« Späť

Rodina a zasvätení

Tak takto znel pracovný názov ďalšieho stretnutia školských sestier našej provincie v rámci stálej formácie.

 

V sobotu, 12.12.2015, nás prijali sestry v ružomberskej komunite a vytvorili pre nás príjemné prostredie, kde sme sa mohli započúvať do rozprávania manželov Izraelovcov.

 

 Po úvodnom predstavení nám Evka „vyjasnila“ hodnotu každej jednej z nás ako ženy a dcéry Otca. Utvrdila nás v istote, že sme milované a krásne v každom veku.

V ďalšej časti nám Pavol hovoril o mladých, ich vzťahoch v rodinách, problémoch, očakávaniach... a o tom, že je veľmi potrebné, aby sme mali otvorené dvere, srdcia a náruč pre mladých, ktorých stretávame. Nedali nám patent, ako a kedy to všetko urobiť, ale usvedčili nás v tom, že Duch Svätý je ten, kto nás to naučí a ukáže nám ako na to.

 

 

Potom sme spoločne slávili sv. omšu, ktorú celebroval p. František Kovaľ, SJ. Po spoločnom chutnom obede, pri ktorom bola príležitosť porozprávať sa a podeliť „o počutom“, sme sa spoločne stíšili pred tvárou eucharistického Krista. Tu sme ďakovali Pánovi za dar života, že nás stvoril ako ženy. A prosili sme o požehnanie, aby sme našimi životmi vedeli svedčiť o láske Boha deťom, mladým, rodinám, s ktorými sa stretávame a ktorým máme milosť slúžiť.

Pán nech je večnou odmenou Paľovi a Evke a ich deťom za čas, ktorý nám venovali. Nech Pán dá, aby každé ich slovo, ktoré s Jeho požehnaním hlásajú, padlo na úrodnú pôdu.

 

S.Damiána Kajanová