« Späť

Prosba k Duchu

Prosba k Duchu

(báseň sestry Lucie)

Som Pane často plná bázne

A strach mám zo sveta

Že pohltí ma zničí všetko krásne

Že potupením bude odveta

 

Som ako vtedy apoštoli

Keď ukryli sa v strachu pred ľudom

Ty chceš by sme ako hady opatrní boli

A predsa blízki holubom

 

Ako vtedy keď Tvoji vyvolení

Zídení boli spolu v sieni

Kde čakali na zasľúbenie

Nech Tvoj Duch Svätý na mňa vanie

A dá mi silu svoje pomazanie

Nech mraky ľudskej bázne rozoženie

 

Príď Svätý Duch a naplň vnútro moje

Nech rozhorí sa láskou k Bohu k dušiam

Som tu a čakám príď Kráľovstvo Tvoje

A premeň blato mojich vášní

A nový oheň vo mne zažni

Čo zmysly moje sotva tušia

 

Príď Láska čo život dáva púšti

A vyvádza ovečku zablúdenú v húští

A kladie si ju na ramená svoje

Príď môj Pane príď Kráľovstvo Tvoje