januára 24
8:18
Martin Lojek pridal nový dokument, beh-kalvariou.jpg, v Martin Lojek.
januára 23
januára 17
Štefan Hrbček pridal nový dokument, SMIHEL_03.jpg, v farnosť Novoť.
Štefan Hrbček pridal nový dokument, SMIHEL_02.jpg, v farnosť Novoť.
Štefan Hrbček pridal nový dokument, SMIHEL_01.jpg, v farnosť Novoť.
Odoberať tieto aktivity. (Otvorí sa v novom okne)