Blogy

« Späť

Príprava na príchod Pána

Príprava na príchod Pána

Mnoho krát som ju robila, raz "lepšie" - lebo kto vie, či bolo lepšie?! Raz menej dobre,lebo som ju preletela a už bolo po advente aj po vianociach... TERAZ je čas spásy! Ďakujem Bohu za ADVENT 2012!

V čom je ADVENT 2012 iný?

 

Jednoduché a nádherné!

Pán prichádza ku mne,

skláňa sa ku mne s láskou a obnovuje ma.

Pán mi skutočne otvára môj zrak, otvára sluch a obnovuje moje srdce.

Ocko posiela Syna, vedie ma Boží Duch, ON BOH dáva dary mne...

už teraz, tu...

 

ĎAKUJEM za dary!

 

Ďakujem Bohu za jeho úžasné a drahé dary!

Ďakujem za modlitby bratov a sestier, za sväté omše, ktoré sa slúžia po celom svete...

Ďakujem Ockovi za Jeho trpezlivosť a lásku, ktorou ma vždy viedol ( a vediewink) na mojej ceste ku Nemu...

Ďakujem za každého jedného človeka, ktorého mi poslal, aby mi ukázal, ako ísť s Ním... Hlavne ďakujem za tých, na ktorých som si skutočne obila kolená i hlavu. Práve  oni ma naučili uvidieť moju skutočnú podobu.

Ďakujem za slzy a samotu, kedy som si mohla vyplakať všetku bolesť nad sebou a nad mojim odmietaným Oteckom...

Ďakujem za moje obnovené srdce a jasný zrak, za obnovený sluch, ďakujem za Pravdu, za Lásku môjho Boha!

Ďakujem za krásu Pravdy a za svätosť a pokoru lásky Boha!

Ďakujem Bohu za moju vzácnu a obnovenú  identitu Božieho dieťaťa,

Ďakujem za moje nové meno - Mária!

heart

 

JA, moje Ego a Boh

 

Nebolo to nič pekné pre pohľad. Nechcela som uveriť, že to som ja!!!

Neslávny obraz neklamal. S hrôzou som prijala pravdu o sebe. Deň po dni. Naraz by som z toho asi zahynula...

Neskutočné! Hrozné! Veď tu mi ide o život!!! A nie len o môj! Ide o život každého blížneho, ktorému som ja mala slúžiť a pomáhať na jeho ceste ku spáse!

Nastalo čistenie srdca

 

Skutočné, Božie čistenie srdca a mysle od toho všetkého.... Boh koná a ja ho nechávam konať. Tak, ako On chce. Tak dlho, ako On chce. Prijímam, čo mi dáva a konečne ĎAKUJEM BOHU za VŠETKO!

Nechcem viac tvrdiť, že ja viem, NIE! BOH vie a On koná, napĺňa, dáva milosti a dary, aby som mohla žiť ako jeho dieťa.

Čo mi BOH ukázal...
 

Tony sebaľútosti a nariekania nad sebou, pýcha ako vyšitá bola úplne všade! Predsudky, o iných, aj o sebe samozrejme, o Bohu isto tiež (!!!) len nevidené, nechcené a neprijímané v pravde, čiže UKRYTÉ pod nánosmi všedných vecí a udalostí! Strach pred poznaním seba, strach z odmietnutia iných a strach z bolesti, moja bolesť na duši...

Odmietanie pravdy, zomierajúca nádej a zvädnutá láska... a môj smutný nebeský Ocko, ktorý robí všetko pre to, aby sa to zmenilo... Vôbec som to NEVIDELA! Nemohla a ani nechcela vidieť. Bolo to neskutočne škaredé a naháňalo mi to hrôzu, že TO som mala byť ja! Niet čo dodať.

Boh mi ukázal cestu von... Nielen to. Vzal ma za ruku.

BOH a ja

 

Nemôžem meniť ja. Mení Boh, iba On.

Chcem nechať prebývať a konať Boha v mojom srdci, v mojej mysli

a nepozerám sa dolu na ten škaredý obraz, ktorý len tak stratí hrôzu skutočnosti...

Nemusím sa báť! Viem, že som nádherná, milovaná a prijímaná od počiatku!

Nie som sama. Boh je so mnou. Stále.

Pozerám na Ocka, na Ježiša a počúvam, vyzerám Ducha Božieho... všade... stále...

On, Trojjediný Boh čistí moje srdce, oči a uši srdca a ukazuje mi svoju Slávu...

Boh mi ukazuje môj skutočný obraz o mne... posvätený, čistý, krásny a

vyzdobený pre synčeka Ježiša, plný tepla lásky a radosti.

TERAZ, TU, v ADVENTE 2012!

ĎAKUJEM môj najsvätejší, mocný nádherný BOH!

heart

 

ADVENT 2012 je pre mňa mimoriadnym darom.

Chcem nie len teraz, chcem navždy, aby BOH kraľoval v mojom srdci! IBA ON, môj najdrahší Ocko, ktorý ma miluje od večnosti! Chcem skutočne a naplno robiť a žiť tak, ako je Jeho vôľa pre mňa. Bez vytáčok, bez ale, bez nie Jeho vôli!

 

ÁNO! Staň sa! Buď vôľa TVOJA!

ÁNO! Áno z celého srdca, ku všetkému..., ku každému človeku, ÁNO Ocinko!

Môj a náš najdrahší, svätý a milujúci Ocko nám posiela Synčeka Ježiša,

aby nám ukázal aby nám pomohol pochopiť, prijať a žiť Pravdu o Božej LÁSKE!

MATKA BOHA

Zdravím ťa, Mária, Matka Božia a moja najdrahšia mamička!

Ďakujem tebe za tvoje FIAT, za Tvoje prijatie vôle Božej, Ty si prvá prijala do života Ježiša!

Chcem sa učiť od teba, Mamička, prijímať Boha do môjho života..., chcem s Tebou Mamička, hovoriť Bohu FIAT-Staň sa!

Ďakujem za Tvoje modlitby a ochranu!

VĎAKA, nebeská Mamička!

 

ĎAKUJEM Ti môj najdrahší nebeský Otecko!!!

Ď A K U J E M !

Komentáre