« Späť

Láska

Láska

(báseň sestry Lucie)

S túžbou i obavou,

ďaleko blízku,

so srdcom na priedomí

vyzerám ťa...

Neznámo známa,

neprídeš v prestrojení?

Za skromným zovňajškom

tvoj jasnozrivý zrak preniká do duše,

odhalí čo je skryté,

až temno vo mne zastoná...

Mám strach.

Však nepremárnim šancu

 a všetku silu, čo zostala mi, pozbieram

a otvorím vráta...

Vstúp, Láska!

Oživ, čo je mŕtve...

Tvoj dotyk zcelí ma

a nežná tvoja slza

omyje mi rany...

Hoc pália sprvu,

v jazvách rozkvitnú...