« Späť

"Ježiš a ruža... a človek" - prezentácia knihy

(reflexia autorky zbierky)

Dňa 29. 11. 2015  bola v Katolíckom dome (Žilina) slávnostne uvedená do života zbierka básní sestry Bonaventúry Šmidovej, OSF s názvom „Ježiš a ruža... a človek“.

Ide o básnický debut autorky, ktorá túto zbierku sama označila za jednoduchý dar srdca. Kniha obsahuje výber básní zameraných na liturgické obdobia, ale i na samotný život v jeho každodennosti, tiež básne, ktoré vznikli príležitostne, ako dar pre iných. Poslednú časť tvoria verše spoluautorov, jej rodičov  +Jozefa a Heleny, matky jedenástich detí.

Uvedenie zbierky prebehlo v aule gymnázia sv. Františka a bolo spestrené literárno–hudobným pásmom tamojších študentov. Samotnú autorku a jej tvorbu odborne a citlivo posúdila pani prof. Marta Višňovská. Na záver bolo celému dielu i prítomným udelené požehnanie vikárom diecézy Ladislavom Stromčekom a ostatnými kňazmi.

V jednom z úvodov ku zbierke je prianie, aby básne našli cestu k ľuďom, ktorým pomôžu tak nájsť to podstatné v živote, lásku.

SM. Bonaventúra Šmidová, OSF

 

Uverejnené v Katolícke noviny.

 

Viac z tvorby sestry Bonaventúry: http://www.skolskesestryosf.rehola.sk/sestra-bonaventura-pise...

Knihu si môžete zakúpiť na vrátnici v Katolíckom dome v Žiline.