« Späť

Putovali sme s arcidiecézou do Obišoviec (sestry františkánky)

Putovali sme s arcidiecézou do Obišoviec (sestry františkánky)
 
V prvú októbrovú nedeľu sme spolu s celou Košickou arcidiecézou putovali do Obišoviec, kde sa počas sv. omše uskutočnilo zasvätenie Košickej arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
 
 
Obišovce je pútnické miesto medzi Košicami a Prešovom, v ktorom sa nachádza diecézna svätyňa s milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej. S veriacimi sme vyprosovali Božie požehnanie a potrebné milosti pre celý svet.
 
 
Naša košická komunita sa v Obišovciach stretla aj so sestrami zo Širokého.
 

 

Ďalej