« Späť

Vyznanamenanie pre sestru Viktóriu Záňovú

KAZACHSTAN. V nedeľu 29. septembra 2013, po svätej omši v katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice v meste Alma-Ata

biskup Jose Luis Mumbiela Sierra za účasti veriacich slávnostne odovzdal vyznamenanie "Pro Ecclesia et Pontifice" v mene Svätého Otca Františka

našej sestre M. Viktórii Záňоvej, ktorá obetavo slúži chudobným a chorým v ďalekom Kazachstane už dvadsať rokov.

Vyznamenanie, nazývané tiež čestný kríž, bolo zavedené v roku 1888 pápežom Levom XIII. na pamiatku päťdesiateho výročia jeho kňazstva. Je to najvyššie vyznamenanie, ktoré môže Svätý Otec udeliť aj laikom.

Pre všetky sestry našej kongregácie je to veľká radosť a pocta.


Ďakujeme, sestrička, za váš príklad súcitného a láskavého srdca.

 

(napísala a fotky zaslala S. Maximiliána Weisshäuplová)

+ kliknite na rozhovor so S. Viktóriou (v ruštine).

Predchádzajúci