Branislav Škripek

Poslanec Európskeho parlamentu, evanjelista, prekladateľ
Záľuby: