločnej modlitbe, prosím nájsť a dať do komentu:oD ----------------------------------------

 

Je treba vybrať si z možností spoločnej modlitby, lebo nemôže každý konať každú z nich, alebo ich robiť všetky. Nie je to potrebné. Potrebná je viera a vo viere vyslovená modlitba. Väčšinou nemá veľa slov, ako vidíme na mnohých miestach v  Písme.

Platí zasa jednoduchosť vo viere, čistý úmysel a vôľa dať Bohu ochotne a rád spoločné modlitby, resp. stretnúť sa s Ním v modlitbe spoločenstva. Tí, ktorí v spoločenstve žijú, rehoľné osoby a iné osoby v spoločenstve majú tieto modlitby dané spoločenstvom, rozumie sa. Niektoré spoločné modlitby sú pre jedného vhodnejšie, než iné. Preto si treba uvážiť a vybrať, čo vyhovuje mne. Dôležité je zasa - dávať s láskou a ochotne, nedávať Bohu málo. Boh je štedrý, buďme aj my. smiley

 

Svätá omša - spoločná modlitba číslo jeden

Ak je možné, konajme ju každý deň, alebo aspoň často. Je prameňom všetkých milostí, je zdrojom živej vody, je denným chlebom kresťana, je žriedlom uzdravenia, je najväčším darom od Boha.

Svätá omša je najväčšou modlitbou spoločenstva Cirkvi.

Kňaz a veriaci ľud konajú spoločné modlitby Cirkvi, očisťovanie sa od všedných hriechov, modlitby za bratov a sestry, prosby za iných bratov a sestry, premieňanie chleba a vína, konanie obety Pána, prijímanie Eucharistie.

 

Iné spoločné modlitby

Chvály, oslava Boha - nech ho chvália a oslavujú zástupy! Amen. Aleluja!

Poklona, adorácie pred najsvätejšou Eucharistiou

Stretnutia, mítingy a kempy chvál, modlitieb a obnovy ducha, púte,

Breviár, litánie, posvätný ruženec, modlitby svätých, mnohé iné možnosti+

 

Extra bónus modlitby

exercície, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, semináre obnovy, púť, iné;

 

Modlitba v Písme

 

Žalmy - zbierka úžasných modlitieb, ktoré sa modlil Ježiš...

Modlitba dôvery v Boha    Žalm 27;

 

Modlitba Pána   Matúš 5, 9-15;

Otče náš..., posväť sa meno tvoje..., príď kráľovstvo tvoje v nebi, i na zemi - i v mojom srdci, v ľuďoch okolo mňa, vo svete...

Modlitba s dôverou   Matúš 5, 7-11; Proste a dostanete! - Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! - ak veríš, a prosíš, hľadáš, klopeš - dostaneš, nájdeš, otvoria ti,  budeš to mať!

Modlitba o uzdravenie  Matúš 8, 2;      - je to jedna veta! "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť" - modlitba malomocného... jednoduchá, bez mnohých slov, predpokladáme, že mal silnú vieru, že ho Ježiš môže uzdraviť, mal silnú túžbu po uzdravení a veľmi to chcel, aby ho Pán uzdravil...

Modlitba stotníka  Matúš 8, 6  "Pane, sluha mi leží ochrnutý a hrozne trpí."

Matúš 8,8;    ... stotník dodal: "Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie."  

Matúš 8, 10; - sám Ježiš povedal o stotníkovi: "veru hovorím vám, takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli..."

 

Modlitba má vždy účinok.

 

Modlitba je závislá na mojej viere. Aká je moja modlitba, taká je moja viera, taký je celý môj život.

 

Modlitba, ak je skutočne dobrá, je mocná a nesie ovocie - myšlienky, slová, skutky lásky, spevňuje a oživuje vieru, nádej, lásku, prináša radosť z viery a šíri pokoj Kristov v srdci človeka, ľudí, premieňa život človeka na taký, aký pre neho plánoval Boh, koná zázraky, kriesi k životu vieru iných ľudí, obnovuje iných a mení svet!

Modlitba je život - je vzduch pre dušu, bez modlitby niet života.

Chvála kristovi a Márii! Chvála Duchu svätému, živému Bohu, Pánovi a oživovateľovi! Amen. Aleluja!

