Blogy

« Späť

Prenasledovanie kresťanky v Pakistane

Prenasledovanie kresťanky v Pakistane

Vypočuli sme jednu z našich zamestnankýň žijúcu v Pakistane, aby sme spoznali jej osobné skúsenosti s vierou vo fundamentalistickej islamskej krajine

Ľudia na západe majú často názor, že Pakistan a ďalšie islamské krajiny vytvárajú pre ženy, najmä kresťanky, dusivú atmosféru. Aké máte skúsenosti ako kresťanka žijúca v islamskej krajine?

Ako kresťanka žijúca v Pakistane cítim, že moju povesť ovplyvňuje isté kritérium hodnotenia. Oblečenie kresťanských žien je problém,  sú preto z rôznych dôvodov napádané. 

Kresťanská komunita čelí diskriminácii vo všetkých aspektoch života na základe svojho náboženstva a diskriminácia je podporovaná ústavou, zákonom a politikou štátu. Ženy sú marginalizovaným segmentom spoločnosti a byť ženou v menšine je dvojnásobné ohrozenie.

Počas štúdia na súkromnej univerzite v Lahore som bola vystavená diskriminácii na škole. Ako jediná kresťanská študentka na odbore elektrotechniky som zažívala veľkú nespravodlivosť. Učiteľ mi úmyselne dával známku „F“ pre moju vieru a tento predmet som počas pôsobenia tohto učiteľa trikrát zopakovala, pričom som nedokázala získať inú známku ako „F“. Podarilo sa mi však dostať „A“ hneď po výmene učiteľa.

Ocitli ste sa v situáciách, v ktorých ste sa kvôli viere obávali o svoju bezpečnosť? Ak áno, mohli by ste opísať jednu z týchto udalostí?

Moment, keď som zistila, že závažnosť mojej viery predstavuje nebezpečenstvo pre moju bezpečnosť nastal, keď bol Salman Taseer zavraždený, pretože zaujal postoj k Asii Bibi. Štátny smútok zaňho vyhlásili pred 12 rokmi, 5. január sa stal celoštátny sviatok.

Počas tohto celoštátneho sviatku sme sa na vysokej škole naučili maskovať svoje skutočné city k prípadu Asie Bibi a nezúčastňovať sa žiadnych diskusií. Salman Taseer bol u nás doma hrdinom, no na vysokej škole som mala pochopiť skutočnosť, že Salman Taseer bol hriešnik, a nezaslúžil si slávnostný pohreb preto, že sa zastával práv menšín v Pakistane. Bola som vychovaná v kresťanskej inštitúcii, no medzi múrmi tej vysokej školy som sa cítila vystrašená, pretože z každého rohu som počúvala šepkanie o tom, že moja viera je odsúdeniahodná teológia.

Počas svojho života som zažila veľa udalostí, pri ktorých som mala pocit, že moja náboženská identita by ohrozila moju bezpečnosť. V deň, keď bola Asia Bibi prepustená, to bol pre kresťanov celonárodný chaos. Mnohí z nás nemohli jazdiť so symbolom kríža v autách; vysokoškoláci, aj moja sestra, boli trápení od ostatných.

Čo by ste chceli, aby ľudia na Západe, konkrétne iné sestry v Kristovi, vedeli o kresťanských ženách v Pakistane?

Vo väčšine prípadov sú kresťanské ženy v Pakistane živiteľkami ich rodín. Oni sú tie, ktoré pomáhajú a zabezpečujú vlastné rodiny, a väčšina z týchto kresťanských žien sú povolaním zdravotné sestry. Kresťanské ženy v Pakistane sú dostatočne odvážne, aby boli svedkami a zdrojom pravého evanjelia na svojom pracovisku prostredníctvom ich príkladu života. Svojím správaním a vystupovaním ukazujú kresťanstvo s odvahou. Sú veľvyslankyňami Krista v moslimskej komunite Pakistanu.

Zmenila práca pre International Christian Concern váš pohľad na kresťanov vo vašej krajine? Ak áno, ako?

Práca v ICC sa stala mojou vášňou. Práca s nechránenými skupinami ľudí v spoločnosti vo mne vyvoláva dobrý pocit, že som užitočná a produktívna. ICC prispieva k posilneniu kresťanskej komunity v Pakistane. Pozdvihnutie ich vzdelania je najlepší spôsob, ako posilniť túto komunitu.

ICC mi poskytlo príležitosť na stretanie sa s mladými ľuďmi, u ktorých som zistila, že majú potenciál zvládať prekážky. Napriek diskriminácii kráčajú za svojimi cieľmi. A myslím si, že ICC zvýšilo ich tempo pokroku.

Ak by ste mohli niečo zmeniť v Pakistane, čo by ste dúfali, že sa zmení?

Želám si, aby moja krajina bola sekulárnym štátom, ako to vyhlásil otec národa Jinha v roku 1947. Vydláždilo by to cestu k vybudovaniu tolerantnej a pluralitnej spoločnosti.

Dúfam, že sa zmenia neobjektívne zákony v legislatíve Pakistanu.

Zmenila by som zákon tak, aby odstránil zákon o rúhaní, ktorý predstavuje drsný spôsob trestania kresťanov u nás. Tento zákon bol použitý na falošné obviňovanie obetí kvôli osobnej nenávisti.

skrátené

Voľný preklad a foto: International Christian Concern