+

Pane, Duch svätý, zapáľ v nás lásku k modlitbe! Daruj nám radosť z modlitby, zo stretnutia s Tebou! Amen. Aleluja!

heart

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
V modlitbe je dôležitý dialóg, často je to monológ. Ako sa môžem modliť: ja a BOH, alebo BOH a ja. Koho kladiem na prvé miesto v mojom rozhovore s Bohom? Je to dialóg alebo zdieľanie? "Hovor, Pane, tvoj sluha počúva." 1 Sam 3, 9-10.
Oslovuje ma modlitba Anny z Prvej knihy Samuelovej.
Odoslané 6.5.2013 8:56.
stretávam sa s rôznym spôsobom modlenia : recitovanie modlitieb ...veď ja sa modlím dlho a stále..."Pre mňa je taká modlitba Otče, náš, Zdravas, Verím, Sláva, denný ruženec je to správne, len treba nechať čas aj na modlitbu srdcom.
monológ....."veď rozprávam Bohu o mojich potrebách...Je to správna modlitba?
modlitba chvál. Tá je môjmu srdcu najbližšia. A keď nás Boh vyzýva, aby sme sa modlili stále a bez prestania, je to správne, lebo to je postoj srdca k Bohu. Ak moje srdce piští po Bohu celý deň - s Bohom konám všetky práce, s Bohom sa radujem, s Bohom smútim, Bohu ďakujem a chválim ho, ale aj keď ho o niečo prosím - to všetko je modlitba bez prestania a stále a srdcom. Ale pri modlitbe treba "dať Bohu" čas, aby sa nám v tichosti prihováral, jeho hlas je veľmi jemný, tichý, nežný, preto sa pri modlitbe treba stíšiť a počúvať. "Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!"
Odoslané 6.5.2013 14:49.
Vďaka, Mária H., dobre si vystihla podstatné o modlitbe. Obnovujeme tento vzťah, ako píšeš. "Boh a ja" je správny postoj, modlitba má byť dialógom, často ním nie je. Mám tiež skúsenosti v modlitbe, kedy vyjadrím k Bohu to moje, je to moje "hovorenie" k Bohu, často však nečakám na jeho odpoveď... Nemalo by to tak byť. Treba jemu načúvať v modlitbe, aby sme nehovorili stále my, aby naše modlitby neboli iba monológom, to by nebola plná, hodnotná modlitba. Hovoríme, vieme, že Boh je Osoba, tak sa k nej máme aj správať ako k osobe, ktorá komunikuje s nami. To sa však treba naučiť.Treba praktizovať. Myslím, že o tom tiež málo hovoríme. Nemusíme veľa o tom hovoriť, ako treba Boha prosiť, je však vidno na našich vyjadreniach aj tu na MK, ako hovoríme naše prosby k Bohu... Daj mi, urob, aby nie my máme Bohu hovoriť, čo on má urobiť... my sa ho máme pýtať, čo on urobí, v tej a inej záležitosti...
Odoslané 6.5.2013 15:40 ako reakcia na Mária Hudáková.
Vďaka, Majka, pekne vyjadrené. Jeden kňaz povedal, že hovorenie modlitieb - Otče náš, Zdravas, modlitba ruženca a i.) je dobré, nie vždy máme po ruke prúdy vlastných" modlitieb. Hovorí sa však aj o modlitbe jednou, dvoma vetami. To je však už ďalšia možnosť. Do Božej prítomnosti nevstúpime jednoducho tak, ako vstupujeme do prítomnosti iného človeka. Preto je dôležité, sa dlhšie modliť k Bohu, než 5 min. a dosť. Tu je tiež modlitba ruženca veľmi dobrou modlitbou...Modlitba srdcom je hodnotná modlitba. My sa nechávame Bohom viesť a formovať, napĺňať...
Monológ k Bohu - môžeme priniesť aj ten, uvedomujeme si, že On všetko vie, tak bude aj monológ hodnotným... Veď Boh hovorí, daj mi tvoje záležitosti... ja sa starám. Nie že by On potreboval počuť to, my potrebujeme dať to zo seba... Má to zmysel, uľaví sa nám, a často aj tu už Boh odpovedá..., hovorím k Nemu ako k môjmu najlepšiemu priateľovi, je to ako u nás, ľudí, vo vzťahoch... Monológ je dôležitý, stáva, že cez naše vlastné monoógy k nám prehovorí... On je tak veľký, chvála Tebe, Bože!
Odoslané 6.5.2013 15:31 ako reakcia na Majka Sluková.
„Bez prestania sa modlite“ (1Sol 5,17).
„Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista“ (Ef 5,20).

Je to ťažké žiť v Božej prítomnosti neustále. Ale Božie Slovo nás k tomu vyzýva.
Páčila sa mi myšlienka, že Boh je kreatívny, buďme aj my :-)
Asi pred 20. rokmi som poznala 1 pani - vdovu. Mala niečo po 60-tke. Deti a vnúčence bývali inde, ale netrápila sa tým. Každý deň bola v kostole, modlila sa asi 4 ružence a neviem ani koľko modlitieb, ale keby ste ju stretli, nezaradili by ste ju medzi žienky, ktoré sa tu modlia a zas inde trkocú. Žiaril z nej pokoj a radosť a pocit slobody. Modlitby mala pekne rozdelené počas dňa a prácu. Bola aktívna vo farnosti, nakoľko ju potrebovali, nikdy sa nevtierala. Keď ochorela jej sestra, bez dlhých rečí predala byt a odsťahovala sa k nej do iného mesta, aby jej pomohla. Keď som sa pýtala, čo bude s jej známymi, farou, tak jednoducho odpovedala, že každý sa dá nahradiť, treba len dôverovať Bohu. Teraz ju ale potrebuje sestra, tak odchádza.
Byť s ňou-zaváňalo svätosťou :-)

Vtedy som pochopila, že žiť v prítomnosti Božej, k tomu sa treba "premodliť".
Odoslané 6.5.2013 21:11.
Krásne! Vďakaemoticon To je efektívna modlitba! Taká modlitba robí z ľudí svätých:o) Úžasné svedectvo ženy, jej život hovorí, že žije z Boha a s Ním. Nasledovania hodné:o)
Odoslané 6.5.2013 21:24 ako reakcia na Dana Soosová.
My sme dostali do vienka pri formácii: Každý je iný, každému bude bližší iný druh modlitby. Dôležité sú dve veci: aby to bolo úprimné a aby to bol dialóg.
Odoslané 6.5.2013 21:41 ako reakcia na Mária Künzl.
Súhlasím:o) Preto som písala, že si máme vybrať. Problém je v tom, že sa modlíme, myslím si, že aj s vierou a úprimne, a nemení sa nič. Nevidno, že sme veriaci, máme iba meno...Chodíme so zvesenými hlavami, ako učeníci, keď im odišiel Ježiš, tvárime sa nevrlo, hneváme sa ako svetskí ľudia (nie všetci) a vyčítame iným, že sa s nami "nechcú hrať" na vieru...! Nič sa nemení na nás ani okolo nás, vo farnosti atď. Nevieme priťahovať iných ľudí prirodzenou jednoduchou láskou a radosťou Božích detí, nemáme dobré vzťahy ani medzi sebou, nie ešte s cudzími, nesvietime ani sebe, ani iným... Nevieme, čo nám písali naši biskupi v KKC, málo koho zaujímajú pokyny od Pápeža, ktoré nám posiela každú stredu, aby nám plný lásky, ako Ježiš, ukázal, kde máme problém... Preto si treba zreštaurovať osobnú modlitbu, lebo tam niečo nesedí... Modlitba "funguje" vždy, Boh je verný, my nefungujeme v Ňom. Máme kdesi "zlé tesnenie" lebo nám uniká Duch svätý cez nejaké "škáry neodpustenia", pochybovania, obyčajnej ľudskej zloby alebo nevery, o ktorej ani netušíme, že zavládla v našom srdiečku. Sama som si hovorila, "nie, ja nemám pýchu", a zrazu som ju našla, potvoru, zabalenú do sebaľútosti, urážania sa na kadečo a bola tu v celej paráde! Revízia vlastného života modlitby v pokore, iba pred Pánom a v spovednici...je nevyhnutná. Tu, verejne, spravíme to, čo môže byť verejne písané a čítané. ostatné si doštudujeme každý sám:o)
Odoslané 6.5.2013 22:17 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Asi to bude tým, že máme malú vieru v Boha ŽIVÉHO...

Keby sme naozaj verili, že naozaj živý Boh chce zasiahnuť naše životy, nesústreďovali sa tak na seba a bez rozmyslu sa hodili do jeho náruče, nech s nami robí podľa Svätej Vôle, určite by nielen náš život, ale aj životy ľudí okolo nás boli prežiarené Jeho Svetlom. No máme strach...
Preto sv. Otec Ján Pavol II. hovoril-aj nám Slovákom: Nebojte sa, nebojte sa...
Toto nám hovorí náš Nebeský Otec, ktorý sa stará o poľné ľalie, o nebeských vtákov...Ten, ktorý čaká s otvorenou náručou a:" .../ Mária, Janka, Danka / dcéra moja - skoč. Dôveruj mi. Ja som tvoj Otec a som s tebou a nikdy ťa neopustím."
Odoslané 6.5.2013 22:30 ako reakcia na Mária Künzl.
Tak je. Vďaka, Daniemoticon Trvá nám, kým na to prídeme. Daktorým aj celý život. Nepripúšťame si, že by to mohlo s nami tak byť - chýba nám pokora. Máme postavený ochranný pancier, ktorý nám bráni spojiť sa s Ním. To sú naše strachy, obavy, nedôvera, vlastné predstavy, naša réžia...Máme strach dať sa jemu úplne do rúk. Ani to nevieme, že mu vlastne nedôverujeme, len celý náš život to kričí, že chceme robiť svoju vôľu a že máme strach, že nebudeme mať menej ako iní, že sa nebudeme páčiť iným, a iné nezmysly. Koľko krát to opakoval JPII. "Nebojte sa!" Nebola to náhoda... A František zasa hovorí: "Odvahu" miesto strachu, byť zapálený, nie vlažný... Našťastie, "na spásu" by lepšie pasovalo- nás hľadá Bohemoticon My by sme jeho asi nikdy nenašliemoticon
Odoslané 6.5.2013 22:56 ako reakcia na Dana Soosová